Rada szkoły - Mencel Marek

Rada szkoły - Mencel Marek

Książka przedstawia funkcjonowanie rad szkół (wskaźnika szkolnej demokracji) w publicznych szkołach podstawowych. Jest to spojrzenie na rady szkoły z punktu widzenia wszystkich podmiotów biorących udział w życiu szkoły, a więc nie tylko dyrekcji i nauczycieli, ale także uczniów oraz rodziców – członków rady szkoły. Analizie poddano strukturę i funkcjonowanie rad szkół, jak również motywy ich powstania i perspektywy rozwoju.

ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego - Seretny Anna

ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego - Seretny Anna

„ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego Anny Seretny i Ewy Lipińskiej to pierwszy podręcznik do metodyki nauczania polszczyzny jako języka obcego, uwzględniający zarówno nauczanie części systemu języka, jak też nauczanie sprawności” (Z recenzji prof. W.T.

Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych - Janowska Iwona

Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych - Janowska Iwona

Książka Iwony Janowskiej jest próbą objęcia całokształtu zagadnień związanych z podejściem zadaniowym do uczenia się i nauczania języków obcych. Celem książki jest prezentacja podstawowych założeń programowych tego podejścia oraz interpretacja założeń teoretycznych w świetle praktyki pedagogicznej. Wypracowane i przedstawione w niniejszej pracy materiały, strategie i procedury przyczynić się mogą do uściślenia i rozpowszechnienia metodyki zadaniowej, a przede wszystkim do podniesienia jakości nauczania i uczenia się języków obcych.

Raport dyrektora szkoły - Rynkowski Ryszard, Handzlik Marta, Lorens Roman, Kordziński Jarosław, Wichrowska-Janikowska Elżbieta

Raport dyrektora szkoły - Rynkowski Ryszard, Handzlik Marta, Lorens Roman, Kordziński Jarosław, Wichrowska-Janikowska Elżbieta

Miesięczny serwis informacyjno-doradczy jest ważnym źródłem wiedzy każdego dyrektora szkoły. Na łamach miesięcznika znaleźć można informacje o:.

Kwartalnik Pedagogiczny 2016/2 (240) - Opracowanie zbiorowe

Kwartalnik Pedagogiczny 2016/2 (240) - Opracowanie zbiorowe

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.

Kwartalnik Pedagogiczny 2014/1-2 (231-232) - Wiłkomirska Anna

Kwartalnik Pedagogiczny 2014/1-2 (231-232) - Wiłkomirska Anna

Czasopismo ogólnopolskie ukazujące się od roku 1956. Drukuje, zarówno artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki, jak i omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Jest pismem o szerokim profilu: zamieszczane są w nim materiały z różnych subdyscyplin pedagogiki, w tym z pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii edukacji, a także z problematyki wychowania estetycznego.

Kwartalnik Pedagogiczny 2016/1 (239) - Opracowanie zbiorowe

Kwartalnik Pedagogiczny 2016/1 (239) - Opracowanie zbiorowe

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienie wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.

Kwartalnik Pedagogiczny 2016/4 (242) - Opracowanie zbiorowe

Kwartalnik Pedagogiczny 2016/4 (242) - Opracowanie zbiorowe

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/3 (237) - Opracowanie zbiorowe

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/3 (237) - Opracowanie zbiorowe

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/4 (238) - Opracowanie zbiorowe

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/4 (238) - Opracowanie zbiorowe

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/2 (236) - Opracowanie zbiorowe

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/2 (236) - Opracowanie zbiorowe

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/1 (235) - Opracowanie zbiorowe

Kwartalnik Pedagogiczny 2015/1 (235) - Opracowanie zbiorowe

Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienie wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.

Logowanie
Rejestracja