Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów - Zubik Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:10 03-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów - Zubik Marek

„Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem pracy grupy byłych oraz obecnych studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Postawili sobie za cel zaprezentowanie wypowiedzi organów władzy sądowniczej dotyczących Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. Dało to możliwość przedstawienia rzeczywistej treści, jakiej nabrały jej przepisy w ciągu dziesięciu lat swojego obowiązywania.

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:49 03-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze - Opracowanie zbiorowe

W obrocie gospodarczym strony ujawniają sobie różnego rodzaju informacje, które nierzadko posiadają znaczną wartość gospodarczą. W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów o zachowaniu poufności zarówno z podmiotami gospodarczymi jaki z osobami fizycznymi. Publikacja odnosi się równocześnie do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego.

Umowa licencyjna w prawie autorskim. Aktualne umowy gospodarcze - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:49 03-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Umowa licencyjna w prawie autorskim. Aktualne umowy gospodarcze - Opracowanie zbiorowe

W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące zawierania umów licencyjnych na gruncie prawa autorskiego. Publikacja odnosi się zarówno do regulacji prawa europejskiego, jak i prawa polskiego. Publikacja opisuje treść umowy licencyjnej.

Umowa dożywocia. Aktualne umowy gospodarcze - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:49 03-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Umowa dożywocia. Aktualne umowy gospodarcze - Opracowanie zbiorowe

Umowa dożywocia w ostatnich latach z uwagi na swój szczególny charakter, coraz częściej jest zawierana w obrocie nieruchomościami. Z publikacji dowiesz się, jak skutecznie zawrzeć umową dożywocia na gruncie kodeksu cywilnego. Dowiesz się między innymi jakie są prawa i obowiązki nabywcy i zbywcy nieruchomości i kiedy wygasa umowo dożywocia.

Prawo pracy. Orzecznictwo - Florek Ludwik

 • Dodał: administrator
 • Data: 23:49 03-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Prawo pracy. Orzecznictwo - Florek Ludwik

Seria podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym, chronologicznym oraz indeksem autorów glos i artykułów. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników.

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz - Pilich Mateusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:08 04-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz - Pilich Mateusz

To już czwarte wydanie niezwykle cenionego przez Czytelników komentarza do ustawy o systemie oświaty. Ustawa ta, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu. Reguluje między innymi działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom 2 - Brylak Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:28 04-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Kodeks postępowania karnego. Orzecznictwo. Tom 2 - Brylak Joanna

Seria Zbiory Orzecznictwa Becka podaje wybór orzeczeń wraz ze skróconym stanem faktycznym oraz argumentacją z uzasadnienia. Całość opatrzona jest indeksami: rzeczowym i chronologicznym. Publikacje z tej serii są cennym uzupełnieniem podręczników.

Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców - Lamch-Rejowska Marta, Laszczyński Łukasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 00:45 04-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców - Lamch-Rejowska Marta, Laszczyński Łukasz

Prezentowany poradnik to kompleksowe opracowanie dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy. Autorzy analizują wszystkie ustawowe tryby udzielania zamówień publicznych, wiele miejsca poświęcają również takim zagadnieniom, jak partnerstwo publiczno-prywatne czy zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Walorem tej książki jest praktyczne ujęcie prezentowanych tematów, związane z codziennymi doświadczeniami zawodowymi autorów.

Kodeks wykroczeń. Komentarz - Grzegorczyk Tomasz, Jankowski Wojciech, Zbrojewska Monika

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:25 04-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Kodeks wykroczeń. Komentarz - Grzegorczyk Tomasz, Jankowski Wojciech, Zbrojewska Monika

W komentarzu zostały omówione najnowsze zmiany do Kodeksu wykroczeń, w tym dotyczące odpowiedzialności za naruszenie: obowiązku meldunkowego - w związku z uchyleniem art. 147 k.w.

Orzecznictwo. Spadki i darowizny - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:31 04-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Orzecznictwo. Spadki i darowizny - Opracowanie zbiorowe

Orzecznictwo - Spadki i Darowizny Publikacja podzielona jest na rozdziały, a w nich omawiane są najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z okresu od 2008 do 2011 roku dotyczące spadków i darowizn. Poruszane są kwestie istotne dla każdego z nas – związane z przekazaniem majątku, czy to za życia w formie darowizny, czy też po śmierci - jako spadek. W praktyce pojawia się wiele problemów, kłótnie i niesnaski w rodzinie powodują, że rodzice wydziedziczają dzieci i przekazują majątek osobom spoza rodziny.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego - styczeń 2012 - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:31 04-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Orzecznictwo Sądu Najwyższego - styczeń 2012 - Opracowanie zbiorowe

Orzecznictwo Sądu Najwyższego - styczeń 2012 Ponad 30 orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy w styczniu 2012 r. a dotyczących m.in.

Orzecznictwo. Prawo rodzinne - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 01:31 04-11-2018
 • Kategoria: Orzecznictwo
Orzecznictwo. Prawo rodzinne - Opracowanie zbiorowe

Orzecznictwo - Prawo Rodzinne Oddajemy w Państwa ręce nową publikację poświęconą najważniejszym orzeczeniom Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych z okresu od 2008 do 2011 roku z zakresu prawa rodzinnego. Znajdziecie w niej orzeczenia omówione przez dziennikarzy "żółtych stron", którzy relacjonowali na bieżąco rozprawy przed Sądem Najwyższym oraz wybrane wyroki i postanowienia zamieszczone na stronach internetowych sądów. podział majątku po rozwodzie i alimenty eksmisja małżonka z mieszkania władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem i ustalenie ojcostwa czy po rozwodzie mąż musi płacić alimenty żonie co zrobić, gdy były małżonek utrudnia kontakty z dzieckiem czy mąż bankrutując może zarabiać na żonie kiedy możliwa jest eksmisja małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania Lektura orzeczeń może okazać się cenna dla tych osób, które chcą uniknąć spłacania długów zaciągniętych przez współmałżonków.

Logowanie
Rejestracja