To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat - Klein Naomi

To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat - Klein Naomi

Najnowsza książka Naomi Klein, nad którą autorka pracowała od 2010 roku, w sposób wyczerpujący, świadczący o głębokiej znajomości tematu, a zarazem przystępny przedstawia zagrożenia związane z globalnym ociepleniem i innymi zmianami klimatu, umieszczając je w szerokim kontekście – politycznym, ekonomicznym i społecznym. Podobnie jak w Doktrynie szoku autorka ukazuje ciemną stronę puszczonego na żywioł neoliberalnego kapitalizmu – krótko mówiąc, jak wolnorynkowy fundamentalizm przyczynił się do zanieczyszczeń atmosfery zagrażających całej ludzkości i jak blokuje próby naprawy istniejącej sytuacji. Klein przedstawia ważniejsze ruchy obrońców środowiska, ich mocne i słabe punkty (demaskuje np.

Teokracje amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie - Potz Maciej

Teokracje amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijnie - Potz Maciej

Książka zawiera fascynującą analizę mechanizmów władzy w trzech wspólnotach religijnych – purytanów, shakerów i mormonów – które autor, łącząc kompetencje politologa i religioznawcy, przedstawia w całym bogactwie ich wierzeń, rytuałów, życia codziennego i historii. Znaczenie refleksji nad władzą usankcjonowaną religijnie istotnie wykracza przy tym poza kontekst amerykański i pozwala lepiej zrozumieć współczesne teokracje, jak choćby Iran czy Państwo Islamskie. Głównym celem pracy jest wykazanie, że teokracja może się okazać, w pewnych warunkach, optymalnym wyborem systemowym, zapewniającym stabilizację systemu politycznego.

NATO. Szczyt czy wstyd - Opracowanie zbiorowe

NATO. Szczyt czy wstyd - Opracowanie zbiorowe

Przed szczytem NATO raport sir Johna Chilcota przypomniał światu o kulisach inwazji na Irak w 2003 roku, a Polakom – że mieli swój udział w tym niechlubnym i nieudanym przedsięwzięciu. Niektórzy się spodziewali, że raport będzie punktem wyjścia do krytyki współczesnej roli NATO; aneksja Krymu przez Rosję i naruszenie integralności granic naszego wschodniego sąsiada, Ukrainy, utrudniają jednak wymachiwanie „pacyfą” w regionie zagrożonym przez nacjonalistyczny imperializm Rosji. W tym właśnie kontekście Jakub Majmurek w prowokacyjnym tekście pt.

Brexit - Opracowanie zbiorowe

Brexit - Opracowanie zbiorowe

Tego się nie spodziewaliśmy. Michał Sutowski przed referendum rozważał scenariusze po różnych jego wynikach, ale – bądźmy szczerzy – Brexit wielu zaskoczył. Jak bardzo niespodziewane było rozstrzygnięcie czerwcowego referendum dobrze oddają spontaniczne reakcje publicystów, komentatorów oraz ruchów społecznych jak Diem25 czy partii Razem.

Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego - Opracowanie zbiorowe

Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego - Opracowanie zbiorowe

W kolejnym tomie z serii „Bałkany XX/XXI” zaprezentowano studia i szkice z zakresu spraw politycznych, społecznych, gospodarczych oraz wojskowych, a także dyplomatycznych i wywiadowczych, dotyczące państw Bałkanów Zachodnich. Autorzy dzielą się refleksjami m. in.

