Wypracowania Juliusz Słowacki - Balladyna - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Juliusz Słowacki - Balladyna - Opracowanie zbiorowe

Charakterystyka Aliny. Wypracowanie dotyczy Aliny, jednej z bohaterek dramatu J. Słowackiego pod tytułem „Balladyna”.

Wypracowania Antyk - charakterystyka epoki - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Antyk - charakterystyka epoki - Opracowanie zbiorowe

Antyk, Starożytność - charakterystyka epoki. Kompendium sprawdzianowe zawiera ogólną charakterystykę epoki oraz wybrane zagadnienia z epoki antycznej. Antyk to cywilizacja grecko - rzymska rozwijająca się na obszarze morza Śródziemnego od ok 2000 lecia p.

Dzieła zebrane Adama Mickiewicza - Mickiewicz Adam

Dzieła zebrane Adama Mickiewicza - Mickiewicz Adam

Adam Mickiewicz był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli europejskiego romantyzmu. Jego poezję charakteryzował zarówno mistycyzm i sentymentalizm, jak i aktywizm społeczny. W polskiej historii zapisał się przede wszystkim dramatem Dziady oraz Panem Tadeuszem - epopeją narodową uznawaną za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Wypracowania Adam Asnyk - wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Adam Asnyk - wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

„Dzisiejszym idealistom”- interpretacja i analiza wiersza. Adam Asnyk to poeta epoki pozytywizmu. Choć był wychowany w duchu romantyzmu to w swym wierszu „Dzisiejszym idealistom” przeciwstawia się myśleniu wyłącznie kategoriami romantycznymi.

Wypracowania Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

Życiorys K.K. Baczyńskiego.

Wypracowania Jarosław Iwaszkiewicz - wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Jarosław Iwaszkiewicz - wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

Interpretacja „Oktostychów”. Wypracowanie stanowi omówienie i interpretację Oktostychów Jarosława Iwaszkiewicza. Utwory te charakteryzują się budową ośmiowersową, dominuje w nich swoisty dla poety estetyzm i dbałość o formę.

Wypracowania - Witold Gombrowicz „Ferdydurke” - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - Witold Gombrowicz „Ferdydurke” - Opracowanie zbiorowe

Charakterystyki bohaterów. Wypracowanie stanowi charakterystyki głównych postaci występujących w powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”. Omówiono postać: Miętusa, Profesora Pimko, Biadaczki, syfona.

Wypracowania Ignacy Krasicki - utwory wybrane - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Ignacy Krasicki - utwory wybrane - Opracowanie zbiorowe

„Myszeida” analiza dzieła. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie dzieła Ignacego Krasickiego pod tytułem „Myszeida”. Ukazana społeczność myszy i szczurów do złudzenia przypomina ludzką, panuje władza, prowadzi się rozmowy dyplomatyczne a całość zbiorowości zostaje podzielona przez hierarchię.

Wypracowania Tadeusz Borowski - zbiór opowiadań - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Tadeusz Borowski - zbiór opowiadań - Opracowanie zbiorowe

„Ludzie którzy szli” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi analizę i omówienie jednego z opowiadań Tadeusza Borowskiego pod tytułem „Ludzie którzy szli”. Utwór ukazuje realia obozowe oraz proces ludobójstwa.

Wypracowania - Zofia Nałkowska "Granica" - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - Zofia Nałkowska "Granica" - Opracowanie zbiorowe

Charakterystyka Cecylii Kolichowskiej. Poniższe wypracowanie stanowi charakterystykę jednej z bohaterek powieści „Granica” Zofii Nałkowskiej – Cecylii Kolichowskiej. To zgorzkniała starsza pani, na której twarzy widoczne jest bezustanne zirytowanie i rozgoryczenie.

Wypracowania Mitologia - najważniejsze zagadnienia - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Mitologia - najważniejsze zagadnienia - Opracowanie zbiorowe

Podział, funkcje i znaczenie mitów. Poniższe wypracowanie zawiera omówienie mitów greckich. W trakcie omawiania epoki antyku przywołuje się mitologię grecką, ponieważ jest szczególnie bogata i różnorodna a zawarte w niej obrazy i motywy do dziś funkcjonują w literaturze i sztuce a także języku potocznym.

Wypracowania Jan Kochanowski - utwory wybrane - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Jan Kochanowski - utwory wybrane - Opracowanie zbiorowe

Charaktery„Psałterz Dawidów” analiza i interpretacja. Poniższe wypracowanie zawiera omówienie wartości i treści „Psałterzów Dawidowych” Jana Kochanowskiego. Należy zaznaczyć, że poeta dokonał przekładu istniejących już treści jego autorstwo zostało jednak uznane dzięki niepowtarzalnemu wkładowi własnemu.

Logowanie
Rejestracja