Ja - inny. Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością - Skura Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:53 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Ja - inny. Relacje społeczne osób z niepełnosprawnością - Skura Monika

Autorka analizuje relacje osób niepełnosprawnych ruchowo z ludźmi dotkniętymi innym rodzajem niepełnosprawności. Interpretuje otrzymane wyniki oraz rozważa, czym powinna być autentyczna relacja międzypodmiotowa, w odniesieniu do twórczości francuskiego myśliciela Emmanuela Lévinasa. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy doświadczenie odmienności (niepełnosprawności) drugiej osoby przez człowieka z niepełnosprawnością ruchową charakteryzuje strach przed innym, związany z kulturą immanencji, o której pisze Lévinas, czy kontakt ten jest autentycznym spotkaniem, pozbawionym uprzedzeń, wyobrażeń i stereotypowych opinii.

Trans - Augustyniak Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:21 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Trans - Augustyniak Piotr

Cezary Wodziński zmarł 12 czerwca 2016 roku, pozostawiając po sobie ogromne dzieło, a także żywy obraz jednej z najbardziej intrygujących postaci polskiej kultury schyłku XX i początku XXI wieku. Rok po jego śmierci ukazuje się książka, która przybliża postać filozofa, jak i najważniejsze wątki oraz podstawowe intuicje jego myślenia. Myśl Wodzińskiego jest prześwitem innej możliwości, precedensem zupełnie INNEGO widzenia świata.

Oblicza filozofii w nauce - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:48 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Oblicza filozofii w nauce - Opracowanie zbiorowe

Filozofia w nauce to jedna z kluczowych idei Michała Hellera, która wyznacza specyfikę jego stylu uprawiania filozofii w ścisłym związku z nauką. Filozofia w nauce to również idea, która przyświeca od lat Jego dziełu - interdyscyplinarnym spotkaniom uczonych i filozofów. Dwadzieścia kolejnych Krakowskich Konferencji Metodologicznych zgromadziło i skrystalizowało wyjątkowe środowisko myślicieli zainteresowanych nauką w kontekście filozoficznym.

Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje - Heller Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:51 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje - Heller Michał

Przez Wszechświat podróżuje się nawet, gdy się o tym nie wie. Bo można nie wiedzieć: gdy głowę do tego stopnia zajmie się innymi "sprawami", że nie ma już miejsca na myślenie. Wówczas Wszechświat niesie człowieka tak, jak nurt rzeki unosi przypadkowo wrzucony do niej kawałek patyka.

Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej - Burska Katarzyna, Zarębski Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:58 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej - Burska Katarzyna, Zarębski Rafał

Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom - Kreatywność językowa w literaturze i mediach. Poszczególne zagadnienia przedstawione przez badaczy zostały zgrupowane w pięciu częściach, z których każda ściśle wiąże się z kreatywnością na płaszczyźnie językowej, ale dotyczy nieco innych jej aspektów (kreatywność stricte językowa, kreatywność językowa a odmiany języka, kreatywność językowa w przestrzeni publicznej: politycznej, medialnej, miejskiej).

Błąd Darwina - Fodor Jerry, Piattelli-Palmarini Massimo

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:58 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Błąd Darwina - Fodor Jerry, Piattelli-Palmarini Massimo

Błąd Darwina to doskonale uargumentowana publikacja pokazująca strukturalne nieścisłości w teorii doboru naturalnego. Jerry Fodor i Massimo Piattelli-Palmarini kwestionują rolę, jaką w procesie wykształcania się nowych cech miałaby odgrywać ewolucja rozumiana jako dostosowywanie się organizmów do warunków środowiskowych. Autorzy próbują sprawdzić, jak centralne pojęcia teorii Darwina mają się do tradycyjnych kategorii przyczynowości, rozumowania czy poznania naukowego, a ich praca uświadamia, jak wiele zakładamy, postulując ewolucyjne wyjaśnienie tego czy innego fenomenu.

