Korygowanie wynagrodzeń. Poprawianie błędów w kartotekach zarobkowych i listach płac - Krusinowska Agnieszka

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:12 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Korygowanie wynagrodzeń. Poprawianie błędów w kartotekach zarobkowych i listach płac - Krusinowska Agnieszka

Przepisy zobowiązują pracodawcę do obliczania co miesiąc składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, pobrania ich z wynagrodzenia, przekazania do ZUS i wypełniania odpowiednich dokumentów rozliczeniowych dla wszystkich ubezpieczonych, a w dalszej kolejności do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Obowiązki te nie byłyby możliwe do zrealizowania przez pracodawców bez naliczonych list płac. To właśnie w nich są odzwierciedlone zarówno podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, jak i podstawa składki zdrowotnej, a także przychód do opodatkowania.

Czas pracy kierowców według nowych przepisów AETR - Laskowska-Woś Katarzyna, Prasołek Łukasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:13 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Czas pracy kierowców według nowych przepisów AETR - Laskowska-Woś Katarzyna, Prasołek Łukasz

W Polsce czas pracy kierowców regulowany jest przez trzy akty prawne – ustawę o czasie pracy kierowców, rozporządzenie nr 561/2006 i umowę AETR. Ta ostatnia długo obowiązywała w przestarzałej formie. Jednak polska wersja umowy wreszcie została dostosowana do jej aktualnego tekstu obowiązującego w krajach będących jej stronami.

Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:15 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - Opracowanie zbiorowe

W publikacji „Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów” uwzględniono ujednolicone wersje przepisów: • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa • ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych • ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych • ustawy o emeryturach pomostowych Zbiór zawiera ponadto wyciąg z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego) oraz przepisów określających zasady opłacania składek na tzw. fundusze pozaubezpieczeniowe – Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:15 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Prawo pracy. Podręczny zbiór przepisów - Opracowanie zbiorowe

Książka to zbiór przepisów niezbędnych w codziennej pracy każdego specjalisty ds.: personalnych, kadr czy kadr i płac. Zawiera ujednolicony, aktualny na 4 marca 2014 r.

Potrącenia z wynagrodzeń 2014. Praktyczny komentarz. Stan prawny: marzec 2014 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:15 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Potrącenia z wynagrodzeń 2014. Praktyczny komentarz. Stan prawny: marzec 2014 - Opracowanie zbiorowe

Pracodawca dokonując potrącenia niezgodnie z prawem, naraża się na roszczenie pracownika o zapłatę nienależnie potrąconego wynagrodzenia. Może ponieść też odpowiedzialność związaną z wykroczeniem przeciw prawom pracownika. A wynagrodzenie za pracę rozumiane jest w postępowaniu egzekucyjnym bardzo szeroko.

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych - Pietruszyńska Katarzyna, Kaleta Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:15 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych - Pietruszyńska Katarzyna, Kaleta Joanna

E-book to napisane przez ekspertów Głównego Inspektoratu Pracy i zaakceptowane przez Dyrektor Departamentu Prawnego GIP - p. Halinę Tulwin - stanowiska w sprawach, których przepisy nie regulują w sposób precyzyjny, m.in.

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Reguły ustalania, obowiązki pracodawcy - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:15 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Reguły ustalania, obowiązki pracodawcy - Opracowanie zbiorowe

Zasady wyliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie zmieniają się zbyt często. Mimo tego pracodawcy mają wiele wątpliwości w tej kwestii, zwłaszcza gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia, wypłacane w różnych terminach. Sygnalizowane wątpliwości i często, jak wykazują kontrole, błędy w ustalaniu wynagrodzeń urlopowych, a po ustaniu stosunku pracy ekwiwalentów za niewykorzystany przez pracownika urlop, stały się inspiracją do przygotowania tego opracowania.

Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych - Sokolik Szymon

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:17 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych - Sokolik Szymon

Z ebooka można dowiedzieć się m.in.: Kiedy wydać świadectwo pracy za umowę trwającą w dniu upływu 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów terminowych, Kiedy należy się świadectwo, w przypadku gdy strony rozstają się wcześniej, Co zrobić w sytuacji, gdy jest przerwa między umowami, Czy można dać jedno świadectwo za umowę terminową i bezterminową, Czy wcześniejsze wydanie dokumentu zaszkodzi pracodawcy, Na jakich zasadach pracownik może wcześniej zażądać świadectwa, Kiedy wydać świadectwo za umowy zawarte przed 21 marca 2011 r.

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy. Poradnik nie tylko dla służb BHP i kadry zarządzającej - Dudek Jerzy

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:17 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy. Poradnik nie tylko dla służb BHP i kadry zarządzającej - Dudek Jerzy

„Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy” to wewnątrzzakładowy akt prawny, scalający i regulujący zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania procesów pracy, ujmowane w wielu regulacjach prawnych, a jednocześnie stanowiący narzędzie działań organizacyjnych zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Można powiedzieć, iż dobrze opracowana i wdrożona stanowi swoisty „projekt” całego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i taką też spełnia rolę, ponieważ zawierając w swej treści m.in.

Zwolnienie nauczyciela związkowca - Dwojewski Dariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:17 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Zwolnienie nauczyciela związkowca - Dwojewski Dariusz

Coraz więcej nauczycieli zgłasza się do związków zawodowych z wnioskiem o objęcie ich ochroną z myślą o tym, aby uniknąć zwolnienia z pracy. Mało kto jednak wie, że nie każdy związkowiec jest tak samo chroniony przed decyzjami kadrowymi dyrektora szkoły. Właśnie takie zawiłości prawne wyjaśniają nasi eksperci na łamach publikacji, przedstawiając gotowe rozwiązania dla dyrektorów, którzy zatrudniają związkowców.

OFE: katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce - Oręziak Leokadia

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:25 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
OFE: katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce - Oręziak Leokadia

Dzięki tej gigantycznej, imponująco zakrojonej pracy zyskujemy zupełnie inną perspektywę w ocenie OFE niż ta, która dominuje w obiegu publicznym w Polsce. Autorka, konsekwentnie analizując renomowane międzynarodowe źródła i cytując autorów z renomowanych ośrodków, daje kapitalny przegląd dyskusji nad przyczynami wprowadzenia filara kapitałowego i przedstawia wpływ OFE zarówno na przyszłe emerytury, jak i finanse publiczne. prof.

Podstawy wiedzy o rynku pracy - Kryńska Elżbieta, Kwiatkowski Eugeniusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:34 04-11-2018
 • Kategoria: Pracy
Podstawy wiedzy o rynku pracy - Kryńska Elżbieta, Kwiatkowski Eugeniusz

Przedmiotem książki jest analiza rynku pracy z ekonomicznego punktu widzenia. Podjęte są więc w niej podstawowe kwestie związane z istotą, specyfiką i zależnościami występującymi na rynku pracy. Uwaga koncentruje się na podstawowych kategoriach rynku pracy, których poznanie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia funkcjonowania rynku pracy.

Logowanie
Rejestracja