Akcyza 2014 wraz z wyjaśnieniami ekspertów kancelarii Parulski i Wspólnicy - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:36 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Akcyza 2014 wraz z wyjaśnieniami ekspertów kancelarii Parulski i Wspólnicy - Opracowanie zbiorowe

Eksperci z kancelarii Parulski i Wspólnicy specjalnie dla nas przygotują opis zmian w akcyzie, jakie zajdą pod koniec 2013 i 2014 r. Opiszą, co będzie nowego, a także wskażą na skutki tych nowości w praktyce. Dodatkowo w publikacji znajdzie się ujednolicony tekst ustawy o podatku akcyzowych oraz wszystkie niezbędne w tej tematyce rozporządzenia wykonawcze.

Akcyza 2014 wraz z wyjaśnieniami ekspertów kancelarii Parulski i Wspólnicy doradcy podatkowi - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:36 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Akcyza 2014 wraz z wyjaśnieniami ekspertów kancelarii Parulski i Wspólnicy doradcy podatkowi - Opracowanie zbiorowe

Eksperci z kancelarii Parulski i Wspólnicy specjalnie dla nas przygotują opis zmian w akcyzie, jakie zajdą pod koniec 2013 i 2014 r. Opiszą, co będzie nowego, a także wskażą na skutki tych nowości w praktyce. Dodatkowo w publikacji znajdzie się ujednolicony tekst ustawy o podatku akcyzowych oraz wszystkie niezbędne w tej tematyce rozporządzenia wykonawcze.

9 kroków do poprawnego wypełnienia zeznania CIT–8 - Olech Mariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:42 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
9 kroków do poprawnego wypełnienia zeznania CIT–8 - Olech Mariusz

W e-booku podpowiadamy co jest niezbędne do prawidłowego sporządzenia rozliczenia. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok 2013.

VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku - Kolski Jakub

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:49 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku - Kolski Jakub

Z początkiem 2014 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Nowelizacja ustawy o VAT objęła m.in.

Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy - Winiarska Kazimiera, Startek Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:49 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy - Winiarska Kazimiera, Startek Katarzyna

Oddajemy w ręce Czytelników piąte wydanie, zaktualizowane, bardzo dobrze przyjętego zbioru zadań do rachunkowości podatkowej. Książka przedstawia stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 r. W interpretacji przepisów podatkowych bardzo przydatne są przykłady praktyczne.

VAT od 1 kwietnia 2014. Nowe zasady odliczania podatku od aut, paliwa i wydatków eksploatacyjnych - Świąder Bogdan, Kuciński Rafał

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:50 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
VAT od 1 kwietnia 2014. Nowe zasady odliczania podatku od aut, paliwa i wydatków eksploatacyjnych - Świąder Bogdan, Kuciński Rafał

W broszurze VAT od 1 kwietnia 2014 r. przedstawiamy dokładnie każdą zmianę przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie odliczania VAT od aut, paliwa do nich oraz wydatków związanych z eksploatacją pojazdów. Wskazujemy również na skutki tych nowości oraz podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie narazić się na konflikt z organem skarbowym.

Słownik audytu. Angielsko-polski, polsko-angielski - Kozierkiewicz Roman

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:39 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Słownik audytu. Angielsko-polski, polsko-angielski - Kozierkiewicz Roman

Pierwszy na rynku słownik prezentujący terminologię audytu w odniesieniu do jego różnych obszarów. Blisko 17 000 haseł!.

Działalność sezonowa 2014 - Trzpioła Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:42 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Działalność sezonowa 2014 - Trzpioła Katarzyna

Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność jedynie latem, mogą wybrać jeden z kilku możliwych sposobów jej opodatkowania. Najczęściej wybieraną formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, jednak dopuszczalne jest również opodatkowanie liniowe lub ryczałtowe. „Działalność sezonowa 2014” to poradnik dla każdego przedsiębiorcy prowadzącego ten rodzaj działalności.

Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych - Skiba Halina

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:45 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych - Skiba Halina

Aktywa służące do długotrwałego użytkowania zajmują istotną pozycję w majątku jednostek sektora finansów publicznych. Są niezbędne do realizacji zadań ustawowych, ale również dlatego, że stanowią źródło wymiernych dochodów zasilających budżety jednostek. Aby jednak dany składnik majątku można było zaliczyć do aktywów trwałych, musi spełniać warunki wynikające z ustawy o rachunkowości.

Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego - Czajkowska-Matosiuk Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:47 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego - Czajkowska-Matosiuk Katarzyna

Z uwagi na sformalizowane procedury w zakresie gospodarowania środkami publicznymi działalność finansowa jednostek samorządu terytorialnego podlega ścisłej kontroli podmiotów zewnętrznych. Podstawowymi organami w tym zakresie są regionalne izby obrachunkowe, które oprócz sprawowania nadzoru w zakresie spraw finansowych, przeprowadzają również kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Legalność, gospodarność oraz rzetelność czynności wykonywanych przez samorządy sprawdza z kolei NIK, a w zakresie wykorzystywania mienia przekazanego przez Skarb Państwa właściwe są organy skarbowe.

Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne - Pawłowska Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:52 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Konkurencja w sektorze bankowym. Teoria i wyniki empiryczne - Pawłowska Małgorzata

Celem książki, przez analogię do teorii przedsiębiorstw, jest zaprezentowanie modeli teoretycznych, służących do badań konkurencji w sektorze bankowym, jak również modeli empirycznych uwzględniających szczególną rolę banków w gospodarce. Oprócz szeroko opisanych modeli zaczerpniętych z teorii konkurencji przedsiębiorstwa bankowego (the Industrial Organization Approach to Banking) oraz wyników badań własnych z zastosowaniem tych modeli do polskiego sektora bankowego w książce odniesiono się do działalności kredytowej banków w UE, opisano rynek kredytowy oraz relacje kredytowe, w tym badania dotyczące strategii kredytowych banków. Zaprezentowane wyniki empiryczne badań własnych, dotyczące konkurencji między bankami komercyjnymi w Polsce, dodatkowo pozwalają czytelnikowi zapoznać się ze zmianami, jakie zaszły w polskim sektorze bankowym w ostatnim piętnastoleciu, na tle całego sektora bankowego w UE.

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Metody oceny - Ostrowska Elżbieta

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:02 04-11-2018
 • Kategoria: Finansowe
Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Metody oceny - Ostrowska Elżbieta

Najnowsze wydanie książki zostało rozszerzone o zagadnienia związane z metodyką oceny portfela dotyczące: analizy behawioralnej i behawioralnego portfela inwestycyjnego, benchmarków – wielokryterialna klasyfikacja i zastosowanie w ocenie portfela strategii selekcji spółek do portfela (inwestowanie w wartość lub wzrost) dylematów dochodowości i efektywności i efektywności w zarządzaniu portfelem przykładów różnych rzeczywistych wydarzeń, które miały wpływ na zarządzanie wartością.

Logowanie
Rejestracja