Gramatyka języka łacińskiego - Kubicka Emilia

Gramatyka języka łacińskiego - Kubicka Emilia

Najistotniejsze zagadnienia z gramatyki łacińskiej przedstawione w atrakcyjnej formie ułatwiającej efektywną naukę, wytłumaczone w prosty, zrozumiały sposób..

Klasyczny język egipski - Dembska Albertyna

Klasyczny język egipski - Dembska Albertyna

Język egipski, którym mówili starożytni Egipcjanie należy do rodziny języków chamito-semickich. Klasyczny język egipski to jeden z etapów rozwoju tego języka, mówiono nim od ok. 2000 r.

Słownik tematyczny języka arabskiego - Król Iwona, Hasan Adnan

Słownik tematyczny języka arabskiego - Król Iwona, Hasan Adnan

To drugie poprawione i wzbogacone o nowe słownictwo (m.in. operacje bankowe, nowe urządzenia elektroniczne) wydanie słownika niezbędnego do nauki arabskiego.

Język perski - Chwilczyńska-Wawrzyniak Monika

Język perski - Chwilczyńska-Wawrzyniak Monika

Język perski jest oficjalnym i urzędowym językiem Iranu. Posługuje się nim nie tylko 30 mln Irańczyków w samym Iranie, ale także mniejszości narodowe w krajach sąsiednich. Należy do rodziny języków indoeuropejskich.

Język kazachski - Łabenda Michał

Język kazachski - Łabenda Michał

Język kazachski należy do grupy kipczackiej języków tureckich, zaliczanych tradycyjnie do ałtajskiej rodziny językowej. Jest językiem urzędowym Republiki Kazachstanu i językiem ojczystym około 10 mln Kazachów. Pod względem morfologicznej język kazachski należy do języków o aglutynacji przyrostkowej.

Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego - Składanek Bogdan

Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego - Składanek Bogdan

Podręcznik przeznaczony dla studentów orientalistyki, przede wszystkim iranistyki. Koncentruje się głównie na morfologii, ale obejmuje równiez fonetykę, pismo i składnię..

Klasyczny język tybetański - Bareja-Starzyńska Agata, Mejor Marek

Klasyczny język tybetański - Bareja-Starzyńska Agata, Mejor Marek

Język tybetański zaliczany jest do rodziny języków chińsko-tybetańskich, a wraz z birmańskim tworzy grupę języków tybeto-birmańskich. Ze względu na swą długą historię, zasięg i kulturotwórczą rolę język tybetański jest, obok chińskiego, najważniejszym językiem Azji Wschodniej i Środkowej. Historia języka tybetańskiego sięga połowy VII wieku i wiąże się z wprowadzeniem religii buddyjskiej do Tybetu.

Gramatyka języka amharskiego. Ćwiczenia - Łykowska Laura

Gramatyka języka amharskiego. Ćwiczenia - Łykowska Laura

Podręcznik zagadnień gramatycznych (i komentarzy) oraz ćwiczeń do nauki języka amharskiego.

Podręczny słownik języka koptyjskiego - Dembska Albertyna, Myszor Wincenty

Podręczny słownik języka koptyjskiego - Dembska Albertyna, Myszor Wincenty

Podstawą pracy są przekłady różnorodnych tekstów z epoki wczesnochrześcijańskiej, zachowanych głównie w dialekcie bohairskim (obecnie języku liturgicznym kościoła koptyjskiego w Egipcie) i w dialekcie saidzkim..

Klasyczny język mongolski - Kałużyński Stanisław

Klasyczny język mongolski - Kałużyński Stanisław

Klasyczny język mongolski jest ciekawym przykładem żywotności języka w zasadzie martwego, bo używanego wyłącznie w piśmie. Powstał na przełomie XII/XIII w., a być może wcześniej, i przetrwał do naszych czasów jako język oficjalnego piśmiennictwa rdzennych mieszknańców Mongolii Wewnętrznej, autonomicznej prowincji ChRL.

Więcej niż słówka. Rozmowa z poliglotą Marlonem Couto Ribeiro - Jerzak vel Dobosz Konrad, Couto Ribeiro Marlon

Więcej niż słówka. Rozmowa z poliglotą Marlonem Couto Ribeiro - Jerzak vel Dobosz Konrad, Couto Ribeiro Marlon

Jest połowa listopada. W warszawskim metrze tłoczą się pasażerowie. Do jednego z nich, człowieka o wyraźnie azjatyckich rysach twarzy, podchodzi uśmiechnięty brunet i wita się z nim po japońsku.

Polski B2 i C1. Megatest - Mędak Stanisław

Polski B2 i C1. Megatest - Mędak Stanisław

POLSKI B2 I C1. MEGATEST to uniwersalny zestaw testów, ćwiczeń i zadań gramatyczno-leksykalnych dla obcokrajowców uczących się języka polskiego na poziomie B2 i C1 lub osób przygotowujących się do egzaminów językowych. To również znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy chcą utrwalić i poszerzyć znajomość języka polskiego.

Logowanie
Rejestracja