Rejestracja
Popularne ebooki
  Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
  Torrent
  catshare
  allegro
  Freedisc.pl
  Chomikuj.pl
  0
  Bogdan Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt PDF PL

  Bogdan Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt PDF PL

  format: pdf | jakość: skan | stron: 293*2 | rozmiar: 25 MB


  Co w zachowaniu człowieka jest specyficznie ludzkie? Co zostało odziedziczone po zwierzęcych przodkach i w jaki sposób uległo modyfikacji w wyniku oddziaływań społecznych?

  Autor w usystematyzowany sposób przekazuje aktualną wiedzę o mechanizmach fizjologicznych leżących u podstaw zachowania się ludzi i zwierząt. W 22 bogato ilustrowanych rozdziałach umiejętnie łączy wiedzę z zakresu etologii, neurofizjologii, psychologii porównawczej, socjobiologii, genetyki, neuroanatomii, endokrynologii, histologii, ekologii, biochemii, neurochemii oraz neurobiologii. Prezentuje dorobek wielu pokoleń badaczy, jak również najnowsze osiągnięcia naukowe, nowe koncepcje teoretyczne z dziedziny wyjaśniającej mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Logiczny i starannie przemyślany wykład ułatwia przyswojenie nawet najbardziej skomplikowanych treści.

  Czytelnik znajdzie tu wiele informacji na temat:
  dziedziczenia cech,
  funkcjonowania neuronów,
  właściwości układów sensorycznych,
  problemów uczenia się i pamięci,
  mechanizmów mowy.

  0
  Malim, Birch, Wadeley - Wprowadzenie do psychologii PDF PL

  Malim, Birch, Wadeley - Wprowadzenie do psychologii PDF PL

  format: pdf | jakość: skan | stron: 106 | rozmiar: 17 MB


  Jeżeli nie jesteś psychologiem, a interesujesz się psychologią, zwłaszcza zaś, jeśli zaczynasz studiować tę dziedzinę nauki, przeczytaj niniejszą książkę. Zapozna Cię ona ogólnie z całością tej dziedziny wiedzy, przedstawi Ci wszystkie najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się współczesna psychologia i nauczy myślenia o psychice człowieka. Ułatwi Ci to następnie szczegółowe zgłębianie poszczególnych działów psychologii.
  Autorzy, troje brytyjskich psychologów, wykorzystali przy pisaniu tego podręcznika swoje wieloletnie doświadczenie w nauczaniu psychologii.

  0
  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna PDF PL

  Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna PDF PL

  format: pdf | jakość: kolorowy skan i wydawnicza | kompresja: rar | rozmiar: 7 MB


  0
  Chwaleba, Moeschke, Płoszajski - Elektronika PDF DJVU PL

  Chwaleba, Moeschke, Płoszajski - Elektronika PDF DJVU PL

  format: pdf i djvu
  jakość: skan 400 DPI
  stron: 480
  rozmiar: 27 i 21 MB


  W książce w przystępny sposób przedstawiono zagadnienia z dziedziny elektroniki przemysłowej i automatyzacji procesów. Podano wiadomości o układach elektronicznych i elementach, z których te układy są budowane. Omówiono zatem: rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, bezzłączowe elementy półprzewodnikowe objętościowe, diody, tranzystory, tyrystory i układy scalone. Szczególną uwagę zwrócono na następujące układy: prostowniki, falowniki, sterowniki, wzmacniacze, stabilizatory i generatory. Dużo miejsca poświęcono układom cyfrowym. Przedstawiono także wybrane elektroniczne przyrządy pomiarowe: oscyloskopy, woltomierze, amperomierze, omomierze, multimetry, częstościomierze i czasomierze. Niniejsze wydanie uzupełniono o wiadomości z optoelektroniki. Całość materiału podano w skondensowanej formie, eksponując parametry i właściwości elektryczne elementów i układów oraz najprostsze ich schematy.