Koszmar partycypacji. Niezależna praktyka - Miessen Markus

Koszmar partycypacji. Niezależna praktyka - Miessen Markus

Wezwanie do partycypacji jest lejtmotywem współczesnej myśli politycznej i prywatnej. Partycypacji jest wszędzie - od peryferii po korporacyjne biura. Partycypacji przekształciła politykę i zamieniła największy w dziejach wynalazek - sieć ludzi, Internet - we wszechogarniającą, nieznośną machinę domagającą się naszej natychmiastowej uwagi w każdym miejscu i o każdej porze.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 12 R. 2016 - Libionka Dariusz, Engelking Barbara, Grabowski Jan, Leociak Jacek, Petelewicz Jakub, Skibińska Alina, Haska Agnieszka, Janczewska Marta

Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 12 R. 2016 - Libionka Dariusz, Engelking Barbara, Grabowski Jan, Leociak Jacek, Petelewicz Jakub, Skibińska Alina, Haska Agnieszka, Janczewska Marta

12. numer rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” wydawany przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.

Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968-1980 - Siermiński Michał

Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968-1980 - Siermiński Michał

Historia ewolucji intelektualnej i politycznej lewicowego nurtu opozycji demokratycznej w PRL reprezentowanego przez postacie takie jak Jacek Kuroń, Adam Michnik, Leszek Kołakowski. Analizując ich teksty, wypowiedzi i książki autor dowodzi, że już w latach 1968-1980 porzucili oni orientację socjalistyczną i koncepcje demokracji robotniczej, przesuwając się na pozycje narodowego paternalizmu..

Na Zachodnim Brzegu bez zmian - Opracowanie zbiorowe

Na Zachodnim Brzegu bez zmian - Opracowanie zbiorowe

"Na Zachodnim Brzegu bez zmian" to znakomita analiza różnych wymiarów izraelskiej okupacji i kolonizacji Palestyny. Napisana przez polskich wolontariuszy-obserwatorów praw człowieka na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych stanowi wszechstronne i przystępne wprowadzenie w konflikt izraelsko-palestyński, pozwala poznać i zrozumieć zarówno jego źródła jak i specyfikę. Na książkę pod redakcją Konrada Pędziwiatra składają się studia merytoryczne poświęcone procesom narodotwórczym w Palestynie, sytuacji okupowanej ludności, losowi uchodźców, konfliktowi o Jerozolimę, kolonizacji żydowskiej, izraelsko-palestyńskim inicjatywom pokojowym.

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Tom 2. Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego - kryzys konstytucyjny - Kubicka Jolanta

Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Tom 2. Proces ratyfikacji traktatu konstytucyjnego - kryzys konstytucyjny - Kubicka Jolanta

Niniejsza publikacja stanowi ciąg dalszy badań nad procesem ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej w ujęciu historycznym..

O Rewolucji. Rosja 1905, 1917 - Luksemburg Róża

O Rewolucji. Rosja 1905, 1917 - Luksemburg Róża

"O Rewolucji" to zbiór tekstów Róży Luskemburg poświęconych i zainspirowanych rewolucjami w Rosji w latach 1905 i 1917. W pierwszej autorka - polska ekonomistka i rewolucjonistka - wzięła czynny udział. Początek drugiej śledziła zza krat niemieckiego wiązienia.

Co to jest populizm? - Muller Jan-Werner

Co to jest populizm? - Muller Jan-Werner

Trump, Berlusconi, Erdoğan, Le Pen, Orbán, Kaczyński – gdzie nie spojrzeć, tam populiści. Ale co to właściwie jest populizm? Czy każdy, kto krytykuje Wall Street i komu nie podoba się coś w Unii Europejskiej, jest populistą? Jaka jest różnica między prawicowym i lewicowym populizmem? Czy populizm zbliża rząd do ludzi, czy jest zagrożeniem dla demokracji? Kim są w ogóle ci "ludzie" i kto mówi w ich imieniu? Co to jest populizm? to prowokacyjna i przystępna w lekturze książka, która pokazuje, jak demokraci powinny radzić sobie z populistami, a w szczególności, jak przeciwstawić się ich pretensjom do tego, że mówią w imieniu "milczącej większości" lub "prawdziwych ludzi". "Populizm jest nie tylko antyliberalny, ale też antydemokratyczny – to nieodłączny cień polityki przedstawicielskiej.

Logowanie
Rejestracja