Akropolis - Wyspiański Stanisław

Akropolis - Wyspiański Stanisław

„Akropolis” to dramat Stanisława Wyspiańskiego. Wydarzenia dramatu rozpoczynają się o północy, po zakończeniu nabożeństwa rezurekcyjnego w katedrze wawelskiej, i trwają do świtu pierwszego dnia Wielkanocy. Dramat „Akropolis” był efektem fascynacji Wyspiańskiego Wawelem jako miejscem symbolicznym, skupiającym w sobie nie tylko istotę polskiej historii i kultury, ale też cywilizacji europejskiej, miejscem łączącym tradycje biblijne i antyczne.

Bohater Krainy Króla Kruków - Cierechowicz Aneta

Bohater Krainy Króla Kruków - Cierechowicz Aneta

Piękno świata tkwi w jego różnorodności. Wiele barw, wiele krain, wiele nacji..

Czas dobrej zmiany - Kowalska Dorota

Czas dobrej zmiany - Kowalska Dorota

Rewolucja – tym słowem najczęściej opisuje się ostatnie trzy lata życia społecznego i politycznego w Polsce. I rzeczywiście był to czas wielkich zmian, którym towarzyszyły i wciąż towarzyszą jeszcze większe emocje. Dlaczego Polacy, ale nie tylko oni, zbuntowali się przeciwko elitom? Dokąd zmierza rząd Prawa i Sprawiedliwości? Czy Polakom znudziła się demokracja? Jaka przyszłość czeka Europę? Między innymi na te pytania próbuję znaleźć odpowiedź w rozmowach z Grzegorzem Schetyną, Adamem Bielanem, Januszem Czapińskim, Michałem Kamińskim, Maciejem Gdulą, Leszkiem Millerem, Zbigniewem Mikołejko, Waldemarem Paruchem, Pawłem Kowalem, Marcinem Królem, Barbarą Nowacką, Joachimem Brudzińskim, Ryszardem Bugajem, Zofią Romaszewską, Barbarą Piwnik, Marcinem Warchołem, Markiem Chmajem, Jadwigą Staniszkis, Stanisławem Żelichowskim, Katarzyną Lubnauer, Pawłem Kukizem, o.

Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych - Tomczyk Sławomir

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:49 12-12-2018
 • Kategoria: Inne
Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych - Tomczyk Sławomir

Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste „nakładanie się” na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, jak np. audiowizualnych, czy słowno-muzycznych oznacza de facto jednoczesne korzystanie z artystycznych wykonań, fonogramów lub wideogramów, czy nadań.

Achilleis - Wyspiański Stanisław

Achilleis - Wyspiański Stanisław

„Achilleis” to oparty na motywach Iliady dramat Stanisława Wyspiańskiego, powstały w 1903 roku. Fabuła koncentruje się wokół oblężenia i upadku Troi, konstrukcja jest luźna, oparta na szybkiej zmianie planów i ostro kontrastujących pod względem nastroju scen. Utwór stanowi wyraz kontynuacji młodzieńczych zainteresowań Wyspiańskiego starożytnością.

Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki - Zbrzeźniak Urszula

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:49 12-12-2018
 • Kategoria: Filologia
Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki - Zbrzeźniak Urszula

Rozważania nad możliwością charakterystycznej dla współczesnych społeczeństw zachodnich emancypacji od władzy. Autorka koncentruje się na właściwym dla tej koncepcji sposobie łączenia namysłu nad dotychczasowymi dziejami (dociekania genealogiczne) z refleksją dotyczącą możliwej formy uwalniania się od określonych typów zależności i tego, jakie grupy emancypacyjne byłyby w stanie zrealizować to zadanie. Perspektywa sformułowania pozytywnej propozycji przebudowy świata polityki, ekonomii czy przekształcenia relacji społecznych bywa podawana w wątpliwość przez niektórych współczesnych filozofów.

Żywoty Świętych Pańskich. Kwiecień. Tom 4 - Hozakowski Władysław

Żywoty Świętych Pańskich. Kwiecień. Tom 4 - Hozakowski Władysław

Tom zawiera życiorysy osób świętych i błogosławionych, których Kościół katolicki wspomina w miesiącu kwietniu..

