Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej - Matyja Rafał

Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej - Matyja Rafał

Co mają w głowach polskie elity, te z lewa i te z prawa? Jak patrzą na naszą historię i państwo? Czy umieją zaproponować takie modele modernizacji, które byłyby adekwatne do półperyferyjnego statusu kraju? W swojej najnowszej książce znany politolog, Rafał Matyja, próbuje zdefiniować głębsze przyczyny dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce. Zastanawia się nad tym, co determinowało politykę po 1989 roku i jaki ma to wpływ na jej dzisiejszy kształt. Jego zdaniem jedynym sposobem na doprowadzenie do trwałej zmiany w Polsce – zmiany na lepsze – jest przebudowa fundamentów zbiorowej wyobraźni.

Utopia dla realistów - Bregman Rutger

Utopia dla realistów - Bregman Rutger

Bezwarunkowy dochód podstawowy. Piętnastogodzinny dzień pracy. Otwarte granice.

O naturze preferencji politycznych. Perspektywa psychologiczna - Jakubowska Urszula

O naturze preferencji politycznych. Perspektywa psychologiczna - Jakubowska Urszula

"O naturze preferencji politycznych to publikacja, która syntetycznie pokazuje dorobek psychologii dotyczący preferencji politycznych. Urszula Jakubowska opisuje zarówno klasyczne teorie, które na dziesięciolecia wyznaczyły kanony myślenia o preferencjach politycznych, jak i teorie z ostatnich lat, rzucające na te kwestie nowe światło. Przedstawia wyniki badań wyjaśniające indywidualne różnice pomiędzy ludźmi pod względem preferencji politycznych.

Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej - Rusinek Anna

Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej - Rusinek Anna

Książka poświęcona jest analizie fundamentalizmu muzułmańskiego w Europie. Przedstawiono w niej uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące sytuację muzułmanów europejskich. Wyjaśnienie roli islamu w życiu muzułmańskich społeczności było punktem wyjścia do rozważań nad antagonizmami społeczno-kulturowymi między muzułmanami a Europejczykami oraz nad przyczynami radykalizacji niektórych wyznawców religii Proroka.

Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy - Gryz Jarosław, Podraza Andrzej, Ruszel Mariusz

Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy - Gryz Jarosław, Podraza Andrzej, Ruszel Mariusz

Publikacja „Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy” dotyka aktualnych, ważnych i żywotnych interesów naszego kraju – jego bezpieczeństwa energetycznego, warunkującego sukces Polski w regionie i na świecie. Celem książki jest przedstawienie kluczowych procesów związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski i Unii Europejskiej.

Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej - Kamiński Tomasz

Pieniądze w służbie dyplomacji. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie polityki zagranicznej - Kamiński Tomasz

Pieniądze zawsze miały znaczenie w polityce zagranicznej, ale bodaj nigdy państwa nie miały ich w swoich rękach w takich ilościach. Wzrost wielkości kapitału kontrolowanego przez kraje sprawił, że coraz częściej wykorzystują one instrumenty ekonomiczne do osiągania swoich celów na arenie międzynarodowej. Jednym z przejawów tego zjawiska jest szybki rozwój tzw.

Rola błazna w kulturze i polityce. Przedstawiciele archetypu w polskiej - Bulaszewska Małgorzata

Rola błazna w kulturze i polityce. Przedstawiciele archetypu w polskiej - Bulaszewska Małgorzata

"Książka pozwala dostrzec cechy typowe dla archetypu błazna w wybranych postaciach współczesnej kultury, polityki i mediów. Prezentacja sylwetki oraz stosunku do rzeczywistości Joanny Rajkowskiej, Arkadiusa, Dody, Szymona Majewskiego, Joanny Senyszyn oraz Janusza Palikota pozwoliła wyodrębnić różne odmiany błazeńskich zachowań - od wioskowego głuptaka, Arlekina, cyrkowego błazna po Stańczyka z duszą trefnisia, sowizdrzała podszytego igrcem, wagabundę i trickstera." dr Anna Małgorzata Pycka.

Mniejszość rosyjska w życiu społeczno-politycznym Estonii po 1991 roku - Włodarska-Frykowska Agata

Mniejszość rosyjska w życiu społeczno-politycznym Estonii po 1991 roku - Włodarska-Frykowska Agata

Monografia dotyczy mniejszości rosyjskiej w Estonii po 1991 roku. Autorka podjęła się analizy tego zagadnienia w odniesieniu nie tylko do transformacji systemowej i polityki wewnętrznej Estonii, lecz także szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Przedstawiła specyfikę skupisk, liczebność, strukturę społeczną, uwarunkowania prawne i kierunki działalności narodowej ludności rosyjskiej zamieszkującej na terenie Estonii.

Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975-1981 - Jarząbek Wanda, Jaworski Paweł, Tebinka Jacek, Tyszkiewicz Jakub

Prawa człowieka w polityce demokracji zachodnich wobec Polski w latach 1975-1981 - Jarząbek Wanda, Jaworski Paweł, Tebinka Jacek, Tyszkiewicz Jakub

Od momentu podpisania w 1975 r. w Helsinkach Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie prawa człowieka nabierały coraz większego znaczenia w relacjach demokratycznych państw zachodnich z Warszawą. Stały się jednym z elementów zimnowojennej gry między dwiema stronami żelaznej kurtyny.

Polski Przegląd Dyplomatyczny. Nr 3/2018 - Opracowanie zbiorowe

Polski Przegląd Dyplomatyczny. Nr 3/2018 - Opracowanie zbiorowe

Kwartalnik poświęcony polskiej polityce zagranicznej i ważnym problemom międzynarodowym, zawierający artykuły autorów polskich i zagranicznych, recenzje, dokumenty archiwalne..

Reklama - Fletcher Winston

Reklama - Fletcher Winston

Krótkie Wprowadzenie - książki, które zmieniają sposób myślenia! Reklama to ważny element współczesnej komunikacji. Co decyduje o tym, że kampania reklamowa jest skuteczna? Jak działają agencje reklamowe? Czy przekaz reklamowy powinien być etyczny? Interdyscyplinarna seria krótkie wprowadzenie piórem uznanych ekspertów skupionych wokół uniwersytetu oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w.

Od Hookera do Benthama. Eseje z angielskiej myśli ustrojowej - Tulejski Tomasz

Od Hookera do Benthama. Eseje z angielskiej myśli ustrojowej - Tulejski Tomasz

"Każdy czytelnik zainteresowany współczesnymi debatami o właściwym kształcie ustroju politycznego powinien zapoznać się z pracą Tomasza Tulejskiego. Autor przedstawia bowiem poszukiwania prowadzone w angielskiej myśli politycznej przez dwa stulecia, od schyłku doby Tudorów, zatem od czasów Elżbiety I, po schyłek XVIII stulecia, po wystąpienie Benthama i jego projekty nabudowane na tak dzisiaj wpływowej refleksji utylitarystycznej. Szuka nie tyle prawidłowości mechaniki ustrojowej, ile podstaw ustroju, a szuka analizując jakże różne, do dzisiaj przywoływane podejścia, uzasadniające panowanie jednostki lub ludu potrzebę lub brak potrzeby uwzględniania religijnych (czy szerzej: kulturowych), nie tylko politycznych zatem, uwarunkowań władania, legitymacje panujących znajdowane w Bogu, naturze ludzkiej bądź potrzebie umacniania społeczeństwa, relacje władzy i wolności oraz jednostki i grupy, do której ona należy, zmienności i stałości, faktyczności władzy i norm ją ograniczających.

Logowanie
Rejestracja