Ciało a możliwości poznawcze podmiotu w filozofii i w naukach społecznych o kulturze fizycznej - Femiak Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Filozofia
Ciało a możliwości poznawcze podmiotu w filozofii i w naukach społecznych o kulturze fizycznej - Femiak Joanna

Koncepcja „podmiotu poznania” jest nową kategorią dla filozofii kultury fizycznej pozwalającą na wskazanie milcząco zakładanych zdolności poznawczych człowieka w ramach danej dziedziny kultury fizycznej. Wśród nauk o kulturze fizycznej nie ma jednego zakładanego „podmiotu poznania”, czego dowodem jest stosowanie różnych metodologii. Inspiracją dla tej pracy, która płynęła właśnie z tego poziomu analizy była obserwacja pojawiających się metod badawczych analizujących opinie, odczucia, poglądy i doświadczenia badanych osób.

Drogami klęski - Maritain Jacques

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:23 18-12-2018
 • Kategoria: Filozofia
Drogami klęski - Maritain Jacques

"Tak więc znaczenie pracy Maritaina polega dla nas nie tylko na tym, że wyjaśnia ona mechanizm klęski francuskiej, ale również i na poddaniu pewnego rozsądnego tonu rozważaniom o dzisiejszej sytuacji świata. Jedna z najtrudniejszych obecnie rzeczy to zdobyć się na trzeźwe, bezlitosne potępienie win i wad własnego narodu i nie wpaść przez to w zwątpienie o jego wartości. Szczere przyznanie się do win i głęboka wiara w lud francuski u Maritaina budzą wielki szacunek" ze wstępu Czesława Miłosza.

Lustereczko, powiedz przecie... - Blackburn Simon

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:23 18-12-2018
 • Kategoria: Filozofia
Lustereczko, powiedz przecie... - Blackburn Simon

Współcześni etycy piszą o systemach moralności, ale pomijają kluczowe zadanie etyczne – „uprawę” samego siebie. Skupienie na własnym „ja” buduje naszą tożsamość, ale często zmienia się w samolubstwo. Simon Blackburn ukazuje wewnętrzne paradoksy kochania siebie.

Słowacki wobec zagadnienia predestynacji - Newlin-Wagner Tadeusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:10 20-12-2018
 • Kategoria: Filozofia
Słowacki wobec zagadnienia predestynacji - Newlin-Wagner Tadeusz

Treść książki: Wstęp. Łączność postaci Popiela z filozofią Słowackiego. Dwa pierwiastki w Królu Duchu.

Logowanie
Rejestracja