Krótka historia filozofii - Warburton Nigel

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:00 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Krótka historia filozofii - Warburton Nigel

W czterdziestu krótkich rozdziałach tej fascynującej książki poznamy wielkich myślicieli europejskich i najciekawsze idee dotyczące świata oraz tego, jak w nim żyć. Dowiemy się o frapujących, często wręcz kuriozalnych historiach z życia największych filozofów, począwszy od tych, którzy działali w antycznej Grecji i debatowali na temat wolności i duszy, aż po Petera Singera, rozważającego najbardziej niepokojące etyczne problemy naszych czasów. Prześledzimy historię ludzkich przemyśleń na temat rzeczywistości i kondycji człowieka.

Marian Smoluchowski. Fizyk wobec wyzwań filozoficznych - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:02 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Marian Smoluchowski. Fizyk wobec wyzwań filozoficznych - Opracowanie zbiorowe

„Poeta fizyki”, „człowiek, który pracował za wielu, starczył za dziesięciu”. Takimi słowami żegnał Mariana Smoluchowskiego jego pierwszy uczeń, Jan Jakub Stock. Słowa te, napisane zostały w tragicznym roku 1917, w niewoli rosyjskiej, w dalekim Taszkiencie.

Czy żyjemy w naszej erze?. Nowożytność jako projekt filozoficzny - Kozłowski Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:05 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Czy żyjemy w naszej erze?. Nowożytność jako projekt filozoficzny - Kozłowski Marek

Iluminacja to za mało. Filozofia umożliwia swym miłośnikom doświadczenie lewitacji. Jako metafizyka przekracza ustalenia fizyki i matematyki, ponieważ nie zadowala się wiedzą o świecie zewnętrznym i dąży do samowiedzy.

Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie? - Sandel Michael

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:09 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Sprawiedliwość. Jak postępować słusznie? - Sandel Michael

Światowej sławy filozof stawia w swej książce wiele intrygujących pytań związanych z szeroko pojętą sprawiedliwością. Jak zorganizować życie społeczne, żeby było sprawiedliwe? Czy kłamstwo jest zawsze naganne? Czy wojsko ma sens, gdy służba nie jest obowiązkowa? Czy współcześni Niemcy powinni przepraszać za Holocaust, a Amerykanie za niewolnictwo? Czy państwo powinno zalegalizować związki homoseksualne? A może powinno zdelegalizować instytucję małżeństwa w ogóle? Najsłynniejsza książka Michaela J. Sandela powstała na podstawie popularnych i obleganych przez studentów wykładów, zatytułowanych „Sprawiedliwość”, które filozof od 30 lat wygłasza na Uniwersytecie Harvarda.

Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej - Sandel Michael

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:10 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej - Sandel Michael

Co może być złego w tym, że chcemy, żeby nasze dzieci były doskonałe albo takie jak my sami? Gdzie trzeba postawić granicę w dążeniu do ideału? Jak kształtować prawo wobec zawrotnego tempa rozwoju wiedzy i technologii? Michael J. Sandel, wybitny filozof z Harvardu, stara się odpowiedzieć na te pytania, próbując przekonać czytelnika do etyki życia pojmowanego jako dar. Rozwój genetyki przynosi nadzieję, ale jednocześnie nowe niebezpieczeństwa dla ludzkości.

Harmonia społeczna - Korab-Karpowicz Julian W.

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:10 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Harmonia społeczna - Korab-Karpowicz Julian W.

"Harmonia społeczna" jest dziełem będącym kontynuacją myśli zawartej w Traktacie polityczno-filozoficznym. Korab-Karpowicz dowodzi, że nasze idee i sposób widzenia świata odkrywają, a zarazem kształtują naszą rzeczywistość. Dążeniu do dominacji przeciwstawia dążenie do doskonałości, a konfliktowi współdziałanie.

Logowanie
Rejestracja