Wypracowania Młoda Polska - charakterystyka epoki - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Młoda Polska - charakterystyka epoki - Opracowanie zbiorowe

Charakterystyka Młodej Polski. Wypracowanie dokładnie omawia najważniejsze zagadnienia epoki Młoda Polska. Podana zostaje charakterystyka, styl i założenia tego nurtu.

Wypracowania Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy - Opracowanie zbiorowe

„Niestatek” analiza utworu. W poniższym wypracowaniu dokonano analizy i omówienia wiersza Jana Andrzeja Morsztyna zatytułowanego” Niestatek”. Wiersz składa się z szeregu zdań orzekających.

Wypracowania - wybrane wiersze poetów Młodej Polski - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - wybrane wiersze poetów Młodej Polski - Opracowanie zbiorowe

Jean Artur Rimbaud „Statek pijany” analiza. Poniższe wypracowanie stanowi gotową analizę i interpretację wiersza Jeana Artura Rimbauda pod tytułem „Statek pijany”. W utworze podmiotem lirycznym jest tytułowy statek, to on bowiem przemierzając bezkresne wody opowiada o swych doznaniach i przeżyciach.

Wypracowania Mitologia - mity wybrane. Część II - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Mitologia - mity wybrane. Część II - Opracowanie zbiorowe

Streszczenie mitu o „Demeter i Korze”. Wypracowanie dotyczy mitu o „Demeter i Korze” i stanowi streszczenie tego utworu. Demeter była córką potężnego i gromowładnego Zeusa.

Wypracowania Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni” - Opracowanie zbiorowe

Interpretacja tytułu. Wypracowanie stanowi interpretacje tytułu powieści „Ludzie bezdomni” autorstwa Stefana Żeromskiego. Problematyka bezdomności ukazana przez autora dotyczy zarówno jej znaczenia dosłownego jak i symbolicznego.

Wypracowania - motyw cierpienia - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - motyw cierpienia - Opracowanie zbiorowe

Motyw Cierpienia w micie o Prometeuszu. Wypracowanie stanowi szczegółową analizę i interpretacje mitu greckiego o Prometeuszu. Na jego podstawie omówiony zostaje motyw cierpienia zawarty w literaturze.

Wypracowania - motyw duchów, zjaw, upiorów - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - motyw duchów, zjaw, upiorów - Opracowanie zbiorowe

Rola duchów i zjaw w „Weselu” Wyspiańskiego. Wypracowanie prezentuje motyw duchów, zjawy, upiorów oraz ich rolę w utworze. Przepełnione tymi fantastycznymi postaciami dzieło właśnie poprzez nie realizuje najważniejsze watki całość zawiera 559 słów.

Wypracowania - motyw dzieci i młodzieży - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - motyw dzieci i młodzieży - Opracowanie zbiorowe

Obraz dziecka w epoce Pozytywizmu. Poniższe wypracowanie omawia motyw dziecka ukazywany w epoce pozytywizmu. Całość uzasadniona jest analizą dwóch nowel pochodzących z ówczesnej epoki: „Janko muzykant” Henryka Sienkiewicza i „Antek” Bolesława Prusa.

Wypracowania - motyw kata - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - motyw kata - Opracowanie zbiorowe

„Janko Muzykant” H. Sienkiewicza. Wypracowanie stanowi charakterystykę jednego z bohaterów „Jądra ciemności” J.

Wypracowania - Henryk Sienkiewicz „Potop” - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - Henryk Sienkiewicz „Potop” - Opracowanie zbiorowe

Życie i twórczość Sienkiewicza. Opracowanie sprawdzianowe na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Kompendium zawiera kalendarium z życia pisarza oraz omówienie i interpretację wybranych utworów Sienkiewicza.

Wypracowania Pozytywizm - charakterystyka epoki - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania Pozytywizm - charakterystyka epoki - Opracowanie zbiorowe

Pozytywizm w Polsce – program, filozofia, cechy. Pozytywizm w Polsce – program, filozofia, cechy. Główne idee programowe to praca u podstaw, praca organiczna, solidaryzm społeczny, emancypacja kobiet, asymilacja Żydów i kult filantropii.

Wypracowania - motyw wsi - Opracowanie zbiorowe

Wypracowania - motyw wsi - Opracowanie zbiorowe

Motyw wsi w literaturze epok. Poniższe wypracowanie zawiera realizację literackiego motywu wsi. Podane przykłady w szczegółowy sposób ukazują jak autorzy odnosili się do tego miejsca.

Logowanie
Rejestracja