  PDF
  0
  K. Hryniewicz - Gorzelnictwo rolnicze PDF PL

  K. Hryniewicz - Gorzelnictwo rolnicze PDF PL

  format: pdf
  jakość: skan
  stron: 214
  rozmiar: 7 MB


  Prawie całkowita ilość produkowanego w świecie alkoholu etylowego (etanolu) otrzymywana jest przez fermentację cukrów. Podjęte w skali przemysłowej próby produkcji etanolu na drodze syntetycznej, posiadające niewątpliwie duże znaczenie na przyszłość, obecnie jeszcze nie odgrywają poważniejszej roli z uwagi na brak większej ilości tanich materiałów wyjściowych.

  0
  Vladimir Fajnor - Chemia ogólna Minileksykon PDF PL

  Vladimir Fajnor - Chemia ogólna Minileksykon PDF PL

  format: pdf
  jakość: skan
  stron: 186
  rozmiar: 2 MB


  Minileksykon CHEMIA OGÓLNA jest kolejną pozycją z serii poradników dla młodzieży szkolnej. Oprócz niezbędnych wiadomości z zakresu chemii ogólnej i fizycznej, czytelnik znajdzie w nim rozbudowany dział poświęcony budowie materii, atomu i cząsteczki, w którym zostały uwzględnione najnowsze teorie naukowe.

  0
  Carl Gustav Jung - Podstawy psychologii analitycznej PDF PL

  Carl Gustav Jung - Podstawy psychologii analitycznej PDF PL

  format: pdf | jakość: skan | stron: 124*2 | rozmiar: 2,4 MB


  Podstawy psychologii analitycznej to tekst wykładów wygłoszonych przez Carla Gustava Junga w londyńskiej Tavistock Clinic, znanych też jako Wykłady tavistockie. Jung wprowadza swych słuchaczy w świat podstawowych pojęć psychologii analitycznej, które unaocznia przykładami zaczerpniętymi z własnej praktyki. Wyjaśnia między innymi pojęcia typów psychologicznych, nieświadomości osobniczej i zbiorowej, archetypu i aktywnej imaginacji, mówi o funkcjonowaniu psyche ludzkiej i o roli, jaką odgrywa przeniesienie w trakcie terapii. Znaczną część wykładów zajmują analizy marzeń sennych — samego terapeuty i jego pacjentów. Osobisty, niesformalizowany styl narracji, błyskotliwość wywodu, erudycja i poczucie humoru sprawiają, że lektura wykładów daje żywe wyobrażenie charyzmatycznej osobowości prelegenta.

  0
  Arlene Coulson, Noreen Lewis
  Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota

  Coulson, Lewis - Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota PDF DJVU PL

  format: pdf i djvu | jakość: kolor HD | kompresja: rar | rozmiar: 108 MB


  Głównym celem Autorów Atlasu było dostarczenie szczegółowych informacji z zakresu anatomii radiograficznej psa i kota. Udało się to osiągnąć dzięki bogatej ikonografii, na którą składają się liczne radiogramy i towarzyszące im schematy wykonane na podstawie oryginalnych zdjęć. Wartość Atlasu podnoszą dodatkowo radiogramy wykonany u młodych, dojrzewających psów i kotów różnych ras. Kolekcja zdjęć obejmuje poza tym wybrane odmiany anatomiczne oraz „pułapki” związane z badaniami radiograficznymi.

  0
  Robert Pease - Projektowanie układów analogowych. Poradnik praktyczny PDF PL

  Robert Pease - Projektowanie układów analogowych. Poradnik praktyczny PDF PL

  format: pdf | jakość: skan | stron: 137*2 | rozmiar: 27 MB


  0
  Wojciech Królikowski, Wojciech Rubinowicz - Mechanika teoretyczna PDF PL

  Wojciech Królikowski, Wojciech Rubinowicz - Mechanika teoretyczna PDF PL

  format: pdf | jakość: skan | stron: 222*2 | rozmiar: 16 MB


  Jest to kolejne wznowienie klasycznego podręcznika mechaniki teoretycznej zajmującej się ruchem mas pod wpływem sił. Książka zawiera wykład mechaniki punktów materialnych oraz ciał sztywnych przeznaczony dla studentów fizyki i kierunków pokrewnych na uniwersytetach, wyższych szkołach pedagogicznych i niektórych wydziałach wyższych szkół technicznych. Materiał teoretyczny zawarty w podręczniku doskonale ilustruje, a czasem uzupełniają zadania zaopatrzone we wskazówki lub rozwiązanie.