Zmierzch Homo Economicus - Sedlacek Tomas

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:11 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Zmierzch Homo Economicus - Sedlacek Tomas

Zmierzch Homo Economicus to druga, po cieszącej się sukcesami Ekonomii dobra i zła, książka Sedlacka. Stanowi ponowną próbę odnowienia wiary w ekonomię i przedstawienia jej jako nauki z ludzką twarzą. Latem 2011 roku w Oksfordzie Roman Chlupaty przeprowadził z Sedlackiem wywiad, który pierwotnie był przeznaczony dla radia.

Myśl!... i bogać się - Hill Napoleon

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:12 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Myśl!... i bogać się - Hill Napoleon

Książka N. Hilla tłumaczona na wiele języków i wydana w milionowych nakładach w wielu krajach świata, stała się nie kwestionowanym, klasycznym dziełem literatury motywującej działania ludzkie. Napisana z inspiracji Andrew Carnegiego, przez swych niezliczonych czytelników uważana jest za "kartę powołania", która - na przekór trudnościom ocenianym przez inne systemy motywacyjne jako niepokonalne - skierowała ich na droge wiodącą do sławy i bogactwa.

Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych? - Krool Robert, Podel Waldemar

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:12 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych? - Krool Robert, Podel Waldemar

To pionierska rozprawa podejmująca niezwykle ważne zagadnienia biznesowe. Zawiera w sobie wiele lat doświadczeń, praktycznych przemyśleń, porad i wniosków zebranych podczas codziennych zmagań zawodowych wszystkich tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym trudnym, interdyscyplinarnym projekcie książkowym. Waldemar Podel Radca prawny, wykładowca i praktyk z bogatym doświadczeniem eksperckim, prezes zarządu i fundator Fundacji na rzecz promocji przedsiębiorczości INSTYTUT COPERNICUS.

Studia z realistycznej filozofii ekonomii - Hardt Łukasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:25 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Studia z realistycznej filozofii ekonomii - Hardt Łukasz

Książka jest pracą z zakresu filozofii ekonomii i podejmuje zagadnienie relacji teorii ekonomii do rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Autor wykorzystuje w niej perspektywę realizmu naukowego, aby postawić tezę, że rolą ekonomii musi być przede wszystkim wyjaśnianie, a nie przewidywanie czy opisywanie. Praca oparta jest na najnowszych osiągnięciach filozofii nauk społecznych, zwłaszcza na studiach nad relacją modeli do teorii i empirii.

Zarządzanie najmem. Poradnik dla właścicielek mieszkań na wynajem - Muturi Sławomir, Zduńczyk Robert

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:34 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Zarządzanie najmem. Poradnik dla właścicielek mieszkań na wynajem - Muturi Sławomir, Zduńczyk Robert

Wszystkim właścicielom chodzi o to, aby osoba, która ma zamieszkać w ich mieszkaniu czy domu dbała o nie, płaciła na czas, traktowała sąsiadów z respektem i nie absorbowała nadmiernie czasu. Marzą o idealnym najemcy. Zamiast marzyć powinni weryfikować potencjalnych najemców.

Znaj swoją wartość. O pieniądzach, kobietach i uczciwym wynagradzaniu - Brzezinski Mika

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:35 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Znaj swoją wartość. O pieniądzach, kobietach i uczciwym wynagradzaniu - Brzezinski Mika

Mika Brzezinski, znakomita dziennikarka, gwiazda telewizji NBC, córka prof. Zbigniewa Brzezinskiego odziedziczyła po ojcu inteligencję, niebywałą trafność ocen i styl. Dlatego w ostatnio wydanej książce "Znaj swoją wartość" pisze lekko, z polotem, nieco autoironicznie, bazując na własnych doświadczeniach o roli i miejscu kobiet w życiu zawodowym.

Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię - Wapshott Nicholas

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:35 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Keynes kontra Hayek. Spór, który zdefiniował współczesną ekonomię - Wapshott Nicholas

Keynes kontra Hayek, to podłoże i spuścizna największego w dziejach pojedynku na gruncie ekonomii. Keynes i Hayek od osiemdziesięciu lat uosabiają przeciwstawne nurty myśli ekonomicznej: interwencjonizm i leseferyzm. Koncepcje obu ekonomistów zdobywały i traciły przychylność polityków od Franklina Roosevelta do George W.

Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach - Covey Stephen R.

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:46 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Przewidywalne rezultaty w nieprzewidywalnych czasach - Covey Stephen R.

Nikt wcześniej nie musiał stawiać czoła takiej rzeczywistości. Wielkie korporacje chwieją się w posadach. Ogromne gospodarki zdają się powstawać w ciągu jednego dnia.

Winning znaczy zwyciężać - Welch Jack, Welch Suzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:04 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Winning znaczy zwyciężać - Welch Jack, Welch Suzy

Welch stara się trafić do ludzi ze wszystkich szczebli hierarchii organizacyjnej w firmach małych i dużych. Jego odbiorcami są szeregowi pracownicy, menedżerowie projektów, dyrektorzy generalni, absolwenci MBA. "Winning" zaczyna się od rozdziału, w którym Welch przedstawia swoją filozofię biznesu.

Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw grupy BRICS - O'Neill Jim

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:17 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Mapa wzrostu. Szanse gospodarcze dla państw grupy BRICS - O'Neill Jim

Nie ma lepszego przewodnika po nowej mapie gospodarczej świata niż Jim O’Neill. Jego książka, pełna inteligentnych, ciekawych obserwacji, zawiera wspaniałą opowieść o naszych czasach: o fundamentalnej zmianie układu sił w gospodarce, w którym zachód oddaje pałeczkę reszcie świata. Niall Ferguson, autor książki „the Ascent of Money and Civilization”.

Metoda analizy progowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Wdowiak Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:17 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Metoda analizy progowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Wdowiak Wojciech

Książka jest poświęcona metodzie analizy progowej, polegającej na wyszukiwaniu progów (barier) ilościowych oraz jakościowych rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw (w tym mikro, małych, średnich, rodzinnych), identyfikacji specyfiki tych progów i ich likwidowaniu w celu usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem. Problematyka została osadzona w rozważaniach metodologicznych zarządzania i innych nauk szczegółowych, w kontekście metod rachunku kosztów oraz matematycznych, ekonometrycznych, statystycznych i finansowych metod ilościowych. Książka adresowana jest zarówno do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni ekonomicznych i studentów studiujących na kierunku zarządzanie oraz ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, jak i do menedżerów polskich firm.

Pokonać giełdę - Lynch Peter

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:19 04-11-2018
 • Kategoria: Ekonomia
Pokonać giełdę - Lynch Peter

Opracuj swoją strategię inwestowania w akcje lub fundusze rynku akcji według rad jednego z najlepszych na świecie menedżerów funduszy inwestycyjnych. Średnioroczna stopa zwrotu zarządzanego przez Lyncha funduszu inwestycyjnego Fidelity Magellan nieprzerwanie przez 13 lat wynosiła 27 %! Z takim wynikiem Lynch jako jeden z nielicznych pokonywał systematycznie amerykański indeks szerokiego rynku S&P 500. Według Lyncha nie należy zapominać, że akcje nie są losami na loterii.

Logowanie
Rejestracja