Moja historia eseju - Tomkowski Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:34 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Moja historia eseju - Tomkowski Jan

W czasach, gdy coraz rzadziej czytamy wiersze, a dramatów nie czytamy już prawie w ogóle, gdy powieść staje się coraz częściej komercyjnym czytadłem, warto zwrócić uwagę na esej. To taki osobliwy gatunek literacki, w którym autor jest zwykle tematem, bohaterem i narratorem utworu. A zatem historia eseju to siła rzeczy również historia eseistów, ich walki o niezależność, o prawo do własnej wizji świata i człowieka.

Echolalie. O zapominaniu języka - Heller-Roazen Daniel

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:42 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Echolalie. O zapominaniu języka - Heller-Roazen Daniel

Język można nabyć, ale można również stracić. Ludzie zapominają słowa, wyrażenia, nawet całe języki, z biegiem czasu wspólnoty językowe porzucają mowę, którą kiedyś się posługiwały, języki zaś zanikają i ustępują miejsca nowym. Echolalie opowiadają o wielu formach językowego zapominania.

Schulz. Przewodnik Krytyki Politycznej - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:46 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Schulz. Przewodnik Krytyki Politycznej - Opracowanie zbiorowe

Oddajemy do Państwa rąk książkę-eksperyment. Nie kolejną nudną monografię wielkiego autora. W książce Schulzowi przyglądamy się na cztery sposoby: eseistycznie, literacko, filmowo i komiksowo.

Miłość i małżeństwo w Indiach - Grabowska Barbara

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:49 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Miłość i małżeństwo w Indiach - Grabowska Barbara

W studium literatury indyjskiej autorstwa Barbary Grabowskiej zachwyca kalejdoskop barwnych wątków dotyczących relacji bogów i bohaterów z niebiankami i ziemiankami zawartych w dwóch wielkich epopejach, Mahabharacie i Ramajanie, innych sanskryckich tekstach klasycznych oraz nowszych bengalskich. Autorka prowadząc rozważania o erotycznych skandalach na indyjskim Olimpie, sposobach zawierania małżeństw czy związkach Kryszny z kobietami, zwraca uwagę na fakt, że w literaturze indyjskiej ukształtowały się dwa wizerunki kobiety: idealnej żony, pozbawionej woli i indywidualności i traktującej męża jak boga, oraz idealnej kochanki, partnerki w rozkoszach miłosnych, symbolu erotycznego. Oba wzorce zostały wykreowane z męskiego punktu widzenia w społeczeństwie zdominowanym przez struktury patriarchalne.

Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans (okres usamodzielnienia 1900-1930) - Koch Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:58 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans (okres usamodzielnienia 1900-1930) - Koch Jerzy

"Praca prof. Jerzego Kocha jest pionierska nie tylko na gruncie polskim. Napisana piękną polszczyzną książka daje rzetelną wiedzę o fascynującej literaturze południowoafrykańskiej, rozwiewa wiele uprzedzeń i stereotypów, a przy tym widać, że tworzona była z pasją.

Historia literatury południowoafrykańskiej - Koch Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:58 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Historia literatury południowoafrykańskiej - Koch Jerzy

Praca prof. Jerzego Kocha jest pionierska nie tylko na gruncie polskim. Napisana piękną polszczyzną książka daje rzetelną wiedzę o fascynującej literaturze południowoafrykańskiej, rozwiewa wiele uprzedzeń i stereotypów, a przy tym widać, że tworzona była z pasją.

Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej - Koch Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:58 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej - Koch Jerzy

Książka profesora Jerzego Kocha przedstawia niezwykle zróżnicowany wybór rozpraw poświęconych piśmiennictwu południowoafrykańskiemu, zarówno okresu kolonialnego, jak i doby najnowszej. Autor, członek Południowoafrykańskiej Akademii Nauki i Sztuki, ukazuje literaturę Afryki Południowej w nowych, zaskakujących perspektywach, często sięgając po metodę archeologiczną: na szeroko zarysowanym tle dokonuje głębokich cięć, by przeprowadzić swe erudycyjne interpretacje. Badanie dyskursu wokół „Wenus Hotentockiej” prowadzi do błyskotliwej analizy kolonialnych reprezentacji kolorowej kobiety, szczególnie jej mowy i ciała, ale rozprawy przybierają także formę klasycznego portretu literackiego (C.

