Damy, rycerze i feministki - Walczewska Sławomira

Damy, rycerze i feministki - Walczewska Sławomira

Książka o feministkach współczesnych i ich prababkach z XIX wieku. Dużo informacji o dawnym ruchu kobiecym w Polsce, obszerna bibliografia. Jest to też diagnoza współczesnej kultury polskiej, która zdaniem autorki przeżywa moment porzucenia "kostiumów teatralnych" ról płciowych.

Szanowny panie Gistapo. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940- 1941 - Engelking Barbara

Szanowny panie Gistapo. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940- 1941 - Engelking Barbara

W zespole "Der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD fur den Distrikt Warschau" w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie znajduje się teczka zawierająca dwieście pięćdziesiąt pięć anonimowych donosów do władz niemieckich 1940-1941. Teczka ta, jeszcze nieuporządkowana, została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej z byłego Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Donosy zgromadzone w brązowej, tekturowej, zawiązanej na teczce - to bez wątpienia oryginały z czasów okupacji .

Feministki. Własnym głosem o sobie - Opracowanie zbiorowe

Feministki. Własnym głosem o sobie - Opracowanie zbiorowe

W książce pt: Feministki. Własnym głosem o sobie, wydanej przez Wydawnictwo eFKa, dziesięć współczesnych polskich feministek opowiada o sobie, o swoim życiu i tym, w jaki sposób w ich życiu pojawił się feminizm. Wśród tych dziesięciu są feministki bardzo znane i mniej znane, pochodzą one z dużych i mniejszych miast, są akademiczkami, publicystkami, działaczkami ruchu kobiecego.

Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne - Święcicka Paulina

Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne - Święcicka Paulina

Książka przedstawia opis i analizę procesu Jezusa w świetle norm rzymskiego prawa karnego materialnego i procesowego. Analizując materiał źródłowy, autorka poszukuje odpowiedzi na pytania: Kto skazał Jezusa na śmierć - Żydzi czy Rzymianie? Z jakiego powodu Jezus został w rzeczywistości skazany? Religijnego czy politycznego? Czy wyrok skazujący (a może i decyzja Sanhedrynu) został wydany zgodnie z regułami proceduralnymi, czy proces może być określony jako proces nielegalny? Czy wina Jezusa została wystarczająco udowodniona, czy Jezus był raczej ofiarą ogromnego błędu procesowego? "Analizując źródła i literaturę przedmiotu, przedstawiła [Autorka] próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wypracowane przez jurystów starożytnego Rzymu zasady prawne znalazły odzwierciedlenie w toku postępowania sądowego przed Poncjuszem Piłatem, a także - jaki był rzeczywisty przebieg wydarzeń poprzedzających wydany w tym procesie wyrok skazujący. Dzięki temu otrzymaliśmy wartościowe, świadczące o dużej erudycji Autorki i jej umiejętnościach badawczych, studium historyczno-prawne, stanowiące jednocześnie niezwykle interesujący przyczynek do odnośnych opowieści ewangelicznych".

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii. Lista lotników - Krzystek Anna, Krzystek Tadeusz

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii. Lista lotników - Krzystek Anna, Krzystek Tadeusz

Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1947. Łącznie z Pomocniczą Lotniczą Służbą Kobiet (PLSK-WAAF). Jest to trzecie, uzupełnione i poprawione wydanie tzw.

Dzieje Polski średniowiecznej - Dąbrowski Jan, Grodecki Roman

Dzieje Polski średniowiecznej - Dąbrowski Jan, Grodecki Roman

Dzieje Polski średniowiecznej Romana Grodeckiego, Stanisława Zachorowskiego i Jana Dąbrowskiego zostają wznowione po blisko 70 latach od daty ich ukazania się. (..

Trzynastu - Sadecki Jerzy

Trzynastu - Sadecki Jerzy

Trzynastu. Premierzy wolnej Polski to pierwszy zbiór wywiadów z szefami rządów ostatnich 20 lat. W rozmowach z Jerzym Sadeckim odsłaniają kulisy władzy, wprowadzają w atmosferę tego czasu, prezentując własną ocenę.

Proces Eichmanna - Lipstadt Deborah

Proces Eichmanna - Lipstadt Deborah

Adolf Eichmann, podpułkownik SS, był jednym z koordynatorów planu Zagłady Żydów. Po wojnie uciekł do Argentyny, gdzie został rozpoznany i potajemnie wywieziony przez Mosad do Jerozolimy. Izraelski sąd skazał go na śmierć.

Przyszła wojna - Sikorski Władysław

Przyszła wojna - Sikorski Władysław

"(...

Sacrum i rewolucja - Chwalba Andrzej

Sacrum i rewolucja - Chwalba Andrzej

Ruch socjalistyczny działający na ziemiach polskich przed 1918 r. gromadził w swych szeregach wierzących i niewierzących..

Światło wiedzy zdeprawowanej - Tyrowicz Stanisław

Światło wiedzy zdeprawowanej - Tyrowicz Stanisław

"Chciałem poznać przebieg i przyczyny deprawacji sławnej niegdyś niemieckiej socjologii oraz filozofii i przyjrzeć się światłu użyczanemu przez nie zdehumanizowanej dyktaturze, występującej pod mianem Trzeciej Rzeszy". Nie była to - pisze autor - praca radosna. "Temat narzucał się natrętnie.

Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII - Pilaszek Małgorzata

Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII - Pilaszek Małgorzata

Oferowana praca jest pierwszą syntezą dziejów prześladowania czarownic po blisko 60 latach. Poza czarownicami głównym bohaterem pracy jest wspólnota lokalna i jej przedstawiciele, którzy sprawują na danym terenie sprawiedliwość, i którzy w określonych warunkach decydują się na wdrożenie procesu o czary przeciw jednej ze swoich współmieszkanek. Autorka przeprowadziła imponującą kwerendę w źródłach i literaturze, zarówno europejskiej, jak przede wszystkim w zbiorach polskich.

Logowanie
Rejestracja