Powitanie wiosny - Śliwerski Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:30 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Powitanie wiosny - Śliwerski Wojciech

Ludowy obyczaj każe witać wiosnę hucznie i wesoło. W spotkaniu z wiosną nie może zabraknąć uczniów. Zaczynamy od przeglądu i przygotowania okolicy naszego działania (podwórka, domu, szkoły).

Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:31 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? - Opracowanie zbiorowe

Rodzina zawsze była najbardziej autentycznym łącznikiem między życiem prywatnym i publicznym. Prawdę tę najlepiej wyrażają słowa Jana Pawła II: „Rodzina jest jednym z najcenniejszych ludzkich dóbr”. Problemy współczesnej Europy, które są właściwie problemami całego świata, mają swoje źródło przede wszystkim w kryzysie rodziny.

Najważniejsze Lata, Czyli Jak Rozumieć Rysunki Małych Dzieci - Kalbarczyk Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:31 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Najważniejsze Lata, Czyli Jak Rozumieć Rysunki Małych Dzieci - Kalbarczyk Anna

Jak rozumieć rysunki małych dzieci w wieku od 2 do 6 lat? Są one dziecięcą mową, formą komunikacji, sposobem wyrażania siebie i spontaniczną, naturalną potrzebą. Już nigdy później rysunek dziecka nie będzie tak istotny i tak nieodłącznie związany z rozwojem jego osobowości. We wczesnych latach życia mowa i rysunek uzupełniają się po to, by wspomóc rozwój dziecka.

Zdrowie - wartość - edukacja - Kowalski Mirosław, Gaweł Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:31 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Zdrowie - wartość - edukacja - Kowalski Mirosław, Gaweł Anna

Książka składa się z dwóch części, których kolejność jest podyktowana dążeniem do możliwie pełnego, a zarazem merytorycznie uzasadnionego przedstawienia problematyki zdrowia w kontekście wartości i oddziaływań edukacyjnych. Część pierwsza jest skoncentrowana wokół tematów zdrowie – wartość. Podjęto tu rozważania na temat historycznie, cywilizacyjnie i dyscyplinarnie uwarunkowanych sposobów konceptualizacji zdrowia.

Zmiana społeczna a opinie poborowych o zasadniczej służbie wojskowej - Walancik Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:31 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Zmiana społeczna a opinie poborowych o zasadniczej służbie wojskowej - Walancik Marek

Podjęty przez Autora temat i sposób jego rozwiązania ułatwi niewątpliwie dalsze poszukiwania - prowadzone przez reprezentantów nauk społecznych nad prowadzeniem badań typu activ research, tak istotnych w okresie intensywnej przebiegającej zmianie społecznej, kiedy to w ich rezultacie uwiarygodniają się sformułowane praktyczne wnioski, kierowane pod adresem odpowiednio wyspecjalizowanych instytucji/instancji społecznych, a w analizowanym przypadku : Resortu Obrony Narodowej. Zgodnie z sugestią Profesora Piotra Sztompki, Autor zwrócił baczną uwagę na kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych w okresie narastającej traumy - czy też trafniejsze będzie bardziej określenie politraumy publicznej - oddziałującej na jednostki i grupy społeczne od początku lat dziewięćdziesiątych po dzień dzisiejszy. Ponadto proponowana książka, wpisuje się bardzo poważnie w nurt badań i analiz składających się na pomyślną instytucjonalizację (niezbyt dotychczas rozwijanej subdyscypliny) jaką stanowi pedagogika wojska (wojskowa).

Przemoc i zdrowie w obrazach telewizji - Kowalski Mirosław, Drożdż Mariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:31 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Przemoc i zdrowie w obrazach telewizji - Kowalski Mirosław, Drożdż Mariusz

Codziennie zalewa nas potok wiadomości. Jesteśmy wpatrzeni w bohaterów reality show i seriali. Czy wokół nadal jest świat rzeczywisty czy ten wykreowany przez media? W dużej mierze żyjemy tym, co przedstawią nam gazety, powiedzą prezenterzy programów informacyjnych radia czy telewizji.

