Praktyczny poradnik prawa spadkowego - Korcyl Mariusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:15 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Praktyczny poradnik prawa spadkowego - Korcyl Mariusz

”Praktyczny poradnik prawa spadkowego z wzorami pism” Mariusza Korcyla powstał z myślą o studentach prawa, administracji, ekonomii i zarządzania, a także osobach, które na co dzień nie są związane ze stosowaniem prawa. Może być wykorzystany przez prawników praktyków, zajmujących się zagadnieniami prawa cywilnego, które uznawane jest za najobszerniejszą gałąź prawa, a przecież ulega częstym zmianom. W poradniku kompleksowo omówione zostały pojęcia, instytucje, zasady oraz przepisy umieszczone w kodeksie cywilnym, a dodatkowo zagadnienia prawne znajdujące się w innych aktach prawnych, związanych z procedurą spadkową.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - Świtaj Karol

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:29 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - Świtaj Karol

Niniejsza monografia stanowi próbę dokonania wyczerpującej analizy przepisów regulujących stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń i równocześnie rozstrzygnięcia pojawiających się wątpliwości oraz problemów. Poświęcona jest unormowaniom Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącym skargi o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Obejmuje także te zagadnienia uboczne, które są z nimi integralnie związane.

Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym - Kaczyński Miłosz

 • Dodał: administrator
 • Data: 04:52 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym - Kaczyński Miłosz

Prezentowana publikacja ma służyć przedstawieniu: czynności dokonywanych wobec lub przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu, różnice w czynnościach pełnomocnika z urzędu i z wyboru, praw i obowiązków strony, składającej wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu, istoty, celu i zakresu funkcjonowania przymusu adwokacko-radcowskiego, a także konsekwencje jego naruszenia, możliwości prawnych i faktycznych ustania pełnomocnictwa adwokackiego lub radcowskiego. Poza przedstawieniem wszystkich szczegółowych i aktualnych informacji o pełnomocnictwie z urzędu w jednej monografii, celem pracy jest również ocena zmian, jakie już przeszła omawiana instytucja, a także sugestie związane z dalszym jej usprawnianiem. Autor podjął próbę krytycznej oceny niejasnych i budzących wątpliwości przepisów prawa związanych z omawianą tematyką.

Prawo rodzinne i opiekuńcze - Andrzejewski Marek

 • Dodał: administrator
 • Data: 05:47 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Prawo rodzinne i opiekuńcze - Andrzejewski Marek

Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybka i efektywna naukę. W Skrypcie „Prawo rodzinne i opiekuńcze” przedstawiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz pozakodeksowych przepisach dotyczących funkcjonowania rodziny.

Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy cywilnoprawne - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:05 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy cywilnoprawne - Opracowanie zbiorowe

Monografia porusza tematykę istotną zarówno dla osób fizycznych jako uczestników obrotu prawnego, jak i przedsiębiorców. Zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego, takie jak apelacja i ograniczenia dowodowe w postępowaniu uproszczonym, problematyka doręczeń pism procesowych, wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań informatycznych do reformy systemowej cywilnego prawa procesowego stanowią cenną lekturę zarówno dla uczestników obrotu prawnego, jak i prawników praktyków. Opracowanie zawiera przegląd umów zawieranych w obrocie nieruchomościami dotyczących gruntów przyszłych czy umowy developerskiej.

Kodeks cywilny 2015 - Koniuszek Ewelina

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:42 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Kodeks cywilny 2015 - Koniuszek Ewelina

Najnowszy kodeks (stan prawny na dzień 1 lutego 2015 r.) – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień..

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2015 - Koniuszek Ewelina

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:42 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2015 - Koniuszek Ewelina

Najnowszy kodeks (stan prawny na dzień 28 lutego 2015 r.) – wygodny kieszonkowy format, artykuły opatrzone nazwami z wyjaśnieniem ich sensu, indeks rzeczowy ułatwiający wyszukiwanie zagadnień..

Twoje prawa. Część 1. Zakupy w Internecie - Żółtowski Maciej

 • Dodał: administrator
 • Data: 06:49 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Twoje prawa. Część 1. Zakupy w Internecie - Żółtowski Maciej

Tak nagły i szybki wzrost zainteresowania rynkiem e-commerce jest oczywiście zrozumiały i całkowicie uzasadniony. W końcu każdy z nas lubi robić zakupy w kapciach i szlafroku przy kubku gorącej kawy a coraz sprawniej działające firmy kurierskie całkowicie, jak sądzę, zaspokajają potrzeby świadomego konsumenta. Skoro czytasz ten poradnik – najprawdopodobniej albo już coś przez Internet kupiłeś albo masz taki zamiar.

Ochrona danych osobowych 2015 w jednostkach publicznych - Kucharska-Fiałkowska Maria

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:08 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Ochrona danych osobowych 2015 w jednostkach publicznych - Kucharska-Fiałkowska Maria

Przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych wykorzystują w swojej pracy niezliczoną ilość informacji. Ze względu na jawność finansów publicznych część z nich jest ogólnie dostępna i może, a nawet powinna być ujawniana na zewnątrz. Mimo dbałości o przestrzeganie zapisów ustawy o finansach publicznych, nie wolno zapominać o zasadach ochrony danych osobowych.

Prawo spadkowe - Witczak Hanna, Kawałko Agnieszka

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:13 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Prawo spadkowe - Witczak Hanna, Kawałko Agnieszka

Seria "Skrypty Becka" przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę. W skrypcie „Prawo spadkowe” omówione zostały m.

Testament - prawo a praktyka Królestwa Polskiego. W świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826-1875 - Bieda Justyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:33 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Testament - prawo a praktyka Królestwa Polskiego. W świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826-1875 - Bieda Justyna

Książka stanowi pierwsze we współczesnej literaturze kompleksowe opracowanie zagadnienia prawa testamentowego obowiązującego w Królestwie Polskim, przedstawione na tle praktyki, tj. XIX-wiecznych testamentów publicznych, własnoręcznych i tajemnych, znajdujących się w aktach kancelarii notarialnych w Zgierzu (1826–1875). W rozprawie zostały wykorzystane ówcześnie obowiązujące akty prawne (m.

Prawo socjalne - Muszalski Wojciech

 • Dodał: administrator
 • Data: 07:40 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Prawo socjalne - Muszalski Wojciech

Nowe zmienione wydanie podręcznika do przedmiotów: prawo pracy i polityka społeczna na kierunkach ekonomicznych oraz administracyjnych. W książce omówiono następujące zagadnienia: prawo pracy ubezpieczenie społeczne pomoc i zaopatrzenie społeczne zatrudnienie ochrona zdrowia ochrona prawa do mieszkania prawo międzynarodowe i europejskie Autor prezentuje aktualny stan prawny, przede wszystkim w zakresie emerytur w nowym systemie emerytalnym, w tym emerytur pomostowych, systemu rentowego, świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, pomocy społecznej, uprawnień mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych. Po każdej części tekstu zostały zamieszczone spisy polecanej literatury, a także wykaz podstawowych aktów prawnych na końcu książki.

Logowanie
Rejestracja