Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej) - Seliger Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:08 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii (z elementami analizy jakościowej i ilościowej) - Seliger Piotr

Skrypt zawiera materiał pomocniczy dla studentów I rok kierunku biologia i biotechnologia do wykładów z chemii ogólnej i nieorganicznej prowadzonych na tych kierunkach. Przedstawienie niektórych tematów może być przydatne także dla studentów chemii. Tematyka skryptu dotyczy: budowy atomu, układu okresowego, wiązań chemicznych, równowagi w roztworach, analizy jakościowej kationów, analiza jakościowej anionów, równowagi kwasowo-zasadowej, analizy ilościowej i alkacymetrii (analizy miareczkowej, wskaźników w alkacymetrii, krzywych miareczkowania mocnych kwasów zasadą i na odwrót ‒ słabej zasady mocnym kwasem, doboru wskaźnika alkacymetrycznego, oznaczenia wodorotlenku sodowego i węglanu sodowego), reakcji redoks (potencjałów redoks, przykładu elektrody wodorowej, szeregu napięciowego metali, równowagi reakcji redoks, reakcji zahamowanych, amfoterycznych substancji redoks, wpływu środowiska na reakcje redoks, wpływu kompleksowania na reakcje redoks, krzywych miareczkowania redoks, wskaźników redoks), potencjometrii, kolorymetrii, kompleksometrii, nazewnictwa i izomerii związków kompleksowych.

Chemia związków aromatycznych - Hepworth John D., Waring David R., Waring Michael J.

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:49 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Chemia związków aromatycznych - Hepworth John D., Waring David R., Waring Michael J.

Związki aromatyczne stanowią bardzo ważną i liczną grupę związków organicznych. Mają ogromne znaczenie w przemyśle, wykorzystywane są m.in.

Notatki maturalne persila. Chemia - Majewski Bartosz

 • Dodał: administrator
 • Data: 08:16 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Notatki maturalne persila. Chemia - Majewski Bartosz

„Notatki maturalne persila" to ebook przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych chcących dobrze przygotować się do matury z biologii oraz chemii. Wielu czytelników to przyszli lekarze, dentyści, weterynarze, farmaceuci, chemicy. Sam autor – jak zapewnia – dzięki notatkom jest studentem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Geochemia środowiska - Migaszewski Zdzisław M., Gałuszka Agnieszka

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:39 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Geochemia środowiska - Migaszewski Zdzisław M., Gałuszka Agnieszka

Geochemia środowiska odgrywa istotną rolę w naukach o środowisku przyrodniczym. Jej korzenie sięgają geochemii prospekcyjnej, tej klasycznej dyscypliny nauk o Ziemi, ściśle związanej z poszukiwaniem złóż surowców mineralnych. Głównym celem geochemii środowiska jest badanie mechanizmów obiegu pierwiastków w zewnętrznych warstwach Ziemi, interakcji między elementami biotycznymi i abiotycznymi środowiska oraz wpływu stresu antropogenicznego na procesy zachodzące na powierzchni Ziemi.

Świat nanocząstek - Kurzydłowski Krzysztof, Lewandowska Małgorzata, Łojkowski Witold

 • Dodał: administrator
 • Data: 12:39 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Świat nanocząstek - Kurzydłowski Krzysztof, Lewandowska Małgorzata, Łojkowski Witold

Nanocząstki występowały w przyrodzie od zawsze, jednak dopiero niedawno poznano wielkie możliwości ich zastosowania w wielu dziedzinach techniki. Stało się to za przyczyną ogromnego zainteresowania nanocząstkami, zarówno w środowisku naukowym, pragnącym zrozumieć i wyjaśnić zjawiska w nanoskali, jak i przemysłowym, chcącym wykorzystać niezwykłe cechy nanocząstek do poprawy jakości całej gamy produktów. Publikacja przedstawia specyficzne właściwości nanocząstek, wynikające z ich rozmiarów, metody ich charakteryzowania, wytwarzania oraz obszary zastosowania.

Spektroskopia oscylacyjna - Małek Kamila

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:12 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Spektroskopia oscylacyjna - Małek Kamila

Monografia zawiera opis technik spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni (FTIR) i spektroskopii rozproszenia ramanowskiego stanowiących dopełnienie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu spektroskopii molekularnej i chemii fizycznej. Służyć może jako podręcznik dla studentów II i III stopnia nauczania jak i przewodnik dla specyficznych zastosowań spektroskopii FTIR i ramanowskiej. Podręcznik jest dwujęzyczny, polsko-angielski, i jego publikacja wynika z coraz szerszego stosowania technik spektroskopii oscylacyjnej w kursach dedykowanych II i III stopniowi nauczania, z uwzględnieniem studentów z zagranicy podejmujących studia na polskich uczelniach jak również uczestników programów Erasmus-Mundus czy Advanced Spectroscopy in Chemistry.

Vibrational Spectroscopy: From Theory to Applications - Małek Kamilla

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:13 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Vibrational Spectroscopy: From Theory to Applications - Małek Kamilla

Compendium of IR and Raman spectroscopy! Vibrational spectroscopy is one of the fundamental tool widely employed in the physico-chemical, material, natural, medical and pharmacological sciences. The book describes basic techniques of Fourier-Transform Infrared (FTIR) and Raman scattering spectroscopies. The textbook is complemented by an extensive set of experiments which can be conducted by broadly available as well as advanced instrumentation.

Wysokoefektywne metody oczyszczania wody - Anielak Anna M.

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:20 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Wysokoefektywne metody oczyszczania wody - Anielak Anna M.

Stale rosnące wymagania jakościowe stawiane wodzie przeznaczonej do picia i na cele przemysłowe wymusza stosowanie coraz bardziej rozbudowanych układów technologicznych i poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych metod jej oczyszczania. Produkuje się nowe adsorbenty, złoża filtracyjne, masy katalityczne. Autorka przedstawiła w książce następujące zagadnienia: charakterystykę wody i reagentów stosowanych do jej uzdatniania; niekonwencjonalne metody wysokoefektywnego usuwania zanieczyszczeń, również o niewielkich granicznych stężeniach; nowoczesne układy technologiczne i urządzenia dotychczas nieprezentowane w polskiej literaturze technicznej; opisy techniczne i technologiczne oraz charakterystykę metod stosowanych w układach oczyszczania wody zarówno niekonwencjonalnych, jak i klasycznych; fluorowanie wody, w tym podstawy teoretyczne tego procesu, konsekwencje jego niekontrolowanego zastosowania oraz opinie wybitnych specjalistów w zakresie znaczenia fluoru dla zdrowia człowieka.

Chalcogenides - Podsiadło Sławomir

 • Dodał: administrator
 • Data: 13:29 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Chalcogenides - Podsiadło Sławomir

The monograph should therefore play a binary role. First it should present the crystal structures of known chalcogenides. Second book should explain a wide range of preparation methods and basic chemical properties of sulphides, selenides and tellurides that can be important from practical point of view.

Chemia dla bystrzaków - Moore John T.

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:04 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Chemia dla bystrzaków - Moore John T.

Poznaj: podstawowe reguły chemiczne definicje materii i energii, atomu i cząsteczki, kwasu i zasady sposoby rozwiązywania problemów, z którymi można spotkać się w szkole i na studiach Prosty i zrozumiały poradnik, który pomoże Ci opanować podstawy chemii Trzymasz w ręku prosty i zrozumiały poradnik, który pomoże Ci opanować podstawy chemii. Jeżeli „nie czujesz chemii”, gdy mowa o związkach chemicznych, albo chcesz lepiej zrozumieć to, czego uczysz się w szkole, w Chemii dla bystrzaków znajdziesz najważniejsze informacje na temat materii i energii, atomów i cząsteczek, kwasów i zasad, a także wielu innych zagadnień! Wprowadzenie do świata chemii — zawiera proste wyjaśnienie tego, czym jest chemia, jakie miejsce zajmuje pośród innych nauk i dlaczego wszystko, co nas otacza, ma z nią ścisły związek. Na początku był Atom — daje możliwość zagłębienia się w mikroskopowy świat atomów i cząstek elementarnych: protonów, neutronów i elektronów.

Doskonalenie przedsiębiorstw. Kryzys drogą do sukcesu - Kulig Maciej

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:30 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Doskonalenie przedsiębiorstw. Kryzys drogą do sukcesu - Kulig Maciej

Występowanie rozmaitych problemów w działalności przedsiębiorstw jest nieuniknione. O sukcesie organizacji decyduje umiejętność skutecznego pokonywania przeszkód i wdrażania rozwiązań mających na celu ciągłe doskonalenie. Niestety, umiejętność skutecznego radzenia sobie z trudnościami posiada tylko niewielka część pracowników i menadżerów zaangażowanych w działalność biznesową.

Analiza statystyczna w laboratorium - Hyk Wojciech, Stojek Zbigniew

 • Dodał: administrator
 • Data: 14:31 04-11-2018
 • Kategoria: Chemia
Analiza statystyczna w laboratorium - Hyk Wojciech, Stojek Zbigniew

Ocena wiarygodności i w konsekwencji jakości uzyskanego wyniku pomiaru jest jednym z ważniejszych zadań pracy badawczej. Skuteczna realizacja tego zadania wymaga zastosowania starannie dobranych narzędzi statystycznych. Wybór tych ostatnich jest największym wyzwaniem w procesie oceny jakości wyników badań.

Logowanie
Rejestracja