Portfolio - Manasterski Miłosz Kamil

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:55 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Portfolio - Manasterski Miłosz Kamil

Z posłowia Karola Samsela: Manasterski jest humorystą, ironicznym i niezwykle spostrzegawczym. Czerpie z dziedzictwa Rabelais'go, Villona, rewaloryzuje pojęcie mitu, opierając się na egzemplifikacjach z Księgi Rodzaju (Noe, Sodoma, Gomora, żona Lota). I w tej radośnie ironicznej gorączce przechodzenia od narracji do narracji nagle – mniej więcej w połowie książki -napotykamy opór poetyckiej materii.

Wiersze wybrane - Zagajewski Adam

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:59 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Wiersze wybrane - Zagajewski Adam

Najbardziej osobisty zbiór wierszy Adama Zagajewskiego w wyborze Poety jest autorskim przewodnikiem po jego dotychczasowej twórczości. "Wiersze wybrane" pozwalają czytelnikowi prześledzić zmiany poetyki Zagajewskiego – od wczesnych pełnych sprzeciwu utworów z czasów Nowej Fali po refleksyjne i kunsztowne teksty z lat późniejszych. Książka zawiera wybrane przez Autora dzieła z opublikowanych już tomów, a także nowe utwory.

Wiersze zebrane - Barańczak Stanisław

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:59 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Wiersze zebrane - Barańczak Stanisław

Od pierwszych tomów wierszy Stanisława Barańczaka "Korekta twarzy" (1968), "Jednym tchem" (1970), po wszystkie wydane następnie przez niego teksty widoczna jest następująca zasada: wiersze Barańczaka zawsze były znakiem czy źródłem, siły i odwagi. Poeta w politycznych czasach PRL-u przywracał wiarę w sens wartości, podejmował trudne etyczne i moralne kwestie, szydził z nieludzkiego wymiaru świata, szukając dla tego szyderstwa właściwej formy. "Zebrane wiersze" poety wyraźnie dowodzą, że czas, świat, ludzie i ich sprawy, ich stopień uwikłania i zanurzenia w rzeczywistość, ich rozterki, uczucia i lęki mają wymiar uniwersalny, stoją ponad czasem i ponad przestrzenią (polską, amerykańską, każdą).

89 wierszy - Herbert Zbigniew

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:59 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
89 wierszy - Herbert Zbigniew

Ostatni, osobisty wybór u wierszy Zbigniewa Herberta, który można odczytywać jako jego testament poetycki. Zbigniew Herbert ułożył je nie chronologicznie, jak poprzednio, lecz tematycznie. Taki układ pozwala odczytywać na nowo to wspaniałe i jedyne w swoim rodzaju zjawisko, jakim jest poezja.

Wiersze wybrane - Hartwig Julia

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:59 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Wiersze wybrane - Hartwig Julia

Jest to pierwszy, tak obszerny, wybór wierszy poetki, poszerzony o wiersze z ostatnich tomów: „Trzecie błyski” i „Jasne niejasne”. Poezja Julii Hartwig to poezja doskonała w swej formie: prostej, a zarazem wyrafinowej. „Wiersze wybrane” umożliwiają czytelnikowi spojrzenie na świat oczami Hartwig i uchwycenie go w całej jego złożoności, sprzecznościach, wewnętrznym skomplikowaniu.

Wiersze wybrane - Krynicki Ryszard

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:59 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Wiersze wybrane - Krynicki Ryszard

Tom nazywa się skromnie „Wiersze wybrane”, ale na dobry ład mógłby się nazywać „Wiersze prawie wszystkie”. Bo od debiutu w 1969 po garść wierszy najnowszych jest tam w zasadzie cała poezja pisana przez Krynickiego w ciągu czterdziestu lat. Co dziś przede wszystkim zadziwia podczas lektury tej poetyckiej panoramy, to niebywała wprost językowa wirtuozeria językowa.

Majątek niezastąpiony - Kluczyński Bogdan

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:00 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Majątek niezastąpiony - Kluczyński Bogdan

Choć prezentowane w „Majątku niezastąpionym” wiersze mają bardzo zróżnicowaną treść, autorowi Bogdanowi Kluczyńskiemu udało się wyłonić jedenaście działów tematycznych, poczynając od spraw dotyczących Najwyższej Instancji (czyli Bożych), poprzez myśli związane z wiarą, miłością bliźniego, sumieniem, godziwym życiem, następnie z jego własnymi doświadczeniami. Autor zdecydował się zaprezentować również i te utwory ze względu na szerszy wydźwięk zwartych w nim treści oraz sentyment do pewnych wspomnień. W dalszych częściach tomiku prezentowane są rozdziały poświęcone sprawom ostatecznym, patriotycznym, przyrodniczym, zaś w ostatnim zebrane zostały wiersze o charakterze humorystycznym.

Fraszki igraszki - Oleszkiewicz Witold

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:07 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Fraszki igraszki - Oleszkiewicz Witold

„Fraszki igraszki” - taki tytuł nosi zbiór krótkich liryków autorstwa Witolda Oleszkiewicza, który, idąc tropem najsłynniejszych fraszkopisarzy, zamknął w kilkuwersowych utworach swoje poglądy na temat współczesnego świata. Wiersze ubrane zostały w słowa i rymy nadające im osobisty i subiektywny charakter. Poznajemy punkt widzenia autora na temat abstrakcyjnych pojęć, choćby takich jak: dusza, sumienie, samotność, nasz los.

Dowód życia - Semla Piotr

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:07 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Dowód życia - Semla Piotr

Jednych interesuje astrologia, więc pośród gwiazd szukają swych mentorów. Inni są malarzami i kolorami swojej duszy ożywiają płótna. Jeszcze inni sprzedają kwiaty, by ich pięknem przyozdabiać świat.

Teraz ja - Tomczak Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:15 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Teraz ja - Tomczak Krzysztof

Tomik Teraz ja to, jak mówi sam autor "Chwila oddalenia się od rzeczywistości". W swoich wierszach Krzysztof Tomczak zatrzymuje te ulotne momenty, które przeżywa każdy z nas - czasem jest to radość z poranka u boku ukochanej osoby, czasem smutek z powodu przemijającego czy nieodwzajemnionego uczucia..

A dusza obrazy maluje... - Rak Agata

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:15 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
A dusza obrazy maluje... - Rak Agata

Oto najnowszy tomik poezji, będzińskiej poetki - Agaty Rak Agata Rak - mieszkanka Będzina, autorka haiku, haiga, wierszy i aforyzmów. Współautorka kilku antologii, laureatka konkursów na portalach internetowych. Na co dzień zajmuje się terapiami naturalnymi między innymi Reiki; astrologią; szaradziarstwem; malowaniem obrazów według zasad „vedic art.

Bez tytułu - Żebrowski Jan Michał

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:17 04-11-2018
 • Kategoria: Poezja
Bez tytułu - Żebrowski Jan Michał

Niniejszy zbiór, opracowany przez ojca autora, zawiera wiersze, opowiadania, eseje, scenariusz filmowy, sztukę teatralną, tłumaczenie, recenzje, projekt pracy doktorskiej i rozpoczętą książkę. Michał Jan Żebrowski, urodzony 30 grudnia 1984 w Bydgoszczy. Magister psychologii oraz socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Logowanie
Rejestracja