Wzruszalność czynności prawnej - Gutowski Maciej

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Wzruszalność czynności prawnej - Gutowski Maciej

Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Choć temat tej książki dość ściśle wiąże się z problematyką nieważności czynności prawnych, to samo pojęcie wadliwości czynności prawnych, instytucji polegającej na możliwości wzruszenia czynności, wymaga swoistego ujęcia i odrębnego opracowania. Wadliwość czynności, czy nawet sama jej wzruszalność nie jest bowiem – w odróżnieniu od pojęcia nieważności – kategorią jednorodną.

Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej - Roguska Agnieszka

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej - Roguska Agnieszka

Książka jest pionierską pozycją na rynku podejmującą zagadnienia lokalnej telewizji kablowej w kontekście upowszechniania kultury regionalnej. Osadzona jest na gruncie pedagogiki kultury, teorii edukacji medialnej i regionalnej. Autorka podejmuje ważne społecznie i pedagogicznie zagadnienia związane z opisaniem potencjałów oraz specyfiki funkcjonowania telewizji lokalnej w regionie i funkcji, jakie pełni.

Moje „Ja” i Szkoła Integracyjna - Lis-Kujawski Andrzej

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Moje „Ja” i Szkoła Integracyjna - Lis-Kujawski Andrzej

Książka przedstawia problematykę ukrytego programu szkoły integracyjnej z perspektywy interakcyjnej. W kontekście rozwoju i coraz większego znaczenia szkolnictwa integracyjnego w Polsce opracowanie naświetla ten słabo zbadany do tej pory aspekt jego funkcjonowania. Publikacja konsekwentnie stara się powiązać problematykę ukrytego programu szkoły z zagadnieniami psychologicznego wpływu, jaki wywiera on na uczniów z niepełnosprawnościami oraz na ich myślenie o sobie oraz własnej niepełnosprawności.

Jąkanie - Chęciek Mieczysław

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Jąkanie - Chęciek Mieczysław

Doświadczenia płynące z wieloletniej praktyki logopedycznej Autora, wsparte wiedzą zdobytą dzięki językoznawstwu kognitywnemu, przyczyniły się do innego nieco spojrzenia na zjawisko zaburzeń płynności mówienia u osób jąkających się w różnym wieku. Zaburzenia mówienia o charakterze jąkania odznaczają się podobną częstością występowania we wszystkich grupach wiekowych. Jest to wnikliwe opracowanie na temat jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu logopedycznym i neurologopedycznym.

Ped@Gog W Blogosferze - Śliwerski Bogusław

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Ped@Gog W Blogosferze - Śliwerski Bogusław

Blogi przekroczyły granice internetu, wprowadzając się do literatury pięknej, młodzieżowej czy publikacji z humanistyki. Pedagog w blogosferze jest kolejną próbą uzupełnienia naszej wiedzy o reakcji obywatelskiej na przejawy życia społeczno-politycznego w naszym kraju. Te teksty pomagają zrozumieć rzeczywistość, poznać źródła opisywanych przypadków, budzą zwątpienie w szczerość obietnic władz, sprzeciw przeciwko wypaczeniom czy przedmiotowemu traktowaniu wyborców/ obywateli są wreszcie naturalną reakcją na przejawy zła, głupoty, cynizmu, obłudy czy fałszu.

Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:38 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek sz, ż, cz, dż - Krzysztoszek Grażyna, Piszczek Małgorzata

Zawarty w książce materiał jest przeznaczony do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach. Publikacja stanowi cenną pomoc zarówno dla logopedów, jak i rodziców w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał słowny ułożono według zasad logopedycznych.

Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych - Dyrda Beata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:39 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych - Dyrda Beata

Problematyka podjęta w książce dotyczy zagadnień edukacji uczniów zdolnych. Celem powstania publikacji jest uwrażliwienie wszystkich zainteresowanych osób (rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów) na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych, wskazanie sposobów rozpoznawania zdolności i wrażliwości dzieci oraz zwrócenie ich uwagi na identyfikowanie i zapobieganie negatywnym zjawiskom niepowodzeń szkolnych. W pracy opisany został proces diagnozowania Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych - zjawiska, które dotyczy uczniów zdolnych mających trudności w nauce.

Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy - Gunia Grażyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:39 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy - Gunia Grażyna

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień dla tych, którzy nie mają interdyscyplinarnego przygotowania logopedycznego. Książkę można podzielić na dwie zasadnicze części.

Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera - Maciarz Aleksandra, Drała Dorota

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:39 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera - Maciarz Aleksandra, Drała Dorota

Osnowę treści tej książki stanowią relacje matki dziecka dotkniętego zespołem Aspergera. Publikacja ma przybliżyć nauczycielom, rodzicom i wychowawcom kliniczny obraz choroby. Jak można pomóc dziecku autystycznemu? - oto podstawowe pytanie, na które starano się w tej książce odpowiedzieć.

Biblioterapia w praktyce - Konieczna Ewelina

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:39 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Biblioterapia w praktyce - Konieczna Ewelina

Książka zawiera scenariusze zajęć przeznaczone do pracy z grupą. Scenariusze mogą znaleźć zastosowanie zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i socjoterapeutycznych, czy spotkaniach z grupą wsparcia. Książka stanowi nie tylko źródło pomysłów do pracy z grupą, lecz także poradnik, w jaki sposób pisać własne scenariusze bibliterapeutyczne.

Rytmika dla dzieci - Podolska Beatrix

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:39 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Rytmika dla dzieci - Podolska Beatrix

Proponowana pozycja wydawnicza: Rytmika dla dzieci stawia sobie za cel rozwinięcie naturalnej potrzeby rytmu u dziecka. Całość obejmuje 120 zabaw i ćwiczeń rytmicznych przeprowadzanych w sposób systematyczny z uwzględnieniem stopnia trudności. Wprowadzenie wartości rytmicznych przez zabawy, grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, rysowanie, ekspresję ruchu czyni zajęcia atrakcyjnymi, przyjemnymi i pożytecznymi.

Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym - Lichtenberg-Kokoszka Emilia

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:39 03-11-2018
 • Kategoria: Inne
Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym - Lichtenberg-Kokoszka Emilia

Książka w sposób całościowy przedstawia prenatalny okres w życiu rodziny. Precyzyjnie pod względem pedagogicznym, medycznym, socjologicznym i psychologicznym opisuje rozwój poczętego dziecka, zmiany zachodzące u kobiety ciężarnej oraz ojca poczętego dziecka. Sygnalizuje dylematy terminologiczne współczesnego rodzicielstwa oraz zadania edukacyjne związane z prokreacją.

Logowanie
Rejestracja