O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd - Said Edward W.

  • Dodał: administrator
  • Data: 23:37 15-12-2018
  • Kategoria: Filologia
O stylu późnym. Muzyka i literatura pod prąd - Said Edward W.

Edward W. Said, jeden z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku, prowadził w latach dziewięćdziesiątych seminarium poświęcone ostatnim dziełom wielkich muzyków i pisarzy – dziełom pod wieloma względami zaskakującym. Temat zasługiwał na książkę, jednak pracę nad nią przerwała śmierć Saida.

Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze - Jarniewicz Jerzy

  • Dodał: administrator
  • Data: 09:02 21-12-2018
  • Kategoria: Filologia
Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze - Jarniewicz Jerzy

Punktem wyjścia tej książki jest teza o nieprzekładalności literatury – nieprzekładalności, która, paradoksalnie, zostaje uznana za rację bytu przekładu. Jarniewicz rozwija koncepcję autorskiego, twórczego charakteru pracy tłumacza, występującego w wielu rolach: pisarza, antologisty, krytyka, popularyzatora. Stawia nieoczywiste pytania o to, czy tłumacze mogą sobie pozwolić na czułość albo czy wolno im kłamać.

Logowanie
Rejestracja