Elementy filozofii nauki - Życiński Józef

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:55 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Elementy filozofii nauki - Życiński Józef

Książka przedstawia podstawowe nurty współczesnych dyskusji o istocie poznania naukowego. Omawia zarówno klasyczne stanowiska klasyków filozofii: Poppera, Bridgmana czy Khuna, jak i rozległą panoramę współczesnych teorii filozofii nauki, w których próbuje się akcentować wpływ czynników społeczno-kulturalnych na treść teorii przyrodniczych. Polemizując ze stanowiskiem Szkoły Edynburskiej i próbami zastępowania epistemologii nauki przez socjologię nauki, konsekwentnie broni koncepcji, w której podstawową rolę w nauce odgrywają czynniki racjonalne.

Darwin, Bóg i sens życia - Stewart-Williams Steve

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:11 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Darwin, Bóg i sens życia - Stewart-Williams Steve

Czy religia i nauka są skazane na konflikt? Czy można wierzyć w Boga i w pełni akceptować wszystkie wnioski wypływające z teorii ewolucji (i na odwrót)? Czy w świetle odkryć współczesnej biologii – i innych nauk – człowiek nadal jest „ukoronowaniem stworzenia”, a życiu ludzkiemu przysługuje „przyrodzona świętość”? Czy bez Boga nie ma moralności, a życie ludzkie jest bezcelowe i jałowe? Czy sens życiu nadaje tylko wiara religijna, czy też nauka mówi nam o nim coś ważnego? Te – i podobne – pytania ludzie zadają sobie od wieków, ale po Darwinie musieliśmy nauczyć się odpowiadać na nie w zupełnie nowy sposób. I wierzący, i niewierzący. Dlaczego ewolucjonizm – „niebezpieczna idea Darwina” – stał się tak wielkim wyzwaniem dla naszej wizji samych siebie? Jak zmienił nauki o człowieku i jak zmienił religię? W książce "Bóg, Darwin i sens życia" na te pytania kompetentnie i wyczerpująco, a przy tym z niekłamanym talentem pisarskim i poczuciem humoru, odpowiada dr Steve Stewart-Williams, wykładowca psychologii ewolucyjnej na Swansea University, absolwent biologii i filozofii na Massey University i McMaster University, autor kilku książek i licznych publikacji poświęconych między innymi filozofii biologii i ewolucji altruizmu.

Pejzaż moralny. W jaki sposób nauka może określać wartości - Harris Sam

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:11 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Pejzaż moralny. W jaki sposób nauka może określać wartości - Harris Sam

W swojej książce Harris, odwołując się do dorobku współczesnej neurobiologii (ale też filozofii), dowodzi, że nauka powinna wreszcie zacząć mówić o moralności. Argumentacja Harrisa nie spodoba się zapewne ani religijnym konserwatystom, ani świeckim liberałom, wyznawcom moralnego relatywizmu, jedni i drudzy bowiem, jakkolwiek kierując się zupełnie innymi przesłankami, starają się nas od dawna utwierdzić w przekonaniu, że przepaść między wiedzą o tym, co jest, a przekonaniem, co powinno być, jest nie-przekraczalna. Tak jak i poprzednie książki Harrisa, tak i ta każe nam mocno zrewidować dotychczasowe poglądy.

Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem - Heller Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Bóg i geometria. Gdy przestrzeń była Bogiem - Heller Michał

"Dlaczego 'Bóg i geometria'? Dla kogoś, kto nie liznął historii filozofii, zestawienie to może być zaskakujące, ale każdy, kto cokolwiek słyszał o Platonie, wie, że „Bóg geometryzuje”. A jeżeli cała historia filozofii sprowadza się do kilku przypisów do Platona, jak utrzymywał Alfred North Whitehead, to któreś z nich muszą się odnosić do relacji między geometrią a Bogiem. Ponieważ zarówno filozofia, jak i geometria od dawna należą do obszarów moich zainteresowań, nie mogłem nie zastanawiać się nad tym, co to znaczy, że 'Bóg uprawia matematykę'.

Etyka i polityka - Maclntyre Alasdair

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:36 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Etyka i polityka - Maclntyre Alasdair

Zebrane w tomie eseje z lat 1985-1999 są świadectwem niepowtarzalnej umiejętności MacIntyre'a łączenia rozważań stricte pojęciowych z konkretnymi zagadnieniami natury moralnej i społecznej. Filozoficzna etyka, polityka i szeroko pojęta kultura tworzą wspólne uniwersum problemów, dylematów i zagrożeń. Polemika z niektórymi interpretacjami Arystotelesa wprost prowadzi do kluczowego pojęcia złego człowieka.

