Wybór pism estetycznych - Witkiewicz Stanisław Ignacy, Wilkoszewska Krystyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:24 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Wybór pism estetycznych - Witkiewicz Stanisław Ignacy, Wilkoszewska Krystyna

Niniejszy tom zawiera szkic o malarstwie impresjonistycznym, opinie o malarstwie Jana Matejki, Aleksandra Gierymskiego, Henryka Siemiradzkiego, Juliusza Kossaka, Aleksandra Gierymskiego, Jacka Malczewskiego, uwagi o przyrodzie tatrzańskiej, góralach i ich sztuce, w końcu opis stylu zakopiańskiego, którego powstanie jest zasługą Witkiewicza. W tytułach prac Witkiewicza nie pojawia się termin „estetyka”, używa on natomiast pojęcia „krytyka sztuki”. „Krytyka sztuki w obszerniejszym rozumieniu – czytamy w „Malarstwie i krytyce u nas” – jest jej teorią – filozofią”.

Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych - Mitosek Zofia

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:24 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych - Mitosek Zofia

Na tom składa się wybór artykułów literaturoznawców i teoretyków literatury związanych z zagadnieniem narracji i procesu opowiadania. Podzielone są one na cztery części: „Inny/Etyka”, „Narratologia”, „Nie tylko literatura”, „Gatunki/Kategorie”. „Tom ten kontynuuje prace zespołu Antropologia Opowiadania.

Mój język prywatny - Bralczyk Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:24 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Mój język prywatny - Bralczyk Jerzy

Profesor Bralczyk kocha język jako zjawisko samo w sobie. A skoro go kocha, kocha się nim posługiwać i uczyć innych posługiwania się nim. Bo wbrew pozorom nie jest to sprawa prosta: czy zawsze wiemy, jak zmienia się znaczenie najprostszego, nawet często używanego słowa w zależności od kontekstu, w jakim je zastosujemy? Profesor jednak nie poucza, lecz gawędzi cudownie, swe językoznawcze pogwarki przeplatając osobistymi wspomnieniami, refleksjami.

Od polityki do poetyki - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:24 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Od polityki do poetyki - Opracowanie zbiorowe

Tom zawiera artykuły badaczy z Katedry Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i przyjaciół prof. dr. hab.

Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora” - Gosk Hanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:24 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora” - Gosk Hanna

Tom prezentuje antropologizujące podejście do literatury, ukazując literaturę polską w kontekście zależności historycznych. Tradycyjne instrumentarium historyczno-socjologiczne stało się już niewystarczające przy próbach uchwycenia doświadczeń zrodzonych na styku sytuacji zniewolenia i emancypacji, dominacji i podporządkowania. W niniejszej publikacji zostało ono wzbogacone o kategorie wypracowane przez współczesną myśl humanistyczną z kręgu postcolonial studies i przystosowane do potrzeb polskiego obszaru.

Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku - Świeściak Alina

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:24 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku - Świeściak Alina

Książka przedstawia polską poezję najnowszą (powstałą po 1989 r.) z perspektywy melancholii, która wydaje się dzisiaj jedną z najważniejszych kategorii opisu artystycznych reakcji na rzeczywistość. Przedmiotem analizy w poszczególnych rozdziałach jest twórczość: Tadeusza Różewicza, Jarosława Marka Rymkiewicza, Ryszarda Krynickiego, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Anny Piwkowskiej i Marzanny Bogumiły Kielar, Tomasza Różyckiego i Dariusza Suski, Jolanty Stefko, Andrzeja Sosnowskiego oraz Julii Fiedorczuk.

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-sport-rekreacja. Edukacja wczesnoszkolna - Kierczak Urszula

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:45 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-sport-rekreacja. Edukacja wczesnoszkolna - Kierczak Urszula

Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie, Sport, Rekreacja”, to programy nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji przygotowany w oparciu o nową podstawę programową wprowadzoną do realizacji 01 września 2009 r. Książka „Zdrowie.

Ciało, pożądanie, ubranie - Kłosińska Krystyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:46 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Ciało, pożądanie, ubranie - Kłosińska Krystyna

Jest to odczytanie pisarstwa Gabrieli Zapolskiej na nowo, przy pomocy feministycznej krytyki i teorii literatury. Zapolska okazuje się przy tym pisarką niezwykle współczesną, a kultura, w której dziś żyjemy - kulturą od wieków uwikłaną w te same stereotypy wobec kobiet, kobiecej twórczości, seksualności i genealogii. Finalistka Nagrody Literackiej NIKE 2000.

Gramatyka języka polskiego - Rudomina Justyna, Mameła Maria

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:53 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Gramatyka języka polskiego - Rudomina Justyna, Mameła Maria

Najistotniejsze zagadnienia z gramatyki języka polskiego przedstawione w atrakcyjnej formie ułatwiającej efektywną naukę, wytłumaczone w prosty, zrozumiały sposób. Niezastąpiona pomoc przed testami, klasówkami i maturą. Dodatkowo obszerny zbiór dyktand opracowanych przez doświadczoną nauczycielkę języka polskiego.

Wszechświat Lema - Jarzębski Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:02 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Wszechświat Lema - Jarzębski Jerzy

Poszerzone wydanie jednej z fundamentalnych prac, poświęconych pisarstwu autora "Solaris". Studium Jerzego Jarzębskiego jest poszukiwaniem nadrzędnych struktur oraz rekonstrukcją uniwersalnej wizji, w której ściśle zostają połączone humanistyka i technika, fabuła i filozofia, przypadek i ład. Fascynująca przygoda, a zarazem wyzwanie dla wszystkich wielbicieli twórczości Stanisława Lema.

Utarczki i perswazje. 1947-2006 - Markiewicz Henryk

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:13 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Utarczki i perswazje. 1947-2006 - Markiewicz Henryk

Nie bez wahania wznawiam w formie książkowej wybór moich recenzji i polemik z minionego sześćdziesięciolecia. Zdecydowałem się jednak na tę publikację, bo dotyczą one książek i problemów ważnych, po części nadal aktualnych, a zarazem na zasadzie pars pro toto – ilustrują przemiany nauki o literaturze w drugiej połowie XX wieku. Nadto zaś moje własne przekonania teoretyczne rysują się tu niekiedy wyraźniej niż w innych wypowiedziach.

Ogród polskiej Safony. O symbolice roślin w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - Stolarczyk Sylwia

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:28 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Ogród polskiej Safony. O symbolice roślin w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej - Stolarczyk Sylwia

Istnieje stosunkowo niewiele publikacji, które opisują znaczenie i dzieje symboliki roślin w kulturze europejskiej jak i światowej, a jednak motywy roślinne często pojawiają się w literaturze i sztukach plastycznych. Symbolika florystyczna stała się przedmiotem zainteresowań teologów i biblistów, rzadziej badaczy kultury. Jedną z najwybitniejszych dostępnych po polsku publikacji dotyczących motywów roślinnych jest Florarium christianum.

Logowanie
Rejestracja