Filozofia prawa Immanuela Kanta. Wprowadzenie - Wyrębska-Dermanovic Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:23 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Filozofia prawa Immanuela Kanta. Wprowadzenie - Wyrębska-Dermanovic Ewa

Ostatecznym celem nauki prawa wedle Kanta jest ustanowienie i zagwarantowanie trwałego pokoju na świecie. Chociaż filozof w "Metafizycznych podstawach nauki prawa" zajmuje się wieloma innymi kwestiami, to jednak wszystkie jego ustalenia są ukierunkowane na jeden cel - przyjęcie powszechnego stanu prawnego, który ma położyć kres wszelkim wojnom, a każdemu człowiekowi zapewnić wrodzoną wolność. Jeśli chodzi o praktyczne użycie rozumu, nie ma dla Kanta zagadnienia istotniejszego i bardziej fundamentalnego.

My Wieloświaty - Poncyliusz Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:38 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
My Wieloświaty - Poncyliusz Jacek

Na przestrzeni dziejów naukowcy wydobywali nas z mroków niewiedzy. Ocalali nas swoimi odkryciami przed piekłem naszych ludzkich zabobonów. Naukowcy walcząc w koszmarnymi przesądami i okrucieństwem „prawd objawionych” zbudowali świecką cywilizację dla wszystkich swoich bliźnich.

Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans - Gombrowicz Witold

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:39 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans - Gombrowicz Witold

„Na dwa miesiące przed śmiercią Gombrowicz wygłasza trzynaście wykładów z filozofii dla Rity Gombrowicz i Dominika de Roux. «Pierwsze wykłady o Kancie – wspomina żona pisarza – odbyły się w sypialni Witolda. Głowę opierał na łokciu, przed sobą trzymał plik pożółkłych notatek z czasów argentyńskich wykładów, ale nie zaglądał do nich, tylko mówił z pamięci, wyraźnie i powoli, żebyśmy zdążyli zanotować.

Świat jest tylko umysłem, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka - Przybysławski Artur

 • Dodał: administrator
 • Data: 20:39 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Świat jest tylko umysłem, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka - Przybysławski Artur

Kontynuacja książki "Pustka jest radością, czyli filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka". Po objaśnieniu głównej tezy o pustości wszystkich zjawisk, w tej książce autor wyjaśnia drugie z fundamentalnych twierdzeń buddyjskiej filozofii, mówiące że doświadczany świat nie jest niczym innym jak tylko umysłem. W oparciu o wiele żartobliwych przykładów dowodzi, że to na pozór szalone stwierdzenie jest w istocie poglądem bardzo spójnym, znacznie logiczniejszym od założenia istnienia realnego świata na zewnątrz umysłu; i do tego poglądem, który jest szansą na wielką wolność i radość, co jest celem buddyjskiej ścieżki.

Piękno - Scruton Roger

 • Dodał: administrator
 • Data: 21:19 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Piękno - Scruton Roger

"Piękno" to przystępne omówienie zagadnień związanych z estetyką, autor przygląda się nie tylko dziełom sztuki, ale i naturze, a także przedmiotom w codziennym życiu. Czym jest piękno? Jaką rolę odgrywa w naszym życiu? Czy jest wartością uniwersalną? Czemu służy brzydota? Interdyscyplinarna seria "Krótkie wprowadzenie" piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w.

Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu - Dębicki Władysław Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:11 04-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Filozofia nicości. Rzecz o istocie buddyzmu - Dębicki Władysław Michał

Dwadzieścia kilka wieków upłynęło od czasu, gdy Indie nadgangesowe, szczególniej okolice Benaresu, przebiegała gromada pół nagich żebraków i wołała do ludzi: "Radujcie się, albowiem znalezione zostało lekarstwo na wszystkie życia niedole...

Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie - Majewska Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:44 05-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie - Majewska Ewa

"Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie" Ewy Majewskiej zapowiada nadejście feminizmu zwykłych kobiet, feminizmu zarazem queerowego i kontestującego przywileje klasowe, rasowe, społeczne i płciowe. Jest wielowątkową opowieścią o feministycznej teorii i sztuce, połączeniem analizy z publicystyką, polityki z krytyką kultury.

Filozofia historii - Voltaire

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:11 06-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Filozofia historii - Voltaire

"Czy uważacie dzikich za nieokrzesanych gburów żyjących w szałasach ze swoimi samicami i paroma zwierzętami, wystawionych nieustannie na surowość klimatu, znających tylko ziemię, która ich karmi, rynek, dokąd udają się czasami, aby kupić proste ubrania; za istoty mówiące gwarą, której nie rozumieją ludzie z miasta, mające mało idei, a w konsekwencji mało wyrażeń; za tych, którzy podporządkowani są, nie wiedząc dlaczego, ludziom ubranym w pióra, którym przynoszą co roku połowę tego, co zdobędą za cenę potu czoła; za zbierających się w pewne dni w budynku przypominającym stodołę, aby celebrować obrzędy, których nie pojmują, a słuchają kogoś inaczej ubranego od nich, którego nie rozumieją; za tych, którzy czasami opuszczają swoje chatki, słyszą bicie w bęben i wyruszają na wyprawę w daleki świat, by zabijać swych bliźnich za czwartą część tego, co mogliby uzyskać, pracując na miejscu? Takich dzikusów mamy w całej Europie." Fragment.

Trzy problemy współczesnej filozofii umysłu - Skalski Tadeusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:53 08-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Trzy problemy współczesnej filozofii umysłu - Skalski Tadeusz

Wraz z eliminacją niematerialnego umysłu myśli, wrażenia, wspomnienia, wyobrażenia itd. znalazły się „na bruku”. Próby znalezienia dla nich miejsca w materialnym świecie to główne zajęcie współczesnych miłośników mądrości, a trudności, które się w ich trakcie pojawiają, składają się na problematykę filozofii umysłu.

Księga o podróży nocnej. Księga 5. Krajobrazy mojej duszy - Bzoma Jarosław

 • Dodał: administrator
 • Data: 11:34 30-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Księga o podróży nocnej. Księga 5. Krajobrazy mojej duszy - Bzoma Jarosław

„Krajobrazy” to cykl 6. tomów, w których autor zadaje pytania i stara się dać odpowiedź na fundamentalne psychologiczno-filozoficzne zagadnienia metafizyczne, epistemologiczne i ontologiczne dotyczące człowieka. To sokratejski przewodnik po tym, co ludziom znane i nieznane, czego chcieliby się dowiedzieć o sobie samych, a co często leży na pograniczach i peryferiach ludzkiej świadomości.

Codex Gigas. Księga 6. Krajobrazy mojej duszy - Bzoma Jarosław

 • Dodał: administrator
 • Data: 11:34 30-11-2018
 • Kategoria: Filozofia
Codex Gigas. Księga 6. Krajobrazy mojej duszy - Bzoma Jarosław

Autor zadaje pytania i stara się dać odpowiedź na fundamentalne psychologiczno-filozoficzne zagadnienia metafizyczne, epistemologiczne i ontologiczne dotyczące człowieka. To sokratejski przewodnik po tym, co ludziom znane i nieznane, czego chcieliby się dowiedzieć o sobie samych, a co często leży na pograniczach i peryferiach ludzkiej świadomości. Co leży w zakresie naszego poznania, a co być może na zawsze pozostanie tajemnicą.

Życie i rozwój wybitnych twórców - Muszyńska Renata

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:06 05-12-2018
 • Kategoria: Filozofia
Życie i rozwój wybitnych twórców - Muszyńska Renata

Ta książka to historyczna opowieść dla wszystkich. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani oczytania, jest krótka, treściwa i interesująca. Prezentuje sylwetki i szkoły znanych filozofów: pitagorejczyków, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, św.

Logowanie
Rejestracja