Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:39 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna

Książka zawiera charakterystykę podstawowych mechanizmów socjalizacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem socjalizacji zdrowotnej w rodzinie. Uzasadnia potrzebę promowania zdrowia, koncentrując się przede wszystkim na koncepcji szkoły promującej zdrowie. Prezentuje też teoretyczne i metodyczne założenia odnoszące się do wdrażania i realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.

Psychologia twórczości grupowej - Chybicka Aneta

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:40 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Psychologia twórczości grupowej - Chybicka Aneta

Jest to książka praktyczna, przeznaczona dla osób, które same chcą rozwinąć umiejętności twórczego myślenia lub stawiają pierwsze kroki w roli trenerów i moderatorów warsztatów twórczego myślenia. Duży pożytek z publikacji odniosą trenerzy biznesu, kadra kierownicza różnych szczebli (książka opisuje m.in.

Optymalizacja Porodu. Zagadnienie Interdyscyplinarne - Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Janiuk Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:40 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Optymalizacja Porodu. Zagadnienie Interdyscyplinarne - Lichtenberg-Kokoszka Emilia, Janiuk Ewa

Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej w prezentowanej książce problematyki potwierdza interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukazuje, jak odmienne mogą być podejścia w przedstawianiu samego porodu. Prezentowane teksty to owoc własnych badań empirycznych autorów prac, krytycznego przeglądu literatury przedmiotu oraz własnych refleksji i przemyśleń dotyczących zarówno teorii, jak i praktyki położniczej. Zagadnienia związane z opieką okołoporodową, w tym szczególnie w chwili porodu jest dla położnych, lekarzy, psychologów, a przede wszystkim kobiet zagadnieniem ogromnie istotnym.

Wybrane problemy osób starszych - Nowicka Agnieszka

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:40 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Wybrane problemy osób starszych - Nowicka Agnieszka

Wzrost populacji ludzi w starszym wieku powoduje, że w wielu krajach obserwuje się rosnące zainteresowanie tą generacją. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stały się przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych pedagogów, psychologów, socjologów, polityków, ekonomistów, demografów. Starzejące się społeczeństwo i zaspokajanie jego potrzeb jest wyzwaniem dla służb społecznych.

Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność - Karwowski Maciej

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:40 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność - Karwowski Maciej

Prezentowana publikacja podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki decydują o tym, że niektórzy wiodą udane i pełne sukcesów życie zawodowe, podczas gdy inni się borykają z rozmaitymi problemami? Do niedawna uważano, że czynnikiem w największej mierze decydującym o sukcesie jest sprawność intelektu wyrażona współczynnikiem inteligencji. Obecnie jednak kładzie się nacisk na udział takich czynników jak: inteligencja emocjonalna, inteligencja społeczna, zdolności twórcze czy intuicja. W książce wskazano dwa rodzaje najistotniejszych problemów badawczych.

Animaloterapia - Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna, Skorupa Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:40 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Animaloterapia - Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna, Skorupa Joanna

Prezentowany program powstał w przedszkolu integracyjnym przy współpracy z Fundacją „Ama Canem”. Jest to innowacyjna forma działalności przedszkolnej, wykorzystująca psy do celów edukacyjnych. Istotą programu jest nauka bezpiecznego kontaktu dziecka ze zwierzęciem, otwarcie dzieci na nowe doświadczenia, nauczenie szacunku do zwierząt.

Anoreksja. Trudne pytania - Starzomska Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:41 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Anoreksja. Trudne pytania - Starzomska Małgorzata

Większość tekstu to próba odpowiedzi na pytania dotyczące natury, przebiegu i leczenia tych zaburzeń. Wśród pytań pojawiają się m.in.

Krok w Kierunku Kreatywności. Zabawy - Jąder Mariola

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:41 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Krok w Kierunku Kreatywności. Zabawy - Jąder Mariola

Książka stanowi integralną całość z publikacją Krok...

Przyroda. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 - Stasica Jadwiga

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:41 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Przyroda. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 - Stasica Jadwiga

Pomysły zawarte w tym opracowaniu związane są ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Obejmują one różnego rodzaju gry, zabawy, zgadywanki, zadania, konkursy. Zestawione są w taki sposób, aby pasowały do wszystkich tematów przewidzianych w nowym programie nauczania dla klas I, II, III.

Pedagogika Autorytarna Geneza, Modele, Przemiany - Kosiorek Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:41 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Pedagogika Autorytarna Geneza, Modele, Przemiany - Kosiorek Małgorzata

Książka jest próbą interpretacji teorii wychowania autorytarnego w Polsce na przestrzeni lat 1948-1989. Stanowi opracowanie łączące przegląd literatury z elementami autorskiej analizy wybranych teorii i koncepcji wychowania. Celem pracy było dokonanie metaforycznej analizy współczesnej pedagogiki autorytarnej.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:41 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek p, pi, b, bi - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zawarty w książce materiał jest przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek p, pi, b, bi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna. Publikacja stanowi cenną pomoc zarówno dla logopedów, jak i rodziców w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:41 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek k, ki, g, gi - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zawarty w książce materiał jest przeznaczony do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach..

Logowanie
Rejestracja