O nazwach geograficznych słowiańskich - Zarański Stanisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:32 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
O nazwach geograficznych słowiańskich - Zarański Stanisław

O nazwach geograficznych słowiańskich i znaczeniu ich w systemie edukacyjnym: „Nie podlega wątpliwości, że wzgląd lingwistyczny wkłada na każdą indywidualność narodową święty obowiązek zachowania w jej języku całego dziedzictwa tych imion, jakie niegdyś jej przodkowie tym osadom, górom, dolinom itd. nadawali, w których przez wieki żyli. Są to bowiem stare pomniki ich tamże pobytu i działalności ich ducha, a niewątpliwie świadkowie pierwotnego przez nich zajęcia tej ziemi, na której właściwe sobie piętno wycisnęli.

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat - Szaraniewicz Izydor

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:32 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat - Szaraniewicz Izydor

Zaczątki słowiańskie u stoków Karpat: „Plemię słowiańskie występuje w Europie w ogóle, a u stoków Karpat w szczególe, wyraźnie i pod tym sobie właściwym imieniem nie wcześniej, jak po upadku państwa Hunów 1400 lat temu, w czasie powszechnej wędrówki ludów. W owym to czasie, ku granicom państwa rzymskiego ruszyli Germanowie, a za nimi w ślad lawiną posunęli się Słowianie, którzy bądź sami, bądź też w przymierzu z tamtymi, postępowali przeważnie z krain na północ od Karpat leżących, z szczególnym naporem za rzekę Łabę i dolny Dunaj..

Zmienność i uwarunkowania cyrkulacyjne występowania postaci i typów opadów atmosferycznych na przykładzie Krakowa - Twardosz Robert, Łupikasza Ewa, Niedźwiedź Tadeusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:33 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Zmienność i uwarunkowania cyrkulacyjne występowania postaci i typów opadów atmosferycznych na przykładzie Krakowa - Twardosz Robert, Łupikasza Ewa, Niedźwiedź Tadeusz

Na podstawie badań opartych na serii obserwacji opadu w Krakowie, obejmującej prawie półtora wieku (1863-2008), katalogu typów cyrkulacji atmosferycznej, kalendarza mas powietrznych i frontów atmosferycznych oraz wskaźników cyrkulacji nad południową Polską i Atlantykiem Północnym rozpatrzono cechy charakterystyczne, częstość i wielkość opadów atmosferycznych w Krakowie, jak również ich uwarunkowania cyrkulacyjne. Wykorzystano cały jednorodny ciąg sum dobowych opadów oraz informację o jego postaci i typie z okresu pomiarów instrumentalnych, a także liczbę dni z opadem z lat 1812-1855. Jest to pierwsze tak szczegółowe, bazujące na obszernym i wiarygodnym materiale wyjściowym, opracowanie zamienności rocznej i wieloletniej opadów z rozróżnieniem na ich postać i typ w Polsce i Europie Środkowej.

Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej - Tanaś Sławoj

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:46 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej - Tanaś Sławoj

We współczesnej turystyce kulturowej, w ramach której turysta odwiedza miejsca stanowiące lub prezentujące materialne i niematerialne dziedzictwo historyczne i artystyczne, powszechna jest m.in. śmierć.

Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi - Dzieciuchowicz Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:58 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Handel w przestrzeni wielkomiejskiej. Przykład Łodzi - Dzieciuchowicz Jerzy

Celem tego opracowania jest przede wszystkim identyfikacja stopnia zróżnicowania obecnej struktury przestrzennej placówek handlowych i ich pracowników, jak też dostępności tych placówek w przestrzeni wielkomiejskiej, na przykładzie Łodzi. Podjęto również próbę typologii przestrzennej łódzkiego handlu. Tło dla tej problematyki stanowiło naświetlenie genezy oraz głównych nurtów badawczych nowej geografii handlu, w nawiązaniu do tradycyjnego podejścia stosowanego w tej dziedzinie geografii ekonomicznej.

Statystyka dla geografów - Jażdżewska Iwona

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:09 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Statystyka dla geografów - Jażdżewska Iwona

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni kierunków geograficznych, którzy uczęszczają na wykłady i ćwiczenia ze statystyki. Głównym jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu zadań i ich interpretacji. Prezentowane zagadnienia pogrupowane zostały w poszczególne działy o podobnej strukturze.

Turcja. Geografia wschodzącej potęgi - Bazin Marcel, De Tapia Stephane

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:56 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Turcja. Geografia wschodzącej potęgi - Bazin Marcel, De Tapia Stephane

Turcja – potęga demograficzna i gospodarcza, której znaczenie na scenie międzynarodowej stale rośnie – niewątpliwie należy obecnie do „krajów wschodzących”. Położona w miejscu, gdzie stykają się ze sobą trzy ważne obszary: wspólnotowa Europa, Środkowy Wschód i kraje byłego ZSRR, tradycyjnie jest postrzegana jako most między Wschodem i Zachodem. Jednak za tym wyobrażeniem kryje się znacznie bardziej złożona rzeczywistość.

Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim - Podstawczyńska Agnieszka

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:21 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim - Podstawczyńska Agnieszka

Opracowanie poszerza wiedzę na temat czasowej zmienności stężenia radonu Rn-222 w powietrzu atmosferycznym na obszarze miasta i na terenie niezurbanizowanym oraz poszukiwania związku tej zmienności z lokalnymi i makroskalowymi warunkami meteorologicznymi. W pracy podjęto próbę oceny wpływu poszczególnych elementów meteorologicznych na kształtowanie dynamiki zawartości radonu w powietrzu. Ocenie poddano także rolę cyrkulacji atmosferycznej determinującej dwie składowe stężenia tego radionuklidu przy gruncie, tj.

Studia i debaty. Tom 1. Historia badań źródeł Dniestru - Nesteruk Jura, Gudowski Janusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:44 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Studia i debaty. Tom 1. Historia badań źródeł Dniestru - Nesteruk Jura, Gudowski Janusz

"Historia badań źródeł Dniestru. Od Herodota do dzisiejszych badań geografów warszawskich i lwowskich" studium Janusza Gudowskiego i Jury Nesteruka. Zlokalizowanie źródeł Dniestru stało się dla geografów prawdziwym wyzwaniem.

Ukraińskie Beskidy Wschodnie. Tom 2. Na beskidzkich szlakach. Część 2 - Gudowski Janusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:33 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Ukraińskie Beskidy Wschodnie. Tom 2. Na beskidzkich szlakach. Część 2 - Gudowski Janusz

Kontynuacja cyklu zapoczątkowanego "Monografią krajoznawczą Ukraińskich Beskidów Wschodznich" i pierwszą częścią przewodnika. Kolejny tomik zachęca do wędrówek po takich szlakach, jak: Beskidy Pokuckie, Bieszczady Wschodnie, Swidowiec, Połonina Krasna, Borżawa i po beskidzkich szlakach wodnych..

Kompendium wiedzy o turystyce - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:38 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Kompendium wiedzy o turystyce - Opracowanie zbiorowe

Turystyka to fenomen ostatnich dziesięcioleci. Stała się jednym z najbardziej dochodowych biznesów na świecie i cechą charakterystyczną społeczeństw państw wysokorozwiniętych. Turystyka jest dziedziną interdyscyplinarną.

Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka - Nowakowska Aleksandra

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:40 04-11-2018
 • Kategoria: Geografia
Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka - Nowakowska Aleksandra

Książka zawiera rozważania na temat terytorium i terytorialnego wymiaru rozwoju. Opisano czynniki, które decydują o dynamice tego rozwoju oraz warunków włączania się lokalnych gospodarek w szybki i skomplikowany proces globalizacji. Myślą przewodnią jest analiza relacji społeczeństwo – gospodarka, co w praktyce przekłada się na relacje terytorium lokalne – przedsiębiorstwo.

Logowanie
Rejestracja