Wyzwania starzejącego się społeczeństwa - Okólski Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:49 12-12-2018
 • Kategoria: Socjologia
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa - Okólski Marek

Autorzy przedstawiają stojące przed polskim społeczeństwem wyzwania wynikające ze starzenia się ludności, odwołując się do doświadczeń innych społeczeństw i przenosząc te doświadczenia na specyficzne warunki demograficzne oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne współczesnej Polski. Na tle ogólnych prawidłowości zjawisk ludnościowych prowadzących do przekształcenia się struktury populacji według wieku z bardzo młodej w bardzo starą – skonfrontowanych z długookresowym przebiegiem zjawisk demograficznych w Polsce, mających decydujący wpływ na dynamikę i skalę starzenia się Polaków – w książce zostały zaprezentowane wybrane aspekty i konsekwencje tego procesu oraz związane z nim wyzwania społeczne, z uwzględnieniem obecnej i przyszłej sytuacji demograficznej. Prezentując szeroką panoramę skutków starzenia się w wybranych obszarach życia społecznego: gospodarce, relacjach międzypokoleniowych (w tym w dziedzinie opieki), wartościach i normach kulturowych, partycypacji obywatelskiej oraz polityce publicznej, autorzy skoncentrowali się na konsekwencjach widocznych na rynku pracy, w sferze zabezpieczenia społecznego i długoterminowej opieki zdrowotnej.

Liryka Mickiewicza - Hoffmann-Piotrowska Ewa, Fabianowski Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:49 12-12-2018
 • Kategoria: Filologia
Liryka Mickiewicza - Hoffmann-Piotrowska Ewa, Fabianowski Andrzej

Praca powstała z okazji 220. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Tom zawiera prace poszukujące w liryce Mickiewicza nowych interpretacji oraz kontekstów egzystencjalnych, aksjologicznych i podmiotowych.

Żywoty Świętych Pańskich. Październik. Tom 10 - Hozakowski Władysław

Żywoty Świętych Pańskich. Październik. Tom 10 - Hozakowski Władysław

Tom zawiera życiorysy osób świętych i błogosławionych, których Kościół katolicki wspomina w miesiącu październiku.

Uprzedzić chorobę. Rehabilitacja psychologiczna w zagrożeniach stresem i objawach przewlekłego zmęczenia - Białek Ewa D.

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:49 12-12-2018
 • Kategoria: Zdrowie
Uprzedzić chorobę. Rehabilitacja psychologiczna w zagrożeniach stresem i objawach przewlekłego zmęczenia - Białek Ewa D.

Uprzedzić chorobę - to pokazanie, że zaczyna się ona na innym poziomie funkcjonowania człowieka - jego psychiki - i wymaga stosownej edukacji i wczesnej profilaktyki - aby nie trzeba było terapii. Niemniej powinna stać się całożyciową edukacją, wspierającą zdrowie i dobrostan w przebiegu całego życia. Potrzebujemy wziąć odpowiedzialność za zdrowie w swoje ręce, obejrzeć swoje historie, często otworzyć traumy, aby wydobyć z nich zatrzymaną w nich energię, która, będąc zamkniętą, powoduje ukryte skutki autodestrukcji.

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej - Owsiak Stanisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:49 12-12-2018
 • Kategoria: Inne
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej - Owsiak Stanisław

Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdyscyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich. Autorzy w publikacji wskazują słabe strony instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, które pogłębiły niekorzystne zjawiska w sferze realnej oraz fiskalnej w okresie kryzysu finansowego. Ocenione zostały strategie konsolidacji fiskalnych państw członkowskich.

Iść, jak prowadzi busola - Łukaszewski Jerzy

Iść, jak prowadzi busola - Łukaszewski Jerzy

Wspomnienia Jerzego Łukaszewskiego, wybitnego prawnika i dyplomaty, wieloletniego rektora Kolegium Europy w Brugii i ambasadora RP we Francji w latach 1991–1996. Zapis niezwykłej drogi życiowej prowadzącej z Kresów przez Sosnowiec, Poznań, Lublin, Cambridge (Massachusetts) i Genewę do Brugii i Paryża. O najważniejszych wydarzeniach zadecydował rok 1959.

