Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej - Jaśkowski Marek

Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej - Jaśkowski Marek

