Wypracowania - motyw szlachty - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - motyw szlachty - Opracowanie zbiorowe

Krytyka szlachty w literaturze oświecenia. Poniższe wypracowanie ukazuje krytykę wad szlacheckich oraz próbę obalenia mitu sarmaty w dobie oświecenia. Należy zauważyć, że wszyscy autorze wskazywali te same cechy: pijaństwo, zacofanie, konserwatyzm, brak wiedzy, pychę czy zadufanie w sobie.

Wypracowania Skamandryci - wiersze wybranych przedstawicieli grupy - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Skamandryci - wiersze wybranych przedstawicieli grupy - Opracowanie zbiorowe

Kazimierz Wierzyński „Jestem jak szampan” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi gotowa analizę i interpretacje wiersza Kazimierza Wierzyńskiego pod tytułem „ Jestem jak szampan”. Utwór stanowi pochwałę radosnego życia.

Wypracowania Tadeusz Różewicz - wybór wierszy. Część I - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Tadeusz Różewicz - wybór wierszy. Część I - Opracowanie zbiorowe

„Walentynki” – analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i interpretację poematu „Walentynki” autorstwa Tadeusza Różewicza. Autor dokonuje swoistego montażu sytuacji ówczesnego świata, by wskazać jakie znaczeni przypisuje się słowu miłość, podkreśla również bardzo dobitnie kondycję kryzysu rodzicielstwa.

Wypracowania Tadeusz Różewicz - wybór wierszy. Część II - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Tadeusz Różewicz - wybór wierszy. Część II - Opracowanie zbiorowe

„Ocalony” – analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretacje wiersza Tadeusza Różewicza pod tytułem „Ocalony”. Utwór ten powstał na podstawie prawdziwych odczuć i przeżyć poety, jest wyrazem poszukiwania nowych wartości w świecie chaosu, który pozostawiła po sobie II wojna światowa.

Wypracowania Leopold Staff - wybór wierszy. Część I - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Leopold Staff - wybór wierszy. Część I - Opracowanie zbiorowe

„Wysokie drzewa” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Leopolda Staffa „Wysokie drzewa”. Podmiotem lirycznym jest sam poeta, który zachwyca się wybranym elementem natury.

Wypracowania Romantyzm - charakterystyka epoki - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Romantyzm - charakterystyka epoki - Opracowanie zbiorowe

Romantyzm najważniejsze terminy. Poniższe wypracowanie zawiera najważniejsze terminy literackie i pojęcia związane z epoką romantyzmu. Wyjaśniono następujące terminy: ballada, burza i napór, dramat romantyczny, egzotyzm, elegia, folklorystyka, gawęda szlachecka, gotycyzm, groteska, historiozofia, historycyzm, idealizm, ironia romantyczna, liryka maski lub roli, lucyferyzm, mała ojczyzna, mesjanizm polski, mistycyzm, motto, oda, oniryzm, ontologia, orfizm, osjanizm, poemat dygresyjny, powieść epistolarna, powieść poetycka, profetyzm, prometeizm, regionalizm, sonet, synkretyzm, teodycea, tyrteizm, wallenrodyzm, winkelriedyzm.

Wypracowania - Julian Tuwim. Wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - Julian Tuwim. Wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

„Do prostego człowieka” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Juliana Tuwima pod tytułem „Do prostego człowieka”. Podmiot liryczny możemy utożsamiać z samym autorem, to on bowiem w słowach pełnych sympatii zwraca się do tytułowego adresata.

Wypracowania - Sofokles. Antygona - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - Sofokles. Antygona - Opracowanie zbiorowe

Motyw buntu i pogodzenia się z losem. Wypracowanie omawia dwa motywy literackie: buntu i pogodzenia się z losem ,na postawie zestawienia postaw dwóch bohaterek antycznej tragedii Sofoklesa pod tytułem „Antygona”. Wypracowanie zawiera 407 słów.

Wypracowania - Leopold Staff. Wybór wierszy - Część II - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - Leopold Staff. Wybór wierszy - Część II - Opracowanie zbiorowe

„Przedśpiew” analiza i interpretacja wiersza. Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza „Przedśpiew” Leopolda Staffa. Utwór ten stanowi manifest poetycki reprezentujący programowe założenia autora.

Wypracowania - J. I. Kraszewski. Stara baśń. Część 2 - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - J. I. Kraszewski. Stara baśń. Część 2 - Opracowanie zbiorowe

Charakterystyka Piastuna. Poniższe wypracowanie jest charakterystyką jednego z bohaterów powieści „Stara baśń” J. I.

Wypracowania - Średniowiecze. Charakterystyka epoki. Część 2 - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - Średniowiecze. Charakterystyka epoki. Część 2 - Opracowanie zbiorowe

Motyw Stabat Mater. Motyw Stabat Mater w literaturze, malarstwie I muzyce średniowiecza. Omówienie tematu odwołującego się do wybranych utworów.

Wypracowania - Henryk Sienkiewicz. Szkice węglem - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - Henryk Sienkiewicz. Szkice węglem - Opracowanie zbiorowe

Charakterystyka Wawrzona Rzepy. Wypracowanie dotyczy Wawrzona Rzepy, bohatera noweli „Szkice węglem” H. Sienkiewicza i stanowi charakterystykę tego bohatera.

Logowanie
Rejestracja