Nieformalne aspekty biznesu - Buszko Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:22 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Nieformalne aspekty biznesu - Buszko Andrzej

Postępująca globalizacja nie doprowadziła do zatarcia różnic między krajami. Mają one miejsce mimo sąsiedztwa, kontaktów gospodarczych, politycznych, zbliżonego języka, np. między Polską a Rosją, rozwijających się technologii informatycznych.

Zarządzanie w służbie zdrowia - Durlik Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:22 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Zarządzanie w służbie zdrowia - Durlik Marek

Niniejsze opracowanie jest propozycją dyskusji oraz ma na celu wskazać menedżerom ochrony zdrowia i wyższemu personelowi szpitali w Polsce, jakie są możliwe kierunki doskonalenia procesów leczenia przy jednoczesnej poprawie efektywności funkcjonowania szpitali. Tak się złożyło, że szpitalnictwo przez wiele lat, po wyjściu naszego kraju z gospodarki planowanej centralnie, pozostało niejako “skansenem” starych centralistycznych organizacji i starych biurokratycznych metod zarządzania. Ten styl zarządzania nie przystaje dzisiaj ani do współczesnej polskiej gospodarki ani nawet do systemu edukacji (vide dobrze funkcjonujące całkowicie zdecentralizowane niepubliczne szkolnictwo wyższe).

Consumer Behavior on International Market - Smyczek Sławomir

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:22 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Consumer Behavior on International Market - Smyczek Sławomir

Overall, author’s intention is to combine the latest theoretical concepts with up-to-date examples of consumer behavior from different markets and cultures. To create the book useful for students studding at International Business, Psychological Economy, as well Marketing and Management courses were added tasks for individual and group solved in activity table. The book does not cover all the important problems and issues of consumption and consumer behavior on the international market.

Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów - Domański Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:28 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów - Domański Tomasz

Publikacja prezentuje wielostronne i bardzo różnorodne podejście do marketingu akademickiego w kontekście współpracy z władzami miast i regionów polskich oraz zagranicznych. Przyjęta formuła tego opracowania opiera się na indywidualnym podejściu każdego z Autorów do szeroko rozumianej problematyki marketingu akademickiego oraz do roli uniwersytetów w rozwoju oraz w promocji miast i regionów. Przyjęta perspektywa jest dla każdego z Autorów bardzo silnie powiązana z jego wcześniejszymi doświadczeniami badawczymi, jak również z doświadczeniami marketingowymi związanymi z realizacją pewnych projektów przez uniwersytety lub na rzecz uniwersytetów.

Systemy informatyczne zarządzania - Kisielnicki Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:30 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Systemy informatyczne zarządzania - Kisielnicki Jerzy

Obecny świat jest zupełnie inny niż z był 20 czy nawet 10 lat temu. Wiruje, zmienia się i wciąż nam ucieka. Tam gdzie jest mój laptop tam jest moja uczelnia, moja praca, moja rozrywka.

Pozwól płynąć swojemu produktowi - Czerska Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:30 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Pozwól płynąć swojemu produktowi - Czerska Joanna

Jeśli poszukujesz sposobu na skrócenie czasu potrzebnego na produkcję swoich wyrobów (lub realizację usług, które postrzegasz jak produkcję) to ta książka jest dla Ciebie. Ciągły przepływ (One-Piece-Flow) to jedno z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. Pozwala zorganizować przepływ materiałów przez proces produkcji w taki sposób, by zajął minimum czasu zapewniając maksimum produktywności i efektywności procesu wytwórczego.

Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - Perechuda Kazimierz

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:30 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - Perechuda Kazimierz

Zarządzanie nie jest pojęciem łatwo definiowalnym. Wszyscy ,,czują" na czym ono polega, ale mało kto wie jak to robić. Dodatkowo wraz ze zmianami otoczenia zmieniają się i warunki zarządzania.

Kultura pracy menedżera - Milczarek Stanisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:31 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Kultura pracy menedżera - Milczarek Stanisław

Omawiając zagadnienia tworzenia kultury pracy menedżera, odnosimy się do procesu i środowiska pracy. Tych kultur nie da się opisać jednym zdaniem. Odzwierciedlają one bowiem merytoryczne treści pracy, zachowania uczestników procesu pracy i ich oceny wraz ze skutkami z punktu widzenia systemu.

Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem - Żemigała Marcin

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:31 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem - Żemigała Marcin

Autor w tym wydaniu wprowadził wiele nowych treści a wiele uzupełnił o nowe, ciekawe wyniki badań szczególnie dotyczących czasu pracy i tzw. toksycznego sukcesu. Ciekawy jest również nowy podrozdział o japońskiej filozofii zarządzania i metodach wypływających z innych kultur lub próbujących adaptować filozofię japońską.

Różne odmiany jakości - Kolman Romuald

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:31 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Różne odmiany jakości - Kolman Romuald

Najbardziej ogólnie jakość – to stopień spełniania stawianych wymagań. Mamy z nią do czynienia wszędzie wokół. Jakość życia, produktu, usługi – musimy jakoś ją wyrazić, ocenić by móc dążyć do jej poprawy W tej monografii rozpatruje się szczegółowo pięć podstawowych kamieni milowych rozwoju wiedzy o jakości, którymi są: 1.

Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:31 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian - Opracowanie zbiorowe

W polskiej praktyce gospodarczej obserwuje się dynamiczny rozwój rozmaitych więzi (relacji) między podmiotami rynku. W obliczu rosnącej zmienności otoczenia kształtowanie więzi między podmiotami nabiera nowej jakości. Relacje te są znane jedynie a priori, gdyż nie były dotąd rozpoznane.

Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego - Kieżel Ewa, Smyczek Sławomir

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:34 04-11-2018
 • Kategoria: Zarządzanie
Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego - Kieżel Ewa, Smyczek Sławomir

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy ostatnich lat, kryzys w wymiarze europejskim i poszczególnych krajów, wywołuje niekorzystne zjawiska w gospodarkach, a te generują niekorzystne zmiany także w polskiej gospodarce, tworząc nowe uwarunkowania dla funkcjonowania podmiotów rynkowych, w tym konsumentów. Zachowania podmiotów rynkowych określa niepewność i ryzyko powodowane niepewną sytuacją gospodarczą, w tym rynkową. Praca ma na celu identyfikację powstających, przejawiających się w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, nowych procesów i zjawisk, a także działań adaptacyjnych indywidualnych podmiotów konsumpcji w nowych, trudnych warunkach gospodarczych.

Logowanie
Rejestracja