Biznes, etyka, odpowiedzialność - Gasparski Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:37 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Biznes, etyka, odpowiedzialność - Gasparski Wojciech

Połączenie gospodarki z nauką i techniką oraz ich współdziałanie powoduje powstawanie nowych, istotnych dylematów etycznych. Prezentowana książka jest unikatowym na polskim rynku wydawniczym kompendium na temat etyki biznesu, dostarczającym zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych wskazówek co do wykorzystania wiedzy z tego zakresu w życiu gospodarczym. Pozwala to czytelnikowi na dogłębne zrozumienie zagadnienia, zaczynając od indywidualnych decyzji menedżerów oraz innych grup interesariuszy firm i organizacji gospodarczych, a kończąc na zasadach zalecanych do stosowania w biznesie międzynarodowym.

Historia estetyki. Tom 1 - Tatarkiewicz Władysław

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:49 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Historia estetyki. Tom 1 - Tatarkiewicz Władysław

Tom 1 monumentalnego, w swoim czasie nowatorskiego, dzieła dziś uznawanego już za klasyczne. Przejrzysty, systematyczny i precyzyjny wykład uporządkowany chronologicznie. Tom 1 obejmuje starożytność.

Historia estetyki. Tom 3 - Tatarkiewicz Władysław

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:49 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Historia estetyki. Tom 3 - Tatarkiewicz Władysław

Tom 3 monumentalnego, w swoim czasie nowatorskiego, dzieła dziś uznawanego już za klasyczne. Przejrzysty, systematyczny i precyzyjny wykład uporządkowany chronologicznie. Tom 3 prezentuje erę nowożytną do końca XVII wieku.

Matematyczne zasady filozofii naturalnej - Newton Isaac

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:51 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Matematyczne zasady filozofii naturalnej - Newton Isaac

"Principia" są gruntownym podsumowaniem XVII-wiecznej wiedzy na temat podstawowych praw mechaniki, rozbudowanym następnie o wyniki własnych przemyśleń, badań teoretycznych, eksperymentów i astronomicznych obserwacji Isaaca Newtona. W jego czasach nie prowadzono jeszcze algebraicznych rachunków w takiej formie, jakiej dziś powszechnie używamy − królowały metody geometryczne, polegające na przekładaniu wartości wielkości fizycznych na długości odcinków i łuków, konstruowaniu z nich odpowiednich figur geometrycznych, badaniu relacji zachodzących między elementami tych figur i budowaniu w ten sposób dowodów twierdzeń. Ślady tego podejścia pozostały do dziś w postaci graficznego obrazu wektora jako strzałki i szkolnej metody sumowania wektorów.

Od zygoty do osoby - Różyńska Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:59 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Od zygoty do osoby - Różyńska Joanna

Książka jest próbą rozpatrzenia zasadności jednego z głównych argumentów przeciwko przerywaniu ciąży – argumentu potencjalności. Jego zwolennicy uważają, że każda aborcja jest moralnie zła, ponieważ prawo do życia przysługuje nie tylko istotom samoświadomym, ale i potencjalnym, które własności psychicznych nabędą dopiero w toku rozwoju. Pogląd ten rodzi jednak wątpliwości natury biologicznej i etycznej.

Wszechświat i filozofia - Heller Michał, Życiński Józef

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:49 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Wszechświat i filozofia - Heller Michał, Życiński Józef

Czy możliwe jest uprawianie filozofii bez oglądania się na naukę? Teoretycznie, tak. Będzie to jednak filozofia utykająca, zubożona, programowo obojętna na badanie filozoficznych aspektów nowych odkryć pasjonujących umysły współczesnych. Teoretycznie jest możliwe także uprawianie nauki połączone z zupełną obojętnością na wszelką filozofię, nawet filozofię nauki.

Etyka! Poradnik dla grzeszników - Hartman Jan

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:03 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Etyka! Poradnik dla grzeszników - Hartman Jan

Nikt nie lubi być pouczany, jak ma żyć, a moralistów – najbardziej nieznośnych spośród nudziarzy – unikamy jak zarazy. Bo przecież, jak wierzymy, „nikt nie ma prawa nas oceniać”. Tym bardziej że mówienie o moralności jest dziś czymś równie wstydliwym jak mówienie o seksie (dla niektórych nawet bardziej).

Logowanie
Rejestracja