Rejestracja
Popularne ebooki
Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
Torrent
catshare
allegro
Freedisc.pl
Chomikuj.pl
0
Bogdan Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt PDF PL

Bogdan Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt PDF PL

format: pdf | jakość: skan | stron: 293*2 | rozmiar: 25 MB


Co w zachowaniu człowieka jest specyficznie ludzkie? Co zostało odziedziczone po zwierzęcych przodkach i w jaki sposób uległo modyfikacji w wyniku oddziaływań społecznych?

Autor w usystematyzowany sposób przekazuje aktualną wiedzę o mechanizmach fizjologicznych leżących u podstaw zachowania się ludzi i zwierząt. W 22 bogato ilustrowanych rozdziałach umiejętnie łączy wiedzę z zakresu etologii, neurofizjologii, psychologii porównawczej, socjobiologii, genetyki, neuroanatomii, endokrynologii, histologii, ekologii, biochemii, neurochemii oraz neurobiologii. Prezentuje dorobek wielu pokoleń badaczy, jak również najnowsze osiągnięcia naukowe, nowe koncepcje teoretyczne z dziedziny wyjaśniającej mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Logiczny i starannie przemyślany wykład ułatwia przyswojenie nawet najbardziej skomplikowanych treści.

Czytelnik znajdzie tu wiele informacji na temat:
dziedziczenia cech,
funkcjonowania neuronów,
właściwości układów sensorycznych,
problemów uczenia się i pamięci,
mechanizmów mowy.

0
Malim, Birch, Wadeley - Wprowadzenie do psychologii PDF PL

Malim, Birch, Wadeley - Wprowadzenie do psychologii PDF PL

format: pdf | jakość: skan | stron: 106 | rozmiar: 17 MB


Jeżeli nie jesteś psychologiem, a interesujesz się psychologią, zwłaszcza zaś, jeśli zaczynasz studiować tę dziedzinę nauki, przeczytaj niniejszą książkę. Zapozna Cię ona ogólnie z całością tej dziedziny wiedzy, przedstawi Ci wszystkie najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się współczesna psychologia i nauczy myślenia o psychice człowieka. Ułatwi Ci to następnie szczegółowe zgłębianie poszczególnych działów psychologii.
Autorzy, troje brytyjskich psychologów, wykorzystali przy pisaniu tego podręcznika swoje wieloletnie doświadczenie w nauczaniu psychologii.

0
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna PDF PL

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna PDF PL

format: pdf | jakość: kolorowy skan i wydawnicza | kompresja: rar | rozmiar: 7 MB


0
Chwaleba, Moeschke, Płoszajski - Elektronika PDF DJVU PL

Chwaleba, Moeschke, Płoszajski - Elektronika PDF DJVU PL

format: pdf i djvu
jakość: skan 400 DPI
stron: 480
rozmiar: 27 i 21 MB


W książce w przystępny sposób przedstawiono zagadnienia z dziedziny elektroniki przemysłowej i automatyzacji procesów. Podano wiadomości o układach elektronicznych i elementach, z których te układy są budowane. Omówiono zatem: rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, bezzłączowe elementy półprzewodnikowe objętościowe, diody, tranzystory, tyrystory i układy scalone. Szczególną uwagę zwrócono na następujące układy: prostowniki, falowniki, sterowniki, wzmacniacze, stabilizatory i generatory. Dużo miejsca poświęcono układom cyfrowym. Przedstawiono także wybrane elektroniczne przyrządy pomiarowe: oscyloskopy, woltomierze, amperomierze, omomierze, multimetry, częstościomierze i czasomierze. Niniejsze wydanie uzupełniono o wiadomości z optoelektroniki. Całość materiału podano w skondensowanej formie, eksponując parametry i właściwości elektryczne elementów i układów oraz najprostsze ich schematy.

PDF
0
K. Hryniewicz - Gorzelnictwo rolnicze PDF PL

K. Hryniewicz - Gorzelnictwo rolnicze PDF PL

format: pdf
jakość: skan
stron: 214
rozmiar: 7 MB


Prawie całkowita ilość produkowanego w świecie alkoholu etylowego (etanolu) otrzymywana jest przez fermentację cukrów. Podjęte w skali przemysłowej próby produkcji etanolu na drodze syntetycznej, posiadające niewątpliwie duże znaczenie na przyszłość, obecnie jeszcze nie odgrywają poważniejszej roli z uwagi na brak większej ilości tanich materiałów wyjściowych.

0
Vladimir Fajnor - Chemia ogólna Minileksykon PDF PL

Vladimir Fajnor - Chemia ogólna Minileksykon PDF PL

format: pdf
jakość: skan
stron: 186
rozmiar: 2 MB


Minileksykon CHEMIA OGÓLNA jest kolejną pozycją z serii poradników dla młodzieży szkolnej. Oprócz niezbędnych wiadomości z zakresu chemii ogólnej i fizycznej, czytelnik znajdzie w nim rozbudowany dział poświęcony budowie materii, atomu i cząsteczki, w którym zostały uwzględnione najnowsze teorie naukowe.

0
Carl Gustav Jung - Podstawy psychologii analitycznej PDF PL

Carl Gustav Jung - Podstawy psychologii analitycznej PDF PL

format: pdf | jakość: skan | stron: 124*2 | rozmiar: 2,4 MB


Podstawy psychologii analitycznej to tekst wykładów wygłoszonych przez Carla Gustava Junga w londyńskiej Tavistock Clinic, znanych też jako Wykłady tavistockie. Jung wprowadza swych słuchaczy w świat podstawowych pojęć psychologii analitycznej, które unaocznia przykładami zaczerpniętymi z własnej praktyki. Wyjaśnia między innymi pojęcia typów psychologicznych, nieświadomości osobniczej i zbiorowej, archetypu i aktywnej imaginacji, mówi o funkcjonowaniu psyche ludzkiej i o roli, jaką odgrywa przeniesienie w trakcie terapii. Znaczną część wykładów zajmują analizy marzeń sennych — samego terapeuty i jego pacjentów. Osobisty, niesformalizowany styl narracji, błyskotliwość wywodu, erudycja i poczucie humoru sprawiają, że lektura wykładów daje żywe wyobrażenie charyzmatycznej osobowości prelegenta.

0
Arlene Coulson, Noreen Lewis
Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota

Coulson, Lewis - Atlas interpretacji obrazów radiograficznych anatomii psa i kota  PDF DJVU PL

format: pdf i djvu | jakość: kolor HD | kompresja: rar | rozmiar: 108 MB


Głównym celem Autorów Atlasu było dostarczenie szczegółowych informacji z zakresu anatomii radiograficznej psa i kota. Udało się to osiągnąć dzięki bogatej ikonografii, na którą składają się liczne radiogramy i towarzyszące im schematy wykonane na podstawie oryginalnych zdjęć. Wartość Atlasu podnoszą dodatkowo radiogramy wykonany u młodych, dojrzewających psów i kotów różnych ras. Kolekcja zdjęć obejmuje poza tym wybrane odmiany anatomiczne oraz „pułapki” związane z badaniami radiograficznymi.

0
Robert Pease - Projektowanie układów analogowych. Poradnik praktyczny PDF PL

Robert Pease - Projektowanie układów analogowych. Poradnik praktyczny PDF PL

format: pdf | jakość: skan | stron: 137*2 | rozmiar: 27 MB


0
Wojciech Królikowski, Wojciech Rubinowicz - Mechanika teoretyczna PDF PL

Wojciech Królikowski, Wojciech Rubinowicz - Mechanika teoretyczna PDF PL

format: pdf | jakość: skan | stron: 222*2 | rozmiar: 16 MB


Jest to kolejne wznowienie klasycznego podręcznika mechaniki teoretycznej zajmującej się ruchem mas pod wpływem sił. Książka zawiera wykład mechaniki punktów materialnych oraz ciał sztywnych przeznaczony dla studentów fizyki i kierunków pokrewnych na uniwersytetach, wyższych szkołach pedagogicznych i niektórych wydziałach wyższych szkół technicznych. Materiał teoretyczny zawarty w podręczniku doskonale ilustruje, a czasem uzupełniają zadania zaopatrzone we wskazówki lub rozwiązanie.