Prawda i miłość. Towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnych - Smith Janet E., Check Paul

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:13 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Prawda i miłość. Towarzyszenie osobom o skłonnościach homoseksualnych - Smith Janet E., Check Paul

Coraz więcej osób prowadzących homoseksualny styl życia ujawnia swoje historie. Dla wielu historia ta ma drugi rozdział – piękny rozdział o tym, jak zakochali się w Jezusie i Jego Kościele. Tego rodzaju podróże i przemiany często dokonują się dzięki pomocy członków rodziny lub przyjaciół, a także duszpasterzy i kierowników duchowych, którzy odnosili się z akceptacją i życzliwością do osób doświadczających pociągu do przedstawicieli tej samej płci, bez zgadzania się ze wszystkimi ich wyborami.

Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu - Siewierska-Chmaj Anna, Pędziwiatr Konrad, Matyja Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:20 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Polska polityka migracyjna. W poszukiwaniu nowego modelu - Siewierska-Chmaj Anna, Pędziwiatr Konrad, Matyja Rafał

Praca jest interesującym podsumowaniem całości problematyki związanej z procesami migracyjnymi w kontekście Polski i wybranych krajów UE. Wskazuje na istotne elementy działań instytucjonalnych i eksperckich, proponując pewne modyfikacje i sugerując cząstkowe rozwiązania. To ważny głos w debacie, która w Polsce jest słabo słyszalna, a która powinna być jednym z ważniejszych elementów dyskursu o przyszłości RP.

Zabijemy was słowami. Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie - Zańko Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:21 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Zabijemy was słowami. Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie - Zańko Piotr

Prowokacja kulturowa, nazywana niekiedy "semiologicznym dżudżitsu", jest subwersywną praktyką - głównie wizualną - usytuowaną pomiędzy polem aktywizmu społecznego a polem sztuki. W książce "Zabijemy was słowami..

Tabu - Wasilewski Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:21 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Tabu - Wasilewski Jerzy

Bogaty materiał etnograficzny, opisujący funkcjonowanie tabu w różnych kulturach, i szczegółowe, a zarazem całościowe przedstawienie zakazów magiczno-religijnych polskiej tradycyjnej kultury ludowej pozwalają autorowi zbudować system analizy i interpretacji działań symbolicznych, przedstawić logikę myślenia mitycznego, rozpatrzyć modelowe konstrukcje rytuału. Pokazana jest przy tym różnorodność podejść badawczych i ustaleń etnologii, antropologii społeczno-kulturowej, religioznawstwa, semiotyki kultury, zwłaszcza co do symbolicznej strony ludzkich działań. Dzięki temu książka stanowi przegląd zasadniczych zagadnień antropologii mitu, rytuału i symbolu.

Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:21 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce - Opracowanie zbiorowe

Jak w okresie transformacji ustrojowej i ekonomicznej zmieniało się w Polsce macierzyństwo? Jak ewoluowały wzorce, ideologie, postawy, reprezentacje, a także praktyki życiowe związane z rolą matki? Autorki książki odpowiadają na te pytania w sposób kompleksowy i wielowątkowy, stawiając jednocześnie świetnie udokumentowaną, a przy tym prowokacyjną hipotezę: że mit Matki Polki w naszej kulturze się wyczerpał i pora się z nim ostatecznie pożegnać. Potocznie macierzyństwo jest postrzegane jako coś oczywistego, wolnego od komplikacji: miłość i opiekuńcza rola matki to prosty efekt kobiecej natury, pochodna ""instynktu"", [..

Jak społeczeństwa pamiętają - Connerton Paul

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:36 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Jak społeczeństwa pamiętają - Connerton Paul

Publikacja znanego brytyjskiego socjologa Paula Connertona została napisana w bardzo przejrzysty sposób, jest krótka lecz niezwykle bogata w treści. Porusza wiele zagadnień oraz odwołuje się do co najmniej kilkunastu nurtów w badaniach nad pamięcią. Studia nad pamięcią kulturową jawią się w świetle rozważań Connertona jako przedsięwzięcie "nieparadygmatyczne" i "transdyscyplinarne", bazujące na socjologii, historii, psychologii, krytyce literackiej, antropologii, naukach politycznych i wielu innych dyscyplinach.

Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej - Krzyworzeka Amanda

 • Dodał: administrator
 • Data: 17:58 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej - Krzyworzeka Amanda

"Książka ta jest poświęcona rolniczym strategiom pracy i przetrwania, codziennym sposobom radzenia sobie z rzeczywistością, nieustającym próbom zmieniania świata tak, by był jak najprzyjaźniejszy, by życie w nim było jak najłatwiejsze i najlepsze. [..

Rozważania nad instytucją obrony koniecznej - Urbanek Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:11 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Rozważania nad instytucją obrony koniecznej - Urbanek Krzysztof

Artykuł przybliża podstawy dogmatyczne, doktrynalne oraz historyczno-prawne związane z problematyką okoliczności wyłączających bezprawność czynów, ze szczególnym uwzględnieniem obrony koniecznej. Obrona konieczna jako konstrukcja prawnicza jest wiekowa i na przestrzeni dziejów występowała wszędzie tam, gdzie władza publiczna stosowała represję karną. Praca poświęcona jest refleksjom nad polskim systemem prawnym.

Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Krajów Unii Europejskiej - Ciepał Adrian

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:17 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Krajów Unii Europejskiej - Ciepał Adrian

W książce opisane są podstawowe formy oraz rodzaje spółek występujących na terenie Polski, Niemiec i Francji. Informacje o to, jak są one podzielone oraz jakie każdy rodzaj spółki posiada wady i zalety, gdzie płacimy najmniejsze podatki oraz jak założyć firmę w Polsce i na terenie Unii Europejskiej..

Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy - Brzozowska Blanka

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:23 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy - Brzozowska Blanka

Publikacja dotyczy kulturowych studiów miejskich z silnym uwzględnieniem perspektywy badań nad mediami i ich rolą w kształtowaniu „nowej wspólnotowości”, którą autorka próbuje zdefiniować w opozycji do tradycyjnych ujęć socjologicznych. Autorka akcentuje obserwowane współcześnie zjawisko przenikania się przestrzeni fizycznych i medialnych, a także śledzi, jak na ich styku powstają nowe formy miejskiej wspólnotowości. Czytelnik może poznać społeczną perspektywę działania mediów sieciowych, w tym nowy wymiar powstawania i działania wspólnot konsumenckich.

Myśli Leona Petrażyckiego - Petrażycki Leon

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:27 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Myśli Leona Petrażyckiego - Petrażycki Leon

Myśli, sentencje i paradoksy autorstwa Leona Petrażyckiego pochodzą z jego dwudziestu czterech prac, zarówno tych ogłoszonych drukiem, jak i ocalałych w rękopisie. Przedstawione tutaj myśli Leona Petrażyckiego są wyimkami z dwudziestu czterech jego prac, zarówno tych ogłoszonych drukiem, jak i ocalałych w rękopisie. Obrazują one rozległe obszary jego naukowych zainteresowań i dociekań, a także stanowisko, jakie zajmował w rożnych żywotnych kwestiach.

Aparycje współczesności - Golka Marian

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:27 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Aparycje współczesności - Golka Marian

Książka dotyczy wybranych, choć nader ważnych zagadnień odnoszących się do współczesności: od jej pojmowania poprzez kwestie związane ze sztuką, mediami aż do problemów kryzysów i zagrożeń cywilizacji współczesnej. Kultura zdaje się płynąć nurtem, na którego przebieg i kształt nie mamy większego wpływu. Nurt ten toczy się dość bezwiednie i jest bardziej spontaniczny i niezależny od nas jako jednostek, niż chcielibyśmy w to wierzyć.

Logowanie
Rejestracja