» Artykuły dla 17.03.2016
Rejestracja
Popularne ebooki
Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
Torrent
catshare
allegro
Freedisc.pl
Chomikuj.pl
0
Juliusz Bator - Wojna Galicyjska
Juliusz Bator - Wojna Galicyjska

Juliusz Bator - Wojna Galicyjska

wersja językowa: PL
wielkość całości: 67 mb
rodzaj kompresji: brak
zawartość uploadu: pdf
dane naprawcze: brak
hasło: brakW drugiej połowie 2005 r. ukazała się praca Juliusza Batora Wojna Galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915. W powstaniu książki miał także swój udział Andrzej Zaręba, który wykonał podpisy pod publikowanymi w książce zdjęciami, a także zamieszczone w niej biogramy dowódców austro-węgierskich.
Książka rozpoczyna się dość długim (s. 9-20) swego rodzaju memoriałem J. Batora, zatytułowanym Od autora, w którym przedstawia swoje motywy napisania tej pracy, a także swoje główne tezy, sprowadzające się do chęci podkreślenia roli armii austro-węgierskiej na froncie wschodnim w omawianym przez niego okresie.
Kolejną częścią jest Wprowadzenie (s. 22-28), w którym J. Bator przedstawia sytuację w chwili zamachu w Sarajewie, słusznie wskazując na udział Serbii i Rosji w wybuchu I wojny światowej.
Następnie, w rozdziale pierwszym, zatytułowanym Pierwsze starcie. Ofensywa wyprzedzająca i utrata Lwowa (s. 29-73) autor przedstawia przebieg działań sił austro-węgierskich między Wisłą a Bugiem, gdzie doszło do zwycięskich dla nich bitew pod Kraśnikiem i Komarowem, a w dalszej części tego rozdziału czytelnik dowiaduje się o dziejących się prawie równocześnie walkach w Galicji Wschodniej, zakończonych utratą Lwowa.
Rozdział drugi, Odwrót wrześniowy i kontrofensywa Wisła-San (s. 74-97) omawia odwrót wojsk austro-węgierskich na linię rzek Nidy, Białej i Dunajca, skąd rozpoczęła się następnie ich kontrofensywa, która doprowadziła do odblokowania twierdzy Przemyśl. Po osiągnięciu tego sukcesu dalsze postępy wojsk rosyjskich zostały zatrzymane przez Rosjan.
Trzecia część książki, Odwrót listopadowy i powstrzymanie “walca parowego”: Kraków, £apanów-Limanowa (s. 98-139), zawiera opis kolejnego już odwrotu armii austro-węgierskiej i zwycięskich dla nich krwawych walk w rejonie Krakowa, a także kontrofensywy w rejonie £apanowa i Limanowej na początku grudnia 1914 r.
Kolejny rozdział, zatytułowany Zimowe bitwy karpackie (s. 140-182), został przez autora poświęcony na omówienie walk zimą z 1914 na 1915 r. Działania te charakteryzowały się szczególną determinacją obydwu stron - z których jedna chciała przedostać się na Węgry, a druga odblokować Przemyśl. Prowadzone były przy tym w straszliwych warunkach.
Przedostatni rozdział swej pracy J. Bator zatytułował Obrona Przemyśla (s. 183-215), w którym przedstawił losy twierdzy od początku wojny, aż do kapitulacji w drugim oblężeniu w marcu 1915 r.