Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych - Dębowski Marcin, Zieliński Marcin

Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków Problemy eksploatacyjne i propozycje rozwiązań technologicznych - Dębowski Marcin, Zieliński Marcin

Tematyka Procesy biologicznego oczyszczania ścieków eksploatowane w sposób właściwy mogą zapewnić całkowite oczyszczenie ścieków i uzyskanie parametrów pozwalających na ich bezpośrednie odprowadzenie do wód powierzchniowych..

Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej - Jędrzejewski Stanisław

Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej - Jędrzejewski Stanisław

Radio współczesne opuszcza erę Marconiego, wchodząc w epokę technologii cyfrowej. Nowa technologia przyniesie radiu ogromne korzyści i sprawi, że wiele ograniczeń jego rozwoju ulegnie unieważnieniu. Poprzez rozszerzone możliwości wyboru i interaktywność radio cyfrowe czy radio w internecie zwiększy swobodę wyboru programu, a także uniezależni odbior od miejsca i czasu kontaktu z radiem.

Zasady dokumentowania systemu zarządzania. Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury. - Kowalczyk Jerzy

Zasady dokumentowania systemu zarządzania. Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury. - Kowalczyk Jerzy

Księga Jakości oraz inne elementy dokumentacji są oceniane przez klienta. Na ich podstawie klient powinien nabrać zaufania do organizacji: być przekonany o jej wiarygodności i rzetelności. Wdrożony system zarządzania jakością w organizacji powinien znaleźć bezpośredni wyraz w odpowiednim jego udokumentowaniu.

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle. Instalacje i urządzenia do 1 kV. - Łasak Fryderyk

Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle. Instalacje i urządzenia do 1 kV. - Łasak Fryderyk

W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia. Korzyści.

Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. - Ksit Barbara, Monczyński Bartłomiej

Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. - Ksit Barbara, Monczyński Bartłomiej

Poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i schematy niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym znajdujących się w gruncie elementów budynków. Omawia zasady prawidłowego wykonania izolacji oraz metody ich odtwarzania i naprawy. Porównuje dostępne na rynku materiały hydrol izolacyjne i wskazuje ich najlepsze zastosowanie.

Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych - Olszewska-Kazanecka Maria

Indeks pojęć istotnych w zamówieniach publicznych - Olszewska-Kazanecka Maria

Wyjaśnia zagadnienia spotykane w postępowaniu o zamówienia publiczne, jak również nowe pojęcia pojawiające się w otoczeniu systemu zamówień publicznych w kontekście jego powiązań z gospodarką, finansami, relacjami społecznymi i środowiskowymi. Wiele nowych pojęć przyniosły nowelizacje ustawy – Prawo zamówień publicznych z lat 2008-2009. Korzyści.

Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - Ksit Barbara, Monczyński Bartłomiej

Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - Ksit Barbara, Monczyński Bartłomiej

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym dachów płaskich i tarasów. Omawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowane do zabezpieczania stropodachów i tarasów . Porównuje dostępne na rynku materiały hydrol izolacyjne i wskazuje ich najlepsze zastosowanie.

Rozliczenie dostarczanych do budynków mediów - Domańska-Skorupa Bożena

Rozliczenie dostarczanych do budynków mediów - Domańska-Skorupa Bożena

Tematyka Poradnik przedstawia zasady rozliczania mediów, które są doprowadzone do budynku. Opisane zostały metody rozliczania ciepła, wody i gazu. Przedstawione zostały m.

BHP w sektorze gazowym - Kuliński Michał

BHP w sektorze gazowym - Kuliński Michał

Tematyka.

Logowanie
Rejestracja