Miejska polityka zagraniczna. Koncepcja przeskalowania w badaniach miejskich - Lackowska Marta

Miejska polityka zagraniczna. Koncepcja przeskalowania w badaniach miejskich - Lackowska Marta

Autorka podejmuje problem politycznych działań miast wobec obszarów sąsiednich, władz państwowych oraz instytucji międzynarodowych. Podstawą teoretyczną pracy jest koncepcja przeskalowania (rescaling), zwracająca uwagę nie na terytorialne punkty odniesienia, ale na łączące je relacje (skale). Empiryczna część pracy opiera się na badaniu 12 miast polskich, członków Unii Metropolii Polskich.

Polski przegląd dyplomatyczny 3/2017 - Opracowanie zbiorowe

Polski przegląd dyplomatyczny 3/2017 - Opracowanie zbiorowe

Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne..

Brexit means Brexit. Kilka uwag o problemach migracji - Bill Marcin Edward

Brexit means Brexit. Kilka uwag o problemach migracji - Bill Marcin Edward

Kilka uwag na temat migracji, w oparciu o dane statystyczne. Świeże spojrzenie na problem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej..

Pakistan. Pierwsze 70 lat - Głogowski Aleksander

Pakistan. Pierwsze 70 lat - Głogowski Aleksander

Zbiór tekstów dotyczących polityki zagranicznej Pakistanu. Tematyka obejmuje zarówno kwestie czysto polityczne, jak militarne, oraz ekonomiczne..

Rzeczpospolita. Duma i wstyd - Wegner Jacek

Rzeczpospolita. Duma i wstyd - Wegner Jacek

"Rzeczpospolita. Duma i wstyd" - łączy w sobie dwa żywioły - historię i politykę. Autor, podążając za Cyprianem Kamilem Norwidem, przeszłością tłumaczy teraźniejszość i współczesność przeszłością.

Akt oskarżenia - Stanisław Piotr

Akt oskarżenia - Stanisław Piotr

Obecnie rządzący, po zdobyciu miażdżącej przewagi w obu Salach Koncertowych Wielkiej Orkiestry Symfonicznej, chcąc wywiązać się ze swoich zobowiązań wyborczych, najpierw podjęli działania mające na celu sparaliżowanie pracy, Trybunału Konstytucyjnego. Uchwalono nowelizację ustawy, regulującej jego pracę, nie publikując w publikatorach rządowych niekorzystnych dla nich wyroków tego organu sądowego. W konsekwencji pozwoliło im całkowicie przejąć nad nim kontrolę.

Polityka. Władza i nadzieja - Hartman Jan

Polityka. Władza i nadzieja - Hartman Jan

„Polityka jest jak powietrze. Jest wszędzie, lecz zauważamy ją dopiero wtedy, gdy wokół nas cuchnie bądź robi się duszno. Korupcja i anarchia wydzielają woń rozkładu, a brak wolności, niczym brak tlenu, sprawia, że rzucamy wszystko i idziemy walczyć o to, co najważniejsze” fragment wprowadzenia Jan Hartman, stawiając w centrum uwagi kwestię władzy oraz ideę demokratyczną, uświadamia, że nasze codzienne życie związane jest z polityką, czy tego chcemy, czy nie.

Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków - Sierakowska-Dyndo Jolanta

Granice wyobraźni politycznej Afgańczyków - Sierakowska-Dyndo Jolanta

Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób tradycja, w szczególności jej normatywno-aksjologiczne aspekty, kształtuje polityczne postawy i działania Afgańczyków. Zwraca uwagę na dwa różne wyobrażenia porządku społecznego, kształtowane z jednej strony przez pasztunwali, plemienny kodeks należący do tradycji języka paszto, z drugiej przez sufizm, religijno-filozoficzny nurt w islamie, wyrażany głównie w języku perskim. Oba systemy niosły ze sobą inną hierarchię wartości, inaczej objaśniały świat, organizowały rzeczywistość społeczną, odwołując się do dwóch różnych wzorów ładu - koła i piramidy.

Administracja publiczna a korupcja - Bill Martin

Administracja publiczna a korupcja - Bill Martin

Krótkie rozważania w zakresie wpływu korupcji na funkcjonowanie administracji publicznej w świetle aktualnych norm prawnych regulujących problematykę korupcji.

Charakterystyka systemu i instytucji Wielkiej Brytanii - Bill Martin

Charakterystyka systemu i instytucji Wielkiej Brytanii - Bill Martin

Krótkie i treściwe informacje w zakresie wiedzy na temat systemu politycznego, który funkcjonuje na terenie Wielkiej Brytanii, czyli w Zjednoczonym Królestwie..

Za Putina i za szarijat - Kaliszewska Iwona

Za Putina i za szarijat - Kaliszewska Iwona

Publikacja przedstawia procesy społeczno-polityczne zachodzące w Dagestanie, najmniej stabilnej republice Federacji Rosyjskiej. Autorka metodami antropologii politycznej bada i przedstawia obraz dagestańskich muzułmanów i ich stosunek do religii oraz do Rosji. Książka powstała na podstawie badań Autorki i jej rozmów z ponad setką dagestańskich muzułmanów, które przeprowadziła w latach 2007-2013 podczas podróży po Kaukazie.

Przestępstwo przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - Bill Martin

Przestępstwo przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - Bill Martin

Przestępstwo nadużycia władzy było wynikiem działań, które miały na celu usprawnienie funkcjonowania aparatu urzędniczego. Zatem od początku funkcjonowania Kodeksu Karnego z 1932 r. tego rodzaju przestępstwo funkcjonowało w odniesieniu do urzędników.

Logowanie
Rejestracja