Victor Junior nr 8 (358) 19 kwietnia 2018 - Mackiewicz Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Wiek 6-12
Victor Junior nr 8 (358) 19 kwietnia 2018 - Mackiewicz Ewa

Dwutygodnik „Victor Junior” – czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI). W każdym numerze: prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach, listy od czytelników, czyli ich problemy w domu, szkole, z przyjaciółmi, świetne opowiadania, zaskakujące ciekawostki przyrodnicze, fajne konkursy, plakaty ze zwierzakami i komiks po polsku i po angielsku. „Victor Junior” do czytania, gdy się jest w podstawówce!.

IRA. Bo jest paru ludzi - Buczkowski Waldemar

IRA. Bo jest paru ludzi - Buczkowski Waldemar

IRA. Zespół legenda. Według Google’a najczęściej wyszukiwana polska grupa muzyczna po Kulcie i Dżemie.

Detroit Become Human - poradnik do gry - Homa Patrick Yxu

Detroit Become Human - poradnik do gry - Homa Patrick Yxu

Poradnik do gry Detroit: Become Human stanowi głównie opis przejścia. Gra została podzielona na trzy wątki główne niezależnych postaci, które dążą do realizacji własnych celów, ale i do wspólnego zakończenia obejmującego cały świat przedstawiony. Nie mogło więc zabraknąć rozdziału o ważnych wyborach, który wskaże ci rozdziały i momenty w grze, w których podejmujesz najważniejsze decyzje stanowiące o zakończeniu gry.

Moje spektakularne soki i koktajle - Szostak Karolina, Kordyl Marta

Moje spektakularne soki i koktajle - Szostak Karolina, Kordyl Marta

Odkąd trzy lata temu schudłam 30 kg – całkowicie zmieniłam swoje podejście do jedzenia i samo jedzenie. To, że jestem fanką postów i detoksów przeprowadzanych raz na kilka miesięcy, już chyba wszyscy wiedzą. One i zbilansowana dieta pozwalają mi żartować z efektu jo-jo i nadal cieszyć się moją spektakularna metamorfozą.

Blockchain a prawo - Szostek Dariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Inne
Blockchain a prawo - Szostek Dariusz

"Blockchain" to nowa technologia, dzięki której powstało i powstaje wiele nowych fortun, podmiotów gospodarczych (niekoniecznie powiązanych z kryptowalutami), na nim opiera się bitcoin i inne kryptowaluty, smart contracty, tokeny, nowoczesna energetyka, logistyka i wiele najnowszych narzędzi informatycznych. Oczywistym stała się potrzeba zbadania prawnych aspektów tej technologii oraz jej wpływu na dotychczasowe zasady, koncepcje, ale też na regulacje prawne. Koniecznym stało się zdefiniowanie i określenie procesów związanych z blockchain, a także ujednolicenie terminologii opisywanej technologii oraz umiejscowienie blockchain w systemie prawa.

Przegląd Policyjny nr 3 (127) 2017 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Inne
Przegląd Policyjny nr 3 (127) 2017 - Opracowanie zbiorowe

„Przegląd Policyjny” jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowym, wydawanym przez Policję (pierwszy numer ukazał się w 1936 r.). Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie reaktywowała w 1991 roku — po 52 latach przerwy — „Przegląd Policyjny” jako kwartalnik o charakterze naukowym, do wymiany doświadczeń i myśli nurtujących środowisko policyjne nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami (zachowując zbliżoną szatę graficzną).

Ciało a możliwości poznawcze podmiotu w filozofii i w naukach społecznych o kulturze fizycznej - Femiak Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Filozofia
Ciało a możliwości poznawcze podmiotu w filozofii i w naukach społecznych o kulturze fizycznej - Femiak Joanna

Koncepcja „podmiotu poznania” jest nową kategorią dla filozofii kultury fizycznej pozwalającą na wskazanie milcząco zakładanych zdolności poznawczych człowieka w ramach danej dziedziny kultury fizycznej. Wśród nauk o kulturze fizycznej nie ma jednego zakładanego „podmiotu poznania”, czego dowodem jest stosowanie różnych metodologii. Inspiracją dla tej pracy, która płynęła właśnie z tego poziomu analizy była obserwacja pojawiających się metod badawczych analizujących opinie, odczucia, poglądy i doświadczenia badanych osób.

