Rejestracja
Popularne ebooki
Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
Torrent
catshare
allegro
Freedisc.pl
Chomikuj.pl
0
Nazwa releasu:

Musiałkiewicz J. - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik

Musiałkiewicz J. - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik

Opis:
Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich zawodach. Są w nim zamieszczone przykłady i wzory dotyczące różnych branż, bo bez względu na to, w jakiej branży ktoś chce uruchomić i prowadzić własną firmę, prawie wszystkie czynności, jakie w związku z tym powinien wykonać, są bardzo podobne.

Opis uploadu:

Format uploadu: PDF
Dane techniczne: 0%
Ilość stron: 365
Wersja językowa: PL
Wielkość uploadu: 22 MB
Hasło: brak

0
Jerzy Bralczyk - Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne (2006)

Jerzy Bralczyk - Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne (2006)

PDF, DjVu | 347 stron | 9,54 MB | Spakowane w ZIP | Bez hasła

Jerzy Bralczyk - Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne (2006)
0

Nazwa releasu:

Jankowska P. - Technik architektury krajobrazu - Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego (Zeszyt 3)

Jankowska P. - Technik architektury krajobrazu - Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego (Zeszyt 3)

Opis:
Książka zawiera przykładowe testy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Opis uploadu:

Format uploadu: PDF
Dane techniczne: 0%
Ilość stron: 121
Wersja językowa: PL
Wielkość uploadu: 30 MB
Hasło: brak

0
Nazwa releasu:

Jankowska P. - Technik architektury krajobrazu - Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego (Zeszyt 2)

 Jankowska P. - Technik architektury krajobrazu - Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego (Zeszyt 2)

Opis:
Książka zawiera przykładowe testy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Opis uploadu:

Format uploadu: PDF
Dane techniczne: 0%
Ilość stron: 127
Wersja językowa: PL
Wielkość uploadu: 30 MB
Hasło: brak

0

Zarządzanie finansami międzynarodowymi - Eugeniusz Najlepszy
Format: PDF (skan)
Jakość: db
Rozmiar: 52 MB
Opis:

We współczesnej gospodarce zarządzanie finansami międzynarodowymi nabiera coraz większego znaczenia, co wynika z procesów globalizacji działalności przedsiębiorstw i zjawiska integracji gospodarczej. Podręcznik ten stanowi kompendium wiedzy z tego zakresu, umożliwiając Czytelnikowi zapoznanie się z takimi zagadnieniami, jak: funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego, zarządzanie ryzykiem kursowym, finansowanie bieżących operacji zagranicznych, analiza finansowa inwestycji międzynarodowych, finansowanie długookresowe i międzynarodowe rynki finansowe oraz opodatkowanie przedsiębiorstw międzynarodowych.

0

Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe - Dorota Wilkowska-Kołakowska
Format: PDF (skan)
Jakość: db
Rozmiar: 22 MB
Opis:

Przedmiotem analizy jest przede wszystkim określenie charakteru prawnego operatu szacunkowego i jego roli w postępowaniu przed organami administracji, prawna regulacja dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz perspektywy powstania i rozwoju samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. W obecnym wydaniu książki zostały uwzględnione zmiany dotyczące definiowania pojęcia wartości nieruchomości, stosowania podejść, metod i technik wyceny, określania wartości nieruchomości i niektórych praw do niej. Zmiany te są wynikiem ostatnich nowelizacji: ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie wy-ceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.

0
Petro Murianka - A ja znam azbuku. Elementarz łemkowski (2003)

Petro Murianka - A ja znam azbuku. Elementarz łemkowski (2003)

PDF, DjVu | 109 stron | 7 MB | Spakowane w ZIP | Bez hasła

Petro Murianka - A ja znam azbuku. Elementarz łemkowski (2003)
0
R.Lebiedź, E.Iwanicka, I.Słobodiana - Elementarz (2012)

R.Lebiedź, E.Iwanicka, I.Słobodiana - Elementarz (2012)

PDF (OCR) | 82 strony | 24,8 MB | Spakowane w ZIP | Bez hasła

R.Lebiedź, E.Iwanicka, I.Słobodiana - Elementarz (2012)
0

David H. Papell - Makroekonomia ćwiczenia
Format: PDF (skan)
Jakość: db
Rozmiar: 12 MB


0
Leszek Kasprzyk, Adam Węgrzecki - Wprowadzenie do filozofii (1981)

Leszek Kasprzyk, Adam Węgrzecki - Wprowadzenie do filozofii (1981)

PDF | 283 strony | 64,2 MB | Spakowane w ZIP | Bez hasła

Wydany w 1974 r. podręcznik ogólnej wiedzy filozoficznej, stanowiący swoiste kompendium, mogące spełnić w założeniu wprowadzenie do dalszych studiów filozoficznych. Podzielony na cztery części, z przedmową, uwagami wstępnymi oraz rozdziałem pierwszym, traktującym o pojęciu filozofii, jej działach i funkcjach, w częściach dalszych zapoznaje czytelnika z zagadnieniami ontologicznymi, epistemologicznymi, społecznymi i antropologicznymi. Ostatnia część stanowi odniesienie marksizmu do do współczesnych kierunków filozoficznych.
Poprzedni Następny