Andriej Amalrik - rosyjski dysydent - Duda Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:26 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Andriej Amalrik - rosyjski dysydent - Duda Katarzyna

Andriej Amalrik – przedstawiciel trzeciej fali emigracji rosyjskiej XX wieku, aktywny uczestnik ruchu dysydenckiego. Jego utwory, choç przetłumaczone na wiele języków świata, nie doczekały się dotychczas pełnego opracowania. Autorka monografii dokonuje zatem próby analizy i interpretacji memuarystyki Amalrika, jego – mieszczących się w ramach teatru absurdu – sztuk scenicznych oraz publicystyki.

Dyskursywizowanie Białoszewskiego. Tom 1 - Sobolczyk Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:27 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Dyskursywizowanie Białoszewskiego. Tom 1 - Sobolczyk Piotr

Książka podejmuje temat dobrze znany literaturoznawstwu – temat recepcji twórczości danego pisarza – ale w nowym ujęciu metodologicznym. Przenosi akcent z recepcji na dyskursywizowanie, a tym samym wykracza poza ramy literaturoznawstwa w stronę kulturoznawstwa oraz filozofii nauki. W pierwszym rozdziale została przedstawiona autorska teoria recepcji, uwzględniająca narratywizm Haydena White’a i jego koncepcję Metatropów, kognitywistyczną teorię prototypu, zastosowaną do opisu procesów paradygmatyzacyjnych w nauce, a także zasady psychologii społecznej.

Dwie dekady nowej literatury 1989-2009 - Gawliński Stanisław, Siwor Dorota

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:34 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Dwie dekady nowej literatury 1989-2009 - Gawliński Stanisław, Siwor Dorota

W tej interesującej z poznawczego punktu widzenia książce pierwsza grupa tekstów dotyczy zagadnień polskiej poezji po roku 1989, kolejne szkice poświęcone zostały różnym ujęciom historii we współczesnej prozie i dramacie. Tematem trzeciej grupy opracowań stała się problematyka kresów, »małych ojczyzn« w kontekście tożsamości podmiotu. Kilka szkiców dotyczy arcyważnej z punktu widzenia ich autorów problematyki periodyzacji polskiej literatury współczesnej po roku 1989 oraz jej charakterystycznych cech.

Chińska kultura symboliczna. Jej współczesne metamorfozy w literaturze, teatrze i malarstwie - Kasarełło Lidia

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:41 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Chińska kultura symboliczna. Jej współczesne metamorfozy w literaturze, teatrze i malarstwie - Kasarełło Lidia

Jest to pierwsza próba przybliżenia i wyjaśnienia symbolicznych treści i języka, jakim posługują się współcześni artyści chińscy. Książka pokazuje metamorfozę chińskiej kultury symbolicznej na przykładzie wybranych dzieł. Pośród analizowanych tekstów kultury są powieści i opowiadania Gao Xingjiana, Mo Yana i Su Tonga, a także obrazy Hu Yongkaia oraz najwybitniejszych przedstawicieli chińskiej awangardy końca XX i początków XXI wieku.

Czytanie Konopnickiej - Płaszczewska Olga

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:42 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Czytanie Konopnickiej - Płaszczewska Olga

Na stulecie śmierci Konopnickiej przygotowano monografię zbiorową, która odpowiada na pytanie: czy twórczość autorki Roty wytrzymała próbę lat, czy jest to jeszcze twórczość, która daje czytelnikowi cokolwiek innego poza obowiązkowymi wartościami ideowo-patriotycznymi, w które wpisały ją kanony lektur szkolnych? I okazuje się, że tak, że [...

Logowanie
Rejestracja