Męskie zwierzenia - Gozdyra Agnieszka

Męskie zwierzenia - Gozdyra Agnieszka

"Męskie zwierze(nia)" to książka, która odczarowuje stereotyp, zgodnie z którym postrzega się panów jako nieczułych i skrywających emocje. To książka w której Robert Biedroń, Janusz Chabior, Tytus i Zbigniew Hołdysowie, Szymon Majewski, Andrzej Rozenek, Marcin "Różal" Różalski oraz Leszek Stanek w wyjątkowych rozmowach udowadniają Agnieszce Gozdyrze, że także twardziele wzruszają się i reagują na krzywdę zwierząt, które same nie mają głosu i nie są w stanie się obronić. Przy powstawaniu książki nie ucierpiało żadne zwierzę ani człowiek, za to wiele osób się wzruszyło i poszerzyło horyzonty.

Bezpieczeństwo żywności w kontekście jej fałszowania - Płocki Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Inne
Bezpieczeństwo żywności w kontekście jej fałszowania - Płocki Rafał

W niniejszej publikacji wykorzystano wyniki badań, których celem była identyfikacja determinantów bezpieczeństwa żywności w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń i wyzwań w tym obszarze, źródeł, możliwości i skali fałszowania żywności oraz społecznych i ekonomicznych skutków nieprawidłowości w gospodarce żywnościowej. Zakres przestrzenny powyższych badań obejmował terytorium całego kraju, a problematyka bezpieczeństwa żywności, ze względu na swą rozległość, skoncentrowała się na zjawisku fałszowania żywności jako szczególnie istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Sondaż diagnostyczny z zastosowaniem kwestionariusza ankiety został przeprowadzony wśród trzech reprezentatywnych grup respondentów.

Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki - Babiński Aleksander

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Socjologia
Prawno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie dostępu do broni. Wprowadzenie do problematyki - Babiński Aleksander

Zaprezentowano w nich zagadnienia: istoty bezpieczeństwa i zagrożeń, relacji między bezpieczeństwem publicznym a porządkiem publicznym, społeczno-psychologicznych aspektów posiadania broni, administracji publicznej oraz płaszczyzn jej ingerencji. Prezentacja tych zagadnień w pierwszym rozdziale pozwoliła na zaprezentowanie utylitarnych aspektów pojęcia i klasyfikacji broni w kolejnym — drugim rozdziale. W dalszej części pracy omówiono normy prawne regulujące posiadanie broni w Unii Europejskiej oraz wybranych państwach europejskich i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce - Żelazowska Wioletta

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Finansowe
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce - Żelazowska Wioletta

Stan prawny: sierpień 2018 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy Rejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Koncesje, zezwolenia Działalność regulowana Kontrola Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych Spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje Przedsiębiorstwa państwowe – komercjalizacja i prywatyzacja Prawo konkurencji Pomoc publiczna Prawo zamówień publicznych Koncesje na roboty budowlane i usługi Partnerstwo publiczno-prywatne Prawo energetyczne Prawo pocztowe Prawo transportowe.

Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych. Studium przypadku gminy miejskiej Szczytno - Łachacz Tomasz

Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych. Studium przypadku gminy miejskiej Szczytno - Łachacz Tomasz

W pierwszym rozdziale pracy podjęto teoretyczne rozważania na temat istoty wyzwań i zagrożeń oraz określono główne zadania podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto przedstawiono rys historyczny Szczytna i jego aktualny potencjał społeczno-gospodarczy. Drugi rozdział poświęcono problemowi bezrobocia, które w Polsce postrzegane jest jako główne zagrożenie społeczne po 1989 r.

Victor nr 23/481 15–28.11.2018 - Mackiewicz Ewa

Victor nr 23/481 15–28.11.2018 - Mackiewicz Ewa

Dwutygodnik "Victor" to pismo edukacyjno-rozrywkowo-publicystyczne skierowane do młodzieży w wieku 13–16 lat. Część edukacyjna – przydatna na co dzień w szkole i w domu, uzupełnia i utrwala wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych. Dodatkowo w każdym numerze przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Rune. Podróż pierwszej tajemnicy - Bauer Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Wiek 6-12
Rune. Podróż pierwszej tajemnicy - Bauer Rafał

Baśniowa opowieść na motywach z mitologii nordyckiej i germańskiej. Rune mieszka na dużej wyspie położonej daleko na północy. W Szkole Alfarów przygotowuje się do najbardziej cenionego zawodu - Rozmówcy, ponieważ potrafi widzieć magiczne istoty zamieszkujące wyspę i komunikować się z nimi.

eleWator 11 (1/2015) - Allen Ginsberg - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Poezja
eleWator 11 (1/2015) - Allen Ginsberg - Opracowanie zbiorowe

"eleWator" jest pismem, w którym oprócz najnowszej prozy i poezji uznanych i debiutujących autorów, mieszkających w Polsce oraz za granicą, znaleźć można teksty literackie przetłumaczone na język polski, szkice o literaturze i jej najwybitniejszych twórcach, a także eseje, felietony i recenzje. Kwartalnik jest miejscem dyskusji, polemik i platformą ożywczej wymiany poglądów. Dzięki stałym współpracownikom z Berlina, Dublina, Kijowa, Kopenhagi, Londynu, Paryża i Nowego Jorku, "eleWator" ma charakter globalny, a także interdyscyplinarny.

Victor Junior nr 23 (373) 15 listopada 2018 - Mackiewicz Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Wiek 6-12
Victor Junior nr 23 (373) 15 listopada 2018 - Mackiewicz Ewa

Dwutygodnik „Victor Junior” – czasopismo dla 10-13-latków (uczniów klas IV, V, VI). W każdym numerze: prawdziwe życie nastolatków w artykułach i reportażach, listy od czytelników, czyli ich problemy w domu, szkole, z przyjaciółmi, świetne opowiadania, zaskakujące ciekawostki przyrodnicze, fajne konkursy, plakaty ze zwierzakami i komiks po polsku i po angielsku. „Victor Junior” do czytania, gdy się jest w podstawówce!.

Mój czołg - Horvath Viktor

Mój czołg - Horvath Viktor

Rok 1968 Breżniew, Kádár, Żiwkow, Ulbricht i Gomułka tworzą plan najazdu wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, a ich burzliwe rozmowy tłumaczy poczciwy, choć niezbyt rozgarnięty młody podporucznik. Choć nie rozumie nic a nic z politycznych intryg, żyje wiarą w komunizm, a w wolnym czasie rozgrywa bitwy plastikowych żołnierzyków i koresponduje z narzeczoną, którą z lękiem pyta, czy w kontrrewolucyjnej Czechosłowacji wprowadzono już seks. Viktor Horváth dopisuje kolejny rozdział do tradycji „dobrego wojaka”, który rozśmiesza i jednocześnie obnaża absurdy systemu, wielkiej historii i polityki.

Criminological problems of transplant medicine - Guzik-Makaruk Ewa M., Bryk Janusz, Pływaczewski Emil W., Mocarska Dorota

 • Dodał: administrator
 • Data: 09:57 08-12-2018
 • Kategoria: Law
Criminological problems of transplant medicine - Guzik-Makaruk Ewa M., Bryk Janusz, Pływaczewski Emil W., Mocarska Dorota

This publication is the development of aspects related to transplantation medicine in the broadly comprehended issues referred to trafficking in human beings and one of its form — illegal trade in human organs. The illicit trade in human organs and tissues is lucrative comparable to smuggling of weapons and drugs in the context of profits. States must address this growing phenomenon with the implementation of legal and organizational measures.

Logowanie
Rejestracja