Polnisches Verbraucherschutzrecht. Polskie prawo ochrony konsumentów - Guzenda Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:31 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Polnisches Verbraucherschutzrecht. Polskie prawo ochrony konsumentów - Guzenda Katarzyna

Das vorliegende Buch bietet einen Überblick über das moderne Verbraucherschutzrecht Polens mit Hinweisen auf Unterschiede zu deutschen Regelungen. Es werden die wichtigsten Bereiche des vertraglichen und außervertraglichen Verbraucherschutzes in Polen behandelt. Der Verbrauchsgüterkauf und der Schutz vor missbräuchlichen Klauseln, konkrete Vertragstypen (u.

Międzynarodowe Prawo Pracy. Tom II. Międzynarodowe Prywatne Prawo Pracy - Świątkowski Andrzej Marian

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:31 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Międzynarodowe Prawo Pracy. Tom II. Międzynarodowe Prywatne Prawo Pracy - Świątkowski Andrzej Marian

Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Książka Międzynarodowe prawo pracy Tom II Międzynarodowe prywatne prawo pracy zawiera omówienie łączników i źródeł międzynarodowego prawa pracy – instytucji zawartych w przepisach prawa pracy i prawa prywatnego międzynarodowego UE, wykorzystywanych do regulowania kolizji norm indywidualnego prawa pracy.

Mężczyźni na przełęczy życia - Chmura-Rutkowska Iwona, Ostrouch Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:31 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Mężczyźni na przełęczy życia - Chmura-Rutkowska Iwona, Ostrouch Joanna

Książka jest autorską próbą analizy i interpretacji doświadczeń współczesnych mężczyzn w wieku od 35 do 40 lat oraz sensów i znaczeń, jakie nadają oni poszczególnym sferom własnego życia i otaczającej rzeczywistości. Stanowi spojrzenie z kobiecej perspektywy na świat męskich refleksji i doświadczeń. Autorki poddały analizie i opisały sposoby myślenia i działania mężczyzn – w kontekście najważniejszych zadań rozwojowych średniej dorosłości – w różnych przestrzeniach życia: prywatnej, publicznej oraz w sferze symbolicznych wzorców i modeli.

Czarnoksięstwo i Mediumizm - Matuszewski Ignacy

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:32 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Czarnoksięstwo i Mediumizm - Matuszewski Ignacy

Znakomita, ciągle aktualna książka opisująca zagadnienia czarnoksięstwa i mediumizmu na przestrzeni stuleci, zawierająca liczne niezwykle interesujące opisy niezwykłych zjawisk i osób..

Sad inny niż wszystkie - Sarwa Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:33 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Sad inny niż wszystkie - Sarwa Andrzej

Książka adresowana jest głównie dla ogrodników amatorów i działkowiczów. Zawiera szczegółowy opis uprawy, sposobów rozmnażania i pielęgnacji ponad czterdziestu drzew, krzewów i pnączy owocowych, znanych i mało znanych. Oprócz wskazówek dotyczących uprawy informuje o ich właściwościach leczniczych i podaje oryginalne przepisy na przetwory z płodów tych roślin.

Słownik turystyki i hotelarstwa niemiecko-polski polsko-niemiecki - Kienzler Iwona

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:33 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Słownik turystyki i hotelarstwa niemiecko-polski polsko-niemiecki - Kienzler Iwona

Słownik zawiera około 15 000 terminów z zakresu hotelarstwa, turystyki, obsługi ruchu turystycznego, prawa administracyjnego, cywilnego i karnego oraz ubezpieczeń. W suplementach znaleźć można wykazy nazw krajów, miast i utworzonych od nich przymiotników, a także m. in.

Logowanie
Rejestracja