Cywilizacja współczesna i globalne problemy - Golka Marian

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:27 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Cywilizacja współczesna i globalne problemy - Golka Marian

Cywilizacja współczesna jest niejednoznaczna, skomplikowana, wieloaspektowa i niepewna; jest atrakcyjna, ale bywa i odpychająca; jest stworzona przez człowieka, lecz często odnosi się wrażenie, że pragnie nad nim zapanować, przyczyniając się do wielu problemów. Już w latach dwudziestych XX w. José Ortega y Gasset stwierdził, że cywilizacja współczesna jest wprost przygnieciona problemami.

Murzynowo. Znaki istanienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII-XX wieku - Olędzki Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:41 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Murzynowo. Znaki istanienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII-XX wieku - Olędzki Jacek

Książka jest niezwykłą relacją z etnograficznych badań terenowych prowadzonych w latach 1978–1987. Jacek Olędzki, mieszkając przez wiele lat w Murzynowie, w sposób niemal perfekcyjny zrealizował postulat „obserwacji uczestniczącej”. Przedmiotem jego zainteresowań były wszelkie przejawy bycia i istnienia, analizowane w kontekście codziennego życia mieszkańców wsi.

Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów Zachodnich - Głowacka-Grajper Małgorzata, Nowicka Ewa, Połeć Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:42 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów Zachodnich - Głowacka-Grajper Małgorzata, Nowicka Ewa, Połeć Wojciech

Publikacja poświęcona Buriatom zachodnim, analizująca przemiany społeczno-kulturowe zachodzące w mniejszościowych grup narodowościowych zamieszkujących Syberię. Buriaci, do niedawna określani mianem "ludów rdzennych", doświadczywszy konsekwencji nowoczesności w wersji radzieckiej komunistycznej modernizacji, przestali odgrywać rolę społeczeństw pierwotnych żyjących w stanie dziewiczej izolacji względem świata nowoczesnego. Badaczy interesują gwałtowne przeobrażenia, jakim poddane zostały rdzenne ludy w XX wieku, czemu towarzyszyła wzrastająca dyskursywizacja ich własnej kultury.

Logika pisma a organizacja społeczeństwa - Goody Jack

 • Dodał: administrator
 • Data: 18:43 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Logika pisma a organizacja społeczeństwa - Goody Jack

Jedna z najważniejszych i najciekawszych prac Goody`ego. Autor prezentuje wpływ pojawienia się i upowszechnienia pisma na kształt kultur - przede wszystkim w ich warstwie instytucjonalnej. Operując licznymi przykładami zaczerpniętymi ze starożytnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Afryki Zachodniej i średniowiecznej Europy, przedstawia "logikę pisma": wprowadzane przez nie wzory organizacji społecznej.

Na arenie biznesu. Z życia coacha i szkoleniowca - Drozda Łada

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:04 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Na arenie biznesu. Z życia coacha i szkoleniowca - Drozda Łada

Czy szkoleniowcy są potrzebni? To pytanie autorka wiele razy słyszała od koleżanek i kolegów w pracy. Sama też zadawała je sobie wielokrotnie a odpowiedzi były bardzo różne. W niezwykle, jak na literaturę tego typu, bezpośredni sposób, Łada Drozda pisze o pracy szkoleniowca i coacha w polskich warunkach.

Rodzina a system społeczny - Giza-Poleszczuk Anna

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:10 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Rodzina a system społeczny - Giza-Poleszczuk Anna

Próba stworzenia modelu, który ujmuje rodzinę jako podstawowy układ społeczny, „jednostkę reprodukcji” systemu społecznego stanowi jeden z dwu celów, jaki Autorka stawia sobie w prezentowanej publikacji. W myśl proponowanego modelu to właśnie struktury kooperacji tworzące ów podstawowy układ społeczny są podwaliną funkcjonowania wszelkich systemów życia społecznego: ekonomii, polityki, kultury. Celem drugim jest krytyczna rewizja statusu rodziny we współczesnej socjologii.

Glamour, kobiecość, widowisko - Łuksza Agata

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:12 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Glamour, kobiecość, widowisko - Łuksza Agata

Kulturowa monografia, w której autorka bada zależności między kobiecością, widowiskiem i pożądaniem w nowoczesnych społeczeństwach konsumpcyjnych, a zarazem przez pryzmat aktorki przygląda się instytucji i historii teatru, zwracając szczególną uwagę na „podłe gatunki” jak burleska czy rewia, których popularność zależy od ekspozycji kobiecej cielesności i seksualności. Narracja skonstruowana jest tak, by ujawnić ambiwalencję fantazji o kobiecości glamour. Dostrzegając opresyjny i dyscyplinujący wymiar takiego modelu kobiecości, autorka dowodzi kluczowej, a wymazywanej przez historię roli, jaką kobiece ciało glamour odegrało w procesie emancypacji kobiet.

Cisza - Wójcik Małgorzata, Żak Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:18 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Cisza - Wójcik Małgorzata, Żak Rafał

Większość z nas przywitała świat krzykiem. Większość z nas chciałaby żegnać się ze światem w ciszy. Między tymi dwoma punktami rozgrywa się ta książka.

Ludzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi - Rybus Agata, Kornobis Maciej Wiktor

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:27 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Ludzie w świecie przedmiotów, przedmioty w świecie ludzi - Rybus Agata, Kornobis Maciej Wiktor

Jak kształtują się relacje miedzy człowiekiem a przedmiotem? Czy obiekt materialny jest mediatorem znaczeń czy może aktywnym uczestnikiem i współtwórcą rzeczywistości? Autorzy tekstów składających się na tom Ludzie w świecie przedmiotów… próbują odpowiedzieć na te pytania, ukazując wielowymiarowe relacje między człowiekiem a przedmiotem. Publikacja w ten sposób staje się kolejnym głosem w interdyscyplinarnej dyskusji poświęconej materialności, toczonej od początku lat 90. przez przedstawicieli różnych nurtów nauk społecznych i humanistycznych.

Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki. Jak zwiększyć efektywność organizacji non-profit - Trzciński Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:28 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki. Jak zwiększyć efektywność organizacji non-profit - Trzciński Tomasz

Książka jest obszernym podręcznikiem planowania i zarządzania strategicznego w instytucjach typu NGO. Czytelnik przeczyta o historii tej metody i korzyściach, jakie wynikają z zastosowania jej w organizacjach typu non-profit. Pierwsza część książki zawiera opis teorii, które stanowią podstawę do planowania i zarządzania strategicznego.

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii - Nawrat Sylwia, Recruitment Cekal

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:28 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii - Nawrat Sylwia, Recruitment Cekal

Praca opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych nie jest łatwa i wymaga poświęcenia jak i czasami moralnego kręgosłupa. Ta książka opowiada o życiu i pracy opiekunek w Wielkiej Brytanii jak i zawiera przetłumaczone z języka angielskiego na język polski szkolenia. Każda opiekunka powinna koniecznie przeczytać tę książkę!.

Feministyczne konteksty. Multidyscyplinarnie - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 19:36 04-11-2018
 • Kategoria: Socjologia
Feministyczne konteksty. Multidyscyplinarnie - Opracowanie zbiorowe

Niniejszy zbiór artykułów jest świadectwem różnorodności zainteresowań polskich naukowczyń, dla których perspektywa feministyczna stanowi dominujące podejście w ich naukowych przedsięwzięciach. Daje on też wyraz interdyscyplinarności i intersekcyjności współczesnych badań feministycznych, łącząc takie dziedziny, jak: filozofia, etyka, etnografia, socjologia, teoria polityki czy studia nad nauką..

Logowanie
Rejestracja