Sprawy Międzynarodowe 2/2014 - Opracowanie zbiorowe

Sprawy Międzynarodowe 2/2014 - Opracowanie zbiorowe

"Sprawy Międzynarodowe" są unikatowym kwartalnikiem poświęconym teorii i praktyce polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. Ukazujące się od 1948 roku, stanowią forum debaty i prezentacji polskiej myśli na temat problematyki międzynarodowej..

Religia i polityka w XXI wieku - Corm Georges

Religia i polityka w XXI wieku - Corm Georges

Od końca XX wieku politykę międzynarodową cechuje "powrót do religii". Zjawisko to stało się kluczową kwestią, która pomaga zrozumieć procesy zachodzące we współczesnym świecie. W książce "Polityka i religia w XXI wieku", Georges Corm z niezwykłą erudycją i wyczuciem podejmuje rozważania na temat filozoficznych i politycznych korzeni, wywodzących się z postmodernistycznej myśli, antyrewolucyjnej wizji świata, która wyznacza kierunek działania amerykańskich neokonserwatystów.

Izrael i polityka planowego zniszczenia - Warschawski Michel

Izrael i polityka planowego zniszczenia - Warschawski Michel

Książka to rodzaj krytycznego przewodnika po konflikcie bliskowschodnim. Autor analizuje różne przejawy agresywnej polityki Izraela wobec Palestyńczyków i innych krajów regionu..

Koniec Europy jaką znamy - Opracowanie zbiorowe

Koniec Europy jaką znamy - Opracowanie zbiorowe

Analiza kryzysu ekonomicznego i politycznego w Europie, jego źródeł, przebiegu oraz dróg jego przezwyciężenia. Autorzy wskazują, że dotychczasowy, neoliberalny model integracji europejskiej doprowadził do załamania ekonomicznego i społecznego, a w związku z tym stoimy dziś w obliczu konieczności zasadniczej zmiany modelu budowania wspólnoty europejskiej..

E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania - Godzic Wiesław, Bauer Zbigniew

E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania - Godzic Wiesław, Bauer Zbigniew

Powstanie nowych mediów, a zwłaszcza tzw. nowych nowych mediów całkowicie zmienia podejście do kwestii kwalifikacji gatunkowych obecnych w nich przekazów. „Nowe nowe media” odróżnia od zwykłych „nowych mediów” ich społecznościowy charakter.

Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce - Opracowanie zbiorowe

Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce - Opracowanie zbiorowe

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postępujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia się wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym się rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych.

The Polish Quarterly of International Affairs 3/2014 - Opracowanie zbiorowe

The Polish Quarterly of International Affairs 3/2014 - Opracowanie zbiorowe

"The Polish Quarterly of International Affairs" jest anglojęzycznym kwartalnikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych poruszającym kwestie Europy Środkowej i Wschodniej. Poprzez publikowane w nim artykuły dotyczące współczesnych wydarzeń, stanowi forum do analiz i debat na temat spraw międzynarodowych. Każde wydanie zawiera zbiór autorskich artykułów poddanych ocenie „peer review”, a także recenzje książek.

Byliśmy głupi - Król Marcin

Byliśmy głupi - Król Marcin

Gorzki obrachunek wielkiego intelektualisty z 25 latami polskiej demokracji. Marcin Król wraca do pierwszych lat po 1989 roku, aby uznać, że wszystko można było zrobić lepiej. Nie trochę lepiej, lecz dużo lepiej.

Prawicowe dzieci, czyli blef IV RP - Misiak Leszek

Prawicowe dzieci, czyli blef IV RP - Misiak Leszek

"Chcę pokazać, że określenie III RP to wróg zastępczy, oddające tylko część prawdy o rzeczywistości po 1989 r. Ma to na celu kanalizowanie negatywnych emocji społeczeństwa, rozczarowanego zmianami po 25 latach od tzw. wolnych wyborów, na grupie związanej z opcją okrągłostołową bliższą lewicowcom i liberałom, a oddalanie tych emocji od opcji okrągłostołowej określającej się jako prawicowa, w rzeczywistości chodzi o zdobycie przez nią przychylności i zaufania środowisk patriotyczno-niepodległościowych.

Narodowe Siły Zbrojne a Powstanie Warszawskie - Żochowski Stanisław

Narodowe Siły Zbrojne a Powstanie Warszawskie - Żochowski Stanisław

Ocena Powstania Warszawskiego, dokonana przez Szefa Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych, ppłk. dypl. Stanisława Żochowskiego, Szefa Sztabu Narodowych Sił Zbrojnych.

Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej - Drozda Łukasz

Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej - Drozda Łukasz

"Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej" to książka objaśniająca jak narodziło się pojęcie lewactwa. Kiedyś rzadko spotykane, dzisiaj stanowi jeden z najbardziej znanych epitetów nadwiślańskiej polityki.

Koszmar partycypacji - Miessen Markus

Koszmar partycypacji - Miessen Markus

Nie ma tutaj porad, jak przebudować miasto ani nawet – jak to bywa w publikacjach Rema Koolhaasa czy Roberta Venturiego – jak je lepiej zrozumieć. Nie jest to książka o tym, co robić, ale o tym, czego unikać. Nie stanowi ona katalogu dobrych praktyk, jest raczej przewodnikiem po polu minowym.

Logowanie
Rejestracja