Armia graczy - Reedy Trent

Armia graczy - Reedy Trent

Dwunastoletni Rogan Webber jest mistrzem w Laser-Kobrze, swojej ulubionej grze wideo. Kiedy światowej sławy twórca gier zaprasza go, by wraz z pięciorgiem najlepszych pro graczy w kraju wziął udział w ekskluzywnym turnieju, jest megaszczęśliwy. Cała piątka ma zamieszkać w luksusowych apartamentach i testować najnowocześniejszy sprzęt do gier wirtualnych – marzenie każdego gracza… i największe możliwe wyróżnienie! Teraz jako potężne roboty bojowe biorą udział w cyfrowej bitwie, jednak ich misje stają się coraz trudniejsze.

Modlitwa wstawiennicza. Teologia i praktyka - Kicka Mateusz

Modlitwa wstawiennicza. Teologia i praktyka - Kicka Mateusz

Modlitwa wstawiennicza zanoszona przez pojedyncze osoby w intencjach braci, wspólnot i całego świata, nigdy nie była czymś nowym, ale od momentu objawienia się Boga człowiekowi stanowi wynik naturalnej relacji miłości ludzi między sobą i chęci powierzania wszystkich spraw Źródłu Życia. Bóg wręcz nakazuje by ludzie modlili się za siebie, wspierali, budowali wiarę i relacje, tworząc prawdziwą wspólnotę miłości. Z miłości bowiem wynika fakt modlitwy za drugiego i to właśnie ona daje motyw, by oddawać życie za braci.

Mądrość ciała - Abrams Rachel

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:49 12-12-2018
 • Kategoria: Zdrowie
Mądrość ciała - Abrams Rachel

Czy jesteś wiecznie zmęczona ? Cierpisz na przewlekły ból głowy, pleców albo innych części ciała? Jesteś przygnębiona albo doświadczasz stanów lękowych? Masz alergie albo doskwierają ci choroby autoimmunologiczne? Straciłaś popęd seksualny? Jeśli masz jeden lub kilka z powyższych objawów, możliwe, że cierpisz na coś, co dr Rachel Carlton Abrams określa mianem chronicznego wyczerpania organizmu, a więc schorzenie, które objawia się tyciem, wysokim ciśnieniem krwi, wyczerpaniem i wieloma innymi symptomami drenującymi twoje ciało z energii. W "Mądrości ciała" dr Abrams pomaga zrozumieć, że wszystkie te objawy, choć są uciążliwe, to stanowią dowód na inteligencję naszego ciała. Z ich pomocą twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć, a czasem wręcz wykrzyczeć.

Legenda - Wyspiański Stanisław

Legenda - Wyspiański Stanisław

„Legenda” to dramat autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, w dwóch aktach. Utwór oparty na podaniu o Wandzie i Kraku, przekształconym przez powiązanie losów bohaterów z fantastycznym światem bóstw zamieszkujących Wisłę. Wprowadzając szereg zbrodni rodowych Wyspiański nawiązał do tragedii greckiej.

Diablero - Haghenbeck F.G.

Diablero - Haghenbeck F.G.

Powieść, na podstawie której powstał serial "Diablero". Demony, duchy, strzygi, diabły i upiory, wynocha, jazda, won, precz! Elvis Infante nadchodzi! Diaboliczne połączenie thrillera i horroru z akcją toczącą się w niebywałym tempie. A wszystko to podszyte przewrotnym czarnym humorem! Po dramatycznej śmierci brata były więzień Elvis Infante, weteran wojny w Afganistanie, błąka się po podejrzanych dzielnicach Los Angeles, pracując jako diablero: łowca demonów, upadłych aniołów i innych nadprzyrodzonych istot, którymi handluje się na czarnym rynku i organizuje z ich udziałem nielegalne walki.

Logowanie
Rejestracja