Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor - Fazan Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:44 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, Kantor - Fazan Katarzyna

Książka Katarzyny Fazan jest bardzo interesującą propozycją innego spojrzenia na polski teatr śmierci i twórczość teatralną Wyspiańskiego, Leśmiana, Kantora. Przedmiotem wnikliwej lektury są w niej różnego rodzaju pisma artystów – zarówno intymne wypowiedzi zapisane w listach, notatkach, studiach, szkicach, jak i manifesty, scenariusze, wreszcie utwory dramatyczne. Czytane jako projekty twórczości, a zarazem ślady procesu twórczych poszukiwań oraz – utwory o samoistnej wartości literackiej, odkrywają formy i źródła projektów teatru intymnego związane z niezwykle silną świadomością śmierci.

Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918 - Horbatowski Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:44 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918 - Horbatowski Piotr

Kijów lat 1905 – 1918 to jeden z najaktywniejszych centrów polskiego życia kulturalnego na emigracji. Po kilkudziesięciu latach zastoju, społeczność polska z ogromną energią przystąpiła tam do zakładania kolejnych stowarzyszeń, towarzystw, bibliotek, drukarni i teatrów. W tętniącej życiem i dynamicznie rozwijającej się aglomeracji polskie instytucje znaleźć można było niemal wszędzie, także w najbardziej reprezentatywnych częściach miasta.

Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane - Kudra Barbara, Olejniczak Elwira

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:48 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane - Kudra Barbara, Olejniczak Elwira

W publikacji uzyskujemy odpowiedź na pytania: czym jest komunikowanie (się), jakie są jego rodzaje i jakie zasady nim rządzą, jaki jest w nim udział języka, jaką rolę odgrywa komunikowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Praca zawiera standardową i niestandardową wiedzę dotyczącą różnych kwestii związanych z komunikowaniem publicznym, a także zestaw lektur do omawianych zagadnień. W wybranym zagadnieniach komunikologicznych autorzy odnoszą się do: podstaw komunikacji społecznej, komunikowania politycznego, wywierania wpływu w komunikacji masowej, autoprezentacji i prezentacji w komunikacji publicznej, specyfiki komunikatu reklamowego, komunikacji językowej i etykiety językowej w Internecie i kreatywności leksykalnej w mediach.

Punkt widzenia w metaforyce dziennikarzy sportowych. Modele metaforyczne i pryzmaty konceptualne - Siekiera Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:58 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Punkt widzenia w metaforyce dziennikarzy sportowych. Modele metaforyczne i pryzmaty konceptualne - Siekiera Rafał

Książka Rafała Siekiery, bazując na osiągnięciach lingwistyki komunikacyjnej, interakcyjnej, kognitywistycznej, zwraca uwagę na stylistykę wybranych gatunków wypowiedzi medialnych o tematyce sportowej. Autor zajmuje się problemami konceptualnymi i tekstotwórczymi ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji poprzez metaforę. Okazuje się, że jest to komunikacja bardzo skuteczna, wziąwszy pod uwagę choćby tylko ogromną oglądalność transmisji sportowych w telewizji.

Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów - Umińska-Tytoń Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:02 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów - Umińska-Tytoń Elżbieta

Publikacja ukazuje etykietę językową dziewiętnastowiecznych salonów polskich. Materia językowa usytuowana została na szerszym tle kulturowym epoki, co rozszerza krąg odbiorców o czytelników niejęzykoznawców, a tym samym propaguje wiedzę o języku jako integralnym składniku przestrzeni społecznej określonej epoki. Salon był miejscem, gdzie kształtowano i stosowano wyższe formy zachowania, także językowego.

Baśnie. Psalmodie. Maria Komornicka - Turkowska Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:08 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Baśnie. Psalmodie. Maria Komornicka - Turkowska Katarzyna

Jak dotąd szczegółowego opracowania literaturoznawczego doczekały się obie baśnie i wszystkie psalmy Komornickiej. Dlatego celem niniejszej pracy nie jest powtarzanie czy wtórne przetwarzanie już powiedzianych rzeczy, ale zwrócenie uwagi na te aspekty Baśni. Psalmodii, które jeszcze nie zostały dokładnie opisane.

Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki - Stalmaszczyk Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:08 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademicki - Stalmaszczyk Piotr

Jest to zaawansowany podręcznik akademicki poświęcony współczesnym metodologiom językoznawczym w ujęciu interdyscyplinarnym. Kolejne rozdziały są autorskimi spojrzeniami na filozoficzne i logiczne podstawy językoznawstwa oraz historyczne ujęcie związków filozofii, filozofii nauki i językoznawstwa. Znajdują się też rozważania na temat celów i zadań metalingwistyki, gramatyki generatywnej, gramatyki uniwersalnej w modelu gramatyki generatywnej oraz języka w semantyce pojęciowej, najnowszych tendencji rozwojowych w generatywizmie.

Literatura "ziemi obiecanej". Twórczość niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku - Kucner Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:13 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Literatura "ziemi obiecanej". Twórczość niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku - Kucner Monika

Monografia Moniki Kucner poświęcona jest tematowi dla wielu fascynującemu, a dotychczas nigdy szerzej niebadanemu i nieopisanemu w publikacjach. Jest to cenna inicjatywa przybliżenia czytelnikowi polskiemu twórczości niemieckojęzycznych łodzian XIX i XX w., tym bardziej że Autorka nie traci z pola widzenia wielokulturowości miasta, uwzględniając także aspekty żydowskie i polskie.

Pierwszy bilans po apokalipsie - Beigbeder Frederic

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:52 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Pierwszy bilans po apokalipsie - Beigbeder Frederic

E-booki, audiobooki, teksty w Wordzie i pdf-y… Czy książka papierowa przetrwa? A może koszmarny świat przyszłości opisany w powieści Raya Bradbury’ego "451° Fahrenheita" z wolna zaczyna się urzeczywistniać? Frédéric Beigbeder uważa, że w tych niebezpiecznych czasach powinien bronić swoich kolegów po piórze, twórców – jak nazywa tradycyjne książki – „papierowych tygrysów”. Najpierw, w 2002 roku, w tomie "Dernier inventaire avant liquidation" ("Ostatni inwentarz przed likwidacją") ustosunkował się do wyników przeprowadzonego przez „Le Monde” i Fnac plebiscytu, w którym francuscy czytelnicy wybrali pięćdziesiąt najważniejszych, ich zdaniem, dzieł literackich XX wieku. Obecnie postanowił stworzyć własny wykaz.

Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii - Lem Stanisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:56 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii - Lem Stanisław

Proponowana przez Lema nowatorska koncepcja odbioru dzieła literackiego wyprzedza o dobre kilkanaście lat trendy interpretacyjne w postaci modnego obecnie pragmatyzmu Stanleya Fisha. Zgodnie z nią utwór literacki jest tylko projektem, zbiorem znaków kryjącym w sobie gamę możliwych odczytań i tak naprawdę zawdzięcza swoje istnienie aktywności odbiorców, która dopiero porządkuje go i powołuje do życia. Teoria dzieła literackiego stanowi jednak dla Lema jedynie punkt wyjścia do rutynowych poszukiwań uniwersalnej teorii wszystkiego.

Mój pogląd na literaturę - Lem Stanisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:56 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Mój pogląd na literaturę - Lem Stanisław

Stanisław Lem był nie tylko genialnym pisarzem, ale również błyskotliwym i pełnym pasji krytykiem. Jego przenikliwe, często zaskakujące interpretacje dają nam wyjątkową okazję poznania zakamarków kuchni literackiej, niedostępnych najczęściej dla zwykłych śmiertelników. Książka odkrywa przed nami Lema-czytelnika - uważnego, kompetentnego, zaangażowanego, lecz momentami bezlitosnego i bezkompromisowego wobec kolegów po piórze.

Filozofia przypadku - Lem Stanisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:58 04-11-2018
 • Kategoria: Filologia
Filozofia przypadku - Lem Stanisław

Proponowana przez Lema nowatorska koncepcja odbioru dzieła literackiego wyprzedza o dobre kilkanaście lat trendy interpretacyjne w postaci modnego obecnie pragmatyzmu Stanleya Fisha. Zgodnie z nią utwór literacki jest tylko projektem, zbiorem znaków kryjącym w sobie gamę możliwych odczytań i tak naprawdę zawdzięcza swoje istnienie aktywności odbiorców, która dopiero porządkuje go i powołuje do życia. Teoria dzieła literackiego stanowi jednak dla Lema jedynie punkt wyjścia do rutynowych poszukiwań uniwersalnej teorii wszystkiego.

Logowanie
Rejestracja