» » strona 10
Rejestracja
Popularne ebooki
Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
Torrent
catshare
allegro
Freedisc.pl
Chomikuj.pl
0


Gra w szachy wyłożona na mistrzowskich partjach Anderssena

Gra w szachy wyłożona na mistrzowskich partjach Anderssena

| Format: PDF | Jakość: Oryginał (Skan) | Rozmiar: 56 MB RAR bez hasła |

Opis:

"Tracimy bardzo wiele czasu bez potrzeby, który lepiej moglibyśmy zużyć. Tak było zawsze i tak zawsze będzie,—chociaż może, w mniejszym stopniu. Ale potrzebujemy też odpocząć po mozolnej pracy i nie mając czem zabić czasu, robimy głupstwa, których później żałujemy, albo wydatki, które powodują szczerbę w rzeczywistych potrzebach.

Tak w jednym, jak w drugim razie, lepiej już — bez kwestji—zagrać partję szachów."


Pobierz:
0


Metodyczny kurs nauk

Metodyczny kurs nauk

| Format: PDF | Jakość: Oryginał (Skan) | Rozmiar: 293 MB RAR bez hasła |

Opis:

Rok I i II. Nauka o rzeczach. Nauka czytania i pisania. Arytmetyka. Kaligrafia.


Pobierz:
0


Kutrzeba, Semkowicz - Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791

Kutrzeba, Semkowicz - Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791

| Format: PDF | Jakość: Oryginał (Skan) | Rozmiar: 130 MB RAR bez hasła |

Opis:

Za Przedmową:

"Wydania aktów, tyczących się stosunku prawno-państwowego Polski do Litwy, przedstawiają się dotychczas bardzo niedostatecznie. Nawet z aktów zasadniczej natury są takie, których dotąd wogóle nie ogłoszono, a o ile ogłoszono, to w sposób zgoła niewystarczający; dość wskazać, że dotąd np. nie drukowano nigdzie pierwszego przywileju inkorporacji Podlasia i Wołynia z 5 marca 1569 r. lub aktu unji Korony z Litwą z 24. marca 1569 r, że akt królewski unji lubelskiej z 4 lipca 1569 r. pomieszczony jest w prawie nieznanych dziełach (z których jedno, popularne, podało go w dopisku) i t.d. Pod względem krytyczności ledwie drobna ilość aktów została należycie ogłoszona.

Za czasów Rzeczypospolitej Polskiej nawet z zasadniczych aktów unji znano z druków tylko niewielką ilość. Cztery akta pomieścił w swoim Statucie £aski (z lat 1401, 1413, 1438 i 1499), z aktów, łączących się z unją lubelską, drukiem ogłoszono tylko deklarację i reces z r. 1564, trzy dokumenty inkorporacyj Podlasia, Wołynia i Kijowa z r. 1569, akt unji sejmu polskiego z 1 lipca 1569 r., porządek rady, zapewne z tego dnia, i zatwierdzenie unji z 11 sierpnia 1569 r, do czego w końcu XVIII wieku (w r. 1788) przybyło wydanie aktu unji lubelskiej, wystawionego przez sejm litewski. Pozatem kilka regestów z aktu zobowiązań kniaziów z końca XIV i początku XV wieku."


Pobierz:
0


Kazimierz Bartoszewicz - Kwestionariusz małżeński (1901)

Kazimierz Bartoszewicz - Kwestionariusz małżeński (1901)

PDF (OCR) | 114 strony | 42 MB | Spakowane w ZIP | Bez hasła

Kazimierz Bartoszewicz - Kwestionariusz małżeński (1901)
0


Morawski, W. - Bankowość Prywatna w II Rzeczypospolitej

Morawski, W. - Bankowość Prywatna w II Rzeczypospolitej

| Format: PDF | Jakość: Oryginał (Skan) | Rozmiar: 113 MB RAR bez hasła |

Opis:

Przedmiotem pracy są dzieje bankowości prywatnej1 w II Rzeczypospolitej. Banki prywatne odgrywały w tym okresie istotną, choć malejącą rolę w polskim aparacie kredytowym. Słabość bankowości prywatnej była skutkiem braku stabilności systemu gospodarczego II Rzeczypospolitej, słabości kapitału polskiego, nieufności kapitału zagranicznego oraz błędów w polityce bankowej polskich władz gospodarczych. Marginalizacji2 bankowości prywatnej towarzyszyła jednak poprawa jej jakości i wzrost bezpieczeństwa, trudno zatem bez zastrzeżeń podtrzymać dominującą w dotychczasowej literaturze negatywną ocenę i pesymistyczne prognozy dotyczące perspektyw bankowości prywatnej u schyłku lat trzydziestych.


Pobierz:
0


Plato Reussnera samouczek polsko-niemiecki : elementarz do prędkiej nauki czytania, pisania i rozmowy po niemiecku (1914)

Plato Reussnera samouczek polsko-niemiecki : elementarz do prędkiej nauki czytania, pisania i rozmowy po niemiecku (1914)

PDF, DjVu | 142 strony | 33,2 MB | Spakowane w ZIP | Bez hasła

Plato Reussnera samouczek polsko-niemiecki : elementarz do prędkiej nauki czytania, pisania i rozmowy po niemiecku (1914)
0
Alfred Adler - Sens życia (1986)

15,5 MB | PDF, DJVU | Psychologia

Alfred Adler - Sens życia
Tytuł: Sens życia
Autor: Alfred Adler
Format PDF (SKAN), DjVU (SKAN)
Rok Wydania: 1986
IBSN: ISBN 83-01-06353-X
Kategoria: psychologia, pseudonauka

Opis:
Książka jednego z klasyków psychologii i twórców psychologii indywidualnej.

Alfred Adler, ur, 7 II 1870, Wiedeń, zm. 28 V 1937, Aberdeen (Szkocja); austriacki psychiatra i psycholog, twórca kierunku psychologii indywidualnej. Studia: 1895 ukończył studia w Szkole Medycznej Uniwersytetu Wiedeńskiego i uzyskał stopień doktora medycyny; 1902- 11 był uczniem i współpracownikiem Z. Freuda w tymże uniwersytecie. Działalność: 1911 odrzucił koncepcję libido Z. Freuda i wystąpił z ruchu psychoanalitycznego, tworząc własną szkołę — psychologii indywidualnej; od 1912 był wykładowcą, a od 1915 docentem w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu Wiedeńskiego; 1914 założył i redagował pismo „Internationale Zeitschrift fur Individualpsychologie” (od 1935 był również redaktorem mutacji brytyjskiej tegoż pisma, ukazującego się pt. „International Journal of Indi-vidual Psychology”), współredagował także pismo „Zen-tralblatt fur Psychoanalyse”; podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej, a po zakończeniu działań wojennych kierował Kliniką Psychiatryczną w Wiedniu (1920 - 25); 1920 złożył w Uniwersytecie Wiedeńskim jako pracę habilitacyjną swoją rozprawę Ueber den nervosen Charakter (1912), jednak kolegium profesorów odrzuciło tę pracę, otworzył pierwszą poradnię wychowawczo-kliniczną dla dzieci w Wiedniu (1921), a następnie około 30 tego rodzaju placówek (m. in. w Berlinie i Monachium), którymi kierował — placówki te zostały zamknięte przez władze faszystowskie w 1934 roku; 1926 - 37 prowadził praktykę prywatną oraz gościnne wykłady w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii jako profesor wizytujący m. in. na Uniwersytecie Columbia (1926). W 1924 zamieszkał w USA na stałe i uzyskał stanowisko profesora w Szkole Medycznej Long Island w Nowym Jorku.


Wprowadzenie Kazimierz Obuchowski
Przedmowa
1. Nasze mniemanie o sobie i o świecie
2. Metody psychologiczne jako drogi badania stylu życia
3. Zagadnienie życia
4. Zagadnienie ciała i duszy
5. Budowa ciała, dynamika i charakter
6. Kompleks niższości
7. Kompleks wyższości
8. Typy niepowodzeń
9. Urojony świat rozpieszczonego dziecka
10. Czym naprawdę jest neurotyczność
11. Perwersje seksualne
12. Pierwsze wspomnienia z dzieciństwa
13. Niesprzyjające warunki społecznego rozwoju dziecka i sposoby zapobiegania im
14. Marzenia na jawie i marzenia senne:
15. Sens życia
Aneks. Stanowisko wobec doradcy
Kwestionariusz psychologii indywidualnej do zrozumienia i leczenia dzieci trudnych
Bibliografia

0


Zahorski, W. - Przewodnik po Wilnie

Zahorski, W. - Przewodnik po Wilnie

| Format: PDF | Jakość: Oryginał (Skan) | Rozmiar: 126 MB RAR bez hasła |

Opis:

Wydanie trzecie z roku 1929.


Pobierz:
0


Verne, Jules - Zielony promień

Verne, Jules - Zielony promień

| Format: PDF | Jakość: Oryginał (Skan) | Rozmiar: 154 MB RAR bez hasła |

Opis:


Tłum.: Leopold Szyller.

Zielony promień (inna wersja tytułu polskiego wydania Promień zielony1) (fr. Le Rayon vert, 1882) - jednotomowa powieść podróżniczo-romantyczno-przygodowa Juliusza Verne'a z cyklu Niezwykłe podróże złożona z 23 rozdziałów. Poświęcona fenomenowi przyrodniczemu o tej samej nazwie.

Pierwszy polski przekład autorstwa Stanisława Miłkowskiego (w zbiorze Promień zielony i Dziesięć godzin polowania: skromna facecja) pojawił się w 1887. Powieść była tłumaczona także przez Leopolda Szyllera (pod tytułem: Zielony promień: opis Archipelagu Hebrydzkiego, I wyd. 1898), Zbigniewa Zamorskiego (Zielony promień, I wyd. 1930) i Janinę Karczmarewicz-Fedorowską (Zielony promień, I wyd. 1988).23

Jako jedna z niewielu książek Verne'a została przetłumaczona na język esperanto (La verda radio)4.


Pobierz:
0


Verne, Jules - Sfinks Lodowy 1898

Verne, Jules - Sfinks Lodowy 1898

| Format: PDF | Jakość: Oryginał (Skan) | Rozmiar: 303 MB RAR bez hasła |

Opis:


Wydanie z r. 1898.

Lodowy sfinks (fr. Le Sphinx des glaces) - jednotomowa powieść Juliusza Verne'a z cyklu Niezwykłe podróże złożona z 26 rozdziałów. Została wydana w 1897 r.

Pierwszy polski przekład w odcinkach, autorstwa Michaliny Daniszewskiej, pojawił się w 1897, a w postaci książkowej w 1898. Brak informacji o wydaniach w języku polskim w dwudziestym wieku12.

Powieść jest kontynuacją powieści Przygody Artura Gordona Pyma, którą napisał Edgar Allan Poe.


Pobierz: