Czy Twoje dziecko ma zdrowy kręgosłup? Bezpieczne ćwiczenia do stosowania w domu - Drobner Zdzisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:20 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Czy Twoje dziecko ma zdrowy kręgosłup? Bezpieczne ćwiczenia do stosowania w domu - Drobner Zdzisław

Wady postawy są prawdziwą epidemią wśród dzieci i młodzieży. Obciążone jest nimi ponad 50% młodych ludzi. Boczne skrzywienie kręgosłupa, tzw.

Melancholia - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:26 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Melancholia - Kępiński Antoni

Jest to książka o depresji, smutku, stanach nerwicowych - występujących w różnych chorobach psychicznych, ale i towarzyszących codziennemu życiu ludzi w różnym wieku i w różnych życiowych sytuacjach. To, co napisał Kępiński o leczeniu depresji nadal pozostaje w mocy - staranna i wnikliwa analiza treści przeżyć jest jedynym sposobem postępowania zmierzającym do zaproponowania pacjentowi leczenia, dobranego do jego osobowości, a nie choroby. Powstała koncepcja, która nie prowadzi do opisania jeszcze jednego szczegółu, a wręcz przeciwnie - wbrew utracie przez naszą cywilizację wiary w możliwość ogarnięcia całości - podejmuje próbę jej opisania.

Psychopatie - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:26 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Psychopatie - Kępiński Antoni

Psychopatie Kępińskiego to ostatnia książka wielkiego lekarza-humanisty. Pisana w pierwszej połowie 1972 roku mówi o różnych typach osobowości człowieka: histerycznym, psychastenicznym, obsesyjnym, epileptoidalnym, impulsywnym, paranoidalnym i sadystyczno-masochistycznym. Kępiński nie klasyfikuje, lecz opisuje, nie mówi o modelach i wzorcach, lecz o ludziach, ich doznaniach, postawach, wzajemnych relacjach i zachowaniach.

Psychopatologia nerwic - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:26 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Psychopatologia nerwic - Kępiński Antoni

Rodzaje nerwic, objawy, tło i przyczyny ich występowania, sposoby leczenia - to tematy pierwszej książki Kępińskiego i jedynej wydanej jeszcze za życia legendarnego lekarza z krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej. Zawarł w niej obserwacje oparte na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach praktyka psychiatry. Przedstawił własną teorię pochodzenia nerwic jako zaburzenia interakcji organizmu człowieka z jego otoczeniem.

Z psychopatologii życia seksualnego - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:26 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Z psychopatologii życia seksualnego - Kępiński Antoni

W żadnej dziedzinie ludzkiego życia nie jest tak trudno postawić granicę między normą a patologią, jak w sprawach seksualnych. Antoni Kępiński Książka zawiera przede wszystkim rozważania o seksualnej naturze człowieka i jego życiu erotycznym. Perspektywa klinicznego doświadczenia ustępuje w niej spojrzeniu myśliciela-antropologa.

Autoportret człowieka - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:26 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Autoportret człowieka - Kępiński Antoni

Wznowienie przygotowanego przez Zdzisława Ryna wyboru myśli, sentencji, aforyzmów, wypisów z dzieł Antoniego Kępińskiego, zmarłego przed ćwierćwieczem znanego psychiatry i psychoterapeuty, autora. Lęku i Schizofrenii. Ten zbiór układa się w przejmującą, pełną mądrości opowieść o kondycji człowieka współczesnego, postrzeganiu przez niego świata, lękach i reakcjach na cywilizacyjne zagrożenia.

Lęk - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:26 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Lęk - Kępiński Antoni

Różne rodzaje lęku towarzyszą wszystkim ludziom...

Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:26 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii - Kępiński Antoni

Dwa studia nie wydane za życia Antoniego Kępińskiego – Wstęp do psychiatrii oraz Kierunki humanistyczne w psychiatrii. Autor zawarł w nich podstawy ogólne swych koncepcji teoretycznych, które później, w poszczególnych książkach, zostały rozszerzone. Stały się przy tym zapowiedzią zagadnień, które znalazły się w centrum zainteresowania Profesora i w konsekwencji doprowadziły do powstania poszczególnych opracowań monograficznych.

Poznanie chorego - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:26 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Poznanie chorego - Kępiński Antoni

Jedna z pierwszych większych prac Antoniego Kępińskiego, będąca pokłosiem jego praktyki lekarskiej, wprowadza w problematykę szczególnej roli lekarza-psychiatry i pokazuje odrębność metody badania psychiatrycznego. Podobnie jednak jak inne książki tego autora (Lęk, Schizofrenia, Melancholia) zakresem ujęcia tematu wykracza daleko poza ściśle medyczne zagadnienia. Kępińskiego interesuje bowiem poznawanie psychiki człowieka.

Rytm życia - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:27 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Rytm życia - Kępiński Antoni

Rytm życia zawiera eseje z pogranicza filozofii i medycyny, rozważające mechanizm powstawania i rozwoju patologicznych form ludzkiego postępowania w różnych sytuacjach życiowych np. sprawowania władzy czy uwięzienia. Antoni Kępiński (1918-1972)- legendarny lekarz, jeden z najwybitniejszych polskich psychiatrów i filozofów współczesnych, życie poświęcił bez reszty chorym psychicznie, dwa lata przed śmiercią, nieuleczalnie chory, zapisał przemyślenia wieloletniej praktyki lekarskiej.

Schizofrenia - Kępiński Antoni

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:27 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Schizofrenia - Kępiński Antoni

Antoni Kępiński (1918-1972) - lekarz, filozof, humanista - wprowadza w tej książce czytelnika w świat przeżyć chorego na schizofrenię, pokazuje bogactwo jego fantazji, myśli, wyobraźni, analizuje twórczość plastyczną. Jako lekarz wychodzi daleko poza konwencje opisu klinicznego - klasyfikuje objawy choroby na podstawie obserwacji stosunku pacjentów do świata, do własnych ról społecznych, do siebie samych, do życia erotycznego. W tej głęboko humanistycznej książce, łączącej w sobie cechy pasjonującej lektury i dzieła o niepodważalnej wartości naukowej, najważniejszy jest pełen zrozumienia, dobroci i miłości stosunek lekarza do chorego, pozwalający na odkrywanie najgłębiej w psychice człowieka położonych tajemnic choroby.

Bliżej zdrowia: recepta na zdrowie - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:49 04-11-2018
 • Kategoria: Medycyna
Bliżej zdrowia: recepta na zdrowie - Opracowanie zbiorowe

Gdy nam dopisuje, nie przywiązujemy do niego wagi. Gdy zaczyna go brakować, odczuwamy niepokój. Co zatem zrobić, aby cieszyć się nim jak najdłużej? O tym w kolejnym minibooku z serii „Bliżej Siebie”.