Rejestracja
Popularne ebooki
  Skad zwykle pobierasz darmowe ebooki
  Torrent
  catshare
  allegro
  Freedisc.pl
  Chomikuj.pl
  0
  Nazwa releasu:

  Mizerski, Sylwestrzak - Słownik geologiczny

  Mizerski, Sylwestrzak - Słownik geologiczny

  Opis:
  Słownik przeznaczony jest m.in. dla studentów kierunków nauk o Ziemi. Zawiera około 6000 haseł w układzie alfabetycznym z zakresu: geologii dynamicznej, historycznej, geomorfologii, gleboznawstwa, mineralogii, petrografii, geochemii, geofizyki, hydrogeologii, nauk o złożach.

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 120
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 19 MB
  Hasło: brak

  0
  Nazwa releasu:

  Pisarek W. - Słownik Terminologii Medialnej

  Pisarek W. - Słownik Terminologii Medialnej

  Opis:
  Pierwsze naukowe opracowanie terminów medialnych na gruncie polskim.
  Słownik ma służyć przygotowaniu młodych ludzi ( i nie tylko) do życia z mediami, a także popularyzacji w społeczeństwie wiedzy o nich.
  Hasła (1200) ułożone są alfabetycznie (z odsyłaczami) obejmują terminy - oprócz wąskospecjalistycznych- z zakresu historii i teorii komunikowania, telekomunikacji, prasy, radia, telewizji (wraz z filmem i video), Internetu, reklamy, public relations, prawa i ekonomiki mediów oraz języka mediów.
  Autorami tekstów poszczególnych haseł problemowych i definicyjnych są głównie pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
  Merytorycznie prace redakcyjne (częściowo też autorskie) wykonane zostały przez zespół redakcyjny w składzie: dr Zbigniew Bauer, dr Edward Chudziński, dr hab. Kazimierz Wolny - Zmorzyński pod przewodnictwem prof. Walerego Pisarka.

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 257
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 3 MB
  Hasło: brak

  0  Nazwa releasu:

  Słownik techniczno-naukowy polsko-angielski

  Słownik techniczno-naukowy polsko-angielski

  Opis:
  Słownik zawiera terminy występujące w fachowej literaturze polskiej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku angielskim. ...

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF, doc
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 1109
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 4 MB
  Hasło: brak

  0  Nazwa releasu:

  Słownik terminologiczny sztuk pięknych

  Słownik terminologiczny sztuk pięknych

  Opis:
  Słownik jest jedynym dostępnym na polskim rynku wydawniczym tak obszernym opracowaniem na ten temat. Zawiera 4000 haseł z zakresu architektury, urbanistyki, malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku, rzemiosła artystycznego. Tematyka książki znacznie wykracza poza tradycyjne pojęcie sztuk pięknych i obejmuje również zagadnienia z teorii sztuki, ikonografii, muzeologii, konserwacji, kolekcjonerstwa, szt...

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 530
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 40 MB
  Hasło: brak

  0  Nazwa releasu:

  Bruckner Aleksander - Słownik Etymologiczny Języka Polskiego

  Bruckner Aleksander - Słownik Etymologiczny Języka Polskiego

  Opis:
  Słownik etymologiczny Aleksandra Brucknera w niezmienionej postaci, wydany po raz pierwszy od momentu jego wydawniczej premiery sprzed 40 lat.

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 683
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 80 MB
  Hasło: brak

  0


  Nazwa releasu:

  Michałowska T. - Słownik Literatury Staropolskiej

  Michałowska T. - Słownik Literatury Staropolskiej

  Opis:
  Słownik... przedstawia prądy i kierunki literackie, gatunki, typy i nurty literatury, opisy budowy utworów, pojęcia teoretyczne, tradycje i związki literackie oraz prądy religijne i ideowe.

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 1321
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 9 MB
  Hasło: brak

  0  Nazwa releasu:

  Bańko Mirosław - Mały słownik wyrazów kłopotliwych

  Bańko Mirosław - Mały słownik wyrazów kłopotliwych

  Opis:
  Krótsza i zaktualizowana wersja Słownika wyrazów kłopotliwych, wzbogacona o ponad 100 nowych wyrazów przysparzających trudności językowe, np. biznesplan - razem czy osobno?, Internet - wielką czy małą literą?, puzzle - czy może puzzel?, SA - z kropkami czy bez? Uwzględnia zmiany, jakie zaszły w polszczyźnie i w jej opisach słownikowych w ciągu ostatniej dekady. Liczne cytaty z literatury i prasy dodają książce autentyczności, a hasła ogólne (typu błąd językowy lub hiperpoprawność) zwiększają jej walory dydaktyczne.
  Słownik oparty na Korpusie Języka Polskiego PWN, czyli skomputeryzowanym zbiorze tekstów polskich, który w połowie 2002 roku miał niebagatelną objętość 66 mln słów.

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF, doc
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 178
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 4 MB
  Hasło: brak

  0  Nazwa releasu:

  £acina J. - Mały Słownik Polsko-Arabski

  £acina J. - Mały Słownik Polsko-Arabski

  Opis:
  £acina J. - Mały Słownik Polsko-Arabski

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF, doc
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 33
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 3 MB
  Hasło: brak

  0  Nazwa releasu:

  Kopaliński Władysław - Słownik mitów i tradycji kultury

  Kopaliński Władysław - Słownik mitów i tradycji kultury

  Opis:
  Słownik niniejszy zrodził się z chęci przeciwdziałania, choćby w najskromniejszej mierze, procesowi rwania się więzi kultury. Znam z własnego doświadczenia kłopoty czytelnika, widza, czy słuchacza, pragnącego pójść tropem jakiegoś słowa, w którym domyśla się ukrytych znaczeń rodem z naszego dziedzictwa humanistycznego. Spróbowałem więc, kierując się własnym rozeznaniem i doświadczeniem, dokonać wyboru haseł w zakresie mitu i tradycji kultury w najszerzej rozumianym sensie tych dość zresztą płynnych pojęć.

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 2646
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 12 MB
  Hasło: brak

  0


  Nazwa releasu:

  Kopaliński Władysław - Słownik symboli

  Kopaliński Władysław - Słownik symboli

  Opis:
  Wyrazu "symbol" używano w różnych znaczeniach. I dziś nie przestał być terminem wieloznacznym. Całkiem z grubsza, praktycznie, symbole dzieli się zazwyczaj na: 1) znaki konwencjonalne (jak flagi, herby, litery, cyfry, znaki fabryczne, drogowe, matematyczne itd.) oraz 2) przedmioty, pojęcia, wyobrażenia, przeżycia związane z jakimś wewnętrznym stosunkiem (współbrzmiące, kojarzące się, mające "wspólny rytm") z innym przedmiotem, pojęciem itd. Tylko ten drugi rodzaj symbolu jest tu przedmiotem naszego zainteresowania.

  Opis uploadu:

  Format uploadu: PDF
  Dane techniczne: 0%
  Ilość stron: 510
  Wersja językowa: PL
  Wielkość uploadu: 4 MB
  Hasło: brak