Sto wierszy na każdą okazję - Michałowska Aleksandra

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:00 03-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Sto wierszy na każdą okazję - Michałowska Aleksandra

Tematycznie dobrane i pięknie ilustrowane wiersze najwybitniejszych polskich poetów: Jana Brzechwy, Wandy Chotomskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ludwika Jerzego Kerna, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, ks. Jana Twardowskiego i innych. Wiersze do antologii zostały wybrane tematycznie, zgodnie ze świętami i ważnymi datami kalendarza szkolnego.

Słowa i słówka - Szelc-Mays Magdalena, Rybicka Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:43 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Słowa i słówka - Szelc-Mays Magdalena, Rybicka Elżbieta

Ten podręcznik łączy minimum słów, niezbędnych do codziennej komunikacyjm z podstawowymi regułami gramatycznymi języka polskiego. Zestawy tablic z rysunkami ilustrującymi słowa i zasady gramatyki to sposób prezentacji nowych pojęć oraz objaśniania ich związków paradygmatycznych, syntagmatycznych i syntaktycznych. Ćwiczenia, których zadaniem jest zilustrowanie, poszerzenie i uporządkowanie wprowadzanego słownictwa, kształcą wszystkie sprawności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie ze zrozumieniem.

A co to takiego? - Seretny Anna, Piątkowski Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:51 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
A co to takiego? - Seretny Anna, Piątkowski Andrzej

A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego adresowany jest zarówno do tych, którzy naukę rozpoczynają, jak i do tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją znajomość polskiego słownictwa bądź utrwalić już poznane słowa. Wszystkie artykuły hasłowe Słownika, zdefiniowane są za pomocą kolorowych tablic i obrazków. Dzięki zastosowaniu takiej techniki możliwe było uniknięcie wielu kłopotów związanych z definiowaniem pojęć podstawowych, które stanowią zasadniczy korpus słownika.

Per aspera ad astra - Seretny Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:52 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Per aspera ad astra - Seretny Anna

Per aspera ad astra to podręcznik dla cudzoziemców na poziomie zaawansowanym (C1) z ćwiczeniami rozwijającymi i doskonalącymi sprawność czytania oraz strategie pracy z tekstem. Stanowi on kontynuację pracy Kto czyta - nie błądzi (2007). Podobnie jak część pierwsza składa się z ośmiu jednostek, w których znajduje się kilka tematycznie powiązanych tekstów.

Testy ortograficzne do uzupełniania - Mameła Maria

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:59 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Testy ortograficzne do uzupełniania - Mameła Maria

Autorskie teksty doświadczonej polonistki uwzględniające różny stopień trudności. Dotyczą licznych dziedzin nauki: historii, geografii, kultury i sztuki. Są przeznaczone do dyktowania lub samodzielnego przepisywania.

Polski raz a dobrze. Польский сразу и прочно - Mędak Stanisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:03 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Polski raz a dobrze. Польский сразу и прочно - Mędak Stanisław

KURS 30 lekcji, współczesne dialogi i bogate słownictwo z tłumaczeniami aktualna tematyka: praca, biznes, internet, bank, kino, teatr ciekawostki, informacje praktyczne uwaga nowość: słowniczek z ponad 230 parami aspektowymi czasowników ĆWICZENIA 80 zadań z kluczem do samodzielnego rozwiązywania Sprawdź się!, czyli seria lekcji powtórkowych z ćwiczeniami przejrzyste tablice i objaśnienia gramatyczne Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców. "Polski raz a dobrze" łączy w sobie zalety intensywnego kursu dla obcokrajowców - samouków, jak i podręcznika dla osób uczących się języka polskiego jako obcego w ramach szkół językowych, lektoratów, czy kursów indywidualnych. Jest najnowszym i najbardziej wyczerpującym tego typu opracowaniem.

Oswoić tekst - Ruszer Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:17 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Oswoić tekst - Ruszer Andrzej

Podręcznik „Oswoić tekst” jest cyklem praktycznych lekcji i ćwiczeń z zakresu pisania oraz redagowania tekstów użytkowych dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym (B2/C1). Może stanowić także pomoc dla rodzimych użytkowników języka, którzy stają przed koniecznością konstruowania różnych gatunków tekstu. Podręcznik stawia uczniowi wyzwania tworzenia i redagowania tekstów użytkowych i artystycznych, jak i oferuje szereg wskazówek pomocnych w ich komponowaniu.

Kto czyta, nie błądzi - Seretny Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:18 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Kto czyta, nie błądzi - Seretny Anna

Podręcznik przeznaczony jest do nauki języka polskiego jako obcego dla studentów na poziomie C1 (efektywnej biegłości użytkowej). Składa się z ośmiu części, a w każdej z nich znajduje się od trzech do pięciu tekstów różnej długości powiązanych wspólnym tematem. Towarzyszą im rozmaite ćwiczenia – niektóre służą rozwijaniu i doskonaleniu strategii czytania (mowa tu o czytaniu selektywnym, globalnym i szczegółowym); inne mają zachęcić uczących się do dyskusji, stawiania hipotez, wyciągania wniosków; jeszcze inne – koncentrują się na poszerzaniu (lub uaktywnianiu) ich zasobu leksykalnego.

Nie ma róży bez kolców - Lipińska Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:18 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Nie ma róży bez kolców - Lipińska Ewa

„Nie ma róży bez kolców” to ćwiczenia ortograficzne dla obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie średnio zaawansowanym (B1, B2). Mogą one również służyć jako pomoc w pracy z młodzieżą szkolną w kraju i za granicą. Zawierają 11 zagadnień ortograficznych z bogatym zestawem różnorodnych ćwiczeń oraz dyktanda pogrupowane w trzy zestawy: opracowane teksty fabularyzowane, krótkie teksty prasowe oraz fragmenty wierszy.

O biznesie po polsku - Kowalska Marzena

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:18 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
O biznesie po polsku - Kowalska Marzena

„O biznesie po polsku” to publikacja przeznaczona dla tych, którzy chcą poznać realia prowadzenia biznesu w Polsce oraz język polskiego biznesu. Sama znajomość branży nie wystarczy. Ważne, aby biznesmen powiedział to, co chce powiedzieć, i żeby zrobił to w sposób poprawny.

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego - Miodunka Władysław

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:18 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego - Miodunka Władysław

Tom stanowi podsumowanie dyskusji toczonej w Polsce w dziesięcioleciu poprzedzającym publikację (1992–2003) w związku z obecnością (lub nie) elementów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Datę początkową wyznaczają dwie prace: Wojciecha Jekiela i Cezarego Rowińskiego z Instytutu „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego, opublikowane w tomie „Vademecum lektora języka polskiego” pod redakcją Barbary Bartnickiej, Lidii Kacprzak i Ewy Rohozińskiej (1992). Obie dotyczą obecności kultury polskiej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego: praca Jakiela odnosi się do tej obecności na zajęciach językowych dla początkujących, praca Rowińskiego zaś – do wprowadzania wiedzy o kulturze polskiej na lektoratach dla studentów z poziomu średniego i zaawansowanego.

Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej - Miodunka Władysław

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:20 04-11-2018
 • Kategoria: Język polski
Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej - Miodunka Władysław

„Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej” zapowiada wejście na rynek edukacyjny i rynek badań naukowych nowej generacji naukowców i specjalistów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Publikacja prezentuje wybrane fragmenty pięciu prac magisterskich, które są wyrazem nadziei na wprowadzenie do nauczania języka polskiego jako obcego dynamicznych zmian. Wykształceni według nowych programów absolwenci specjalizacji w zakresie glottodydaktyki polonistycznej wykorzystują szansę, aby stać się generacją bez kompleksów, otwartą na glottodydaktykę europejską i światową.

Logowanie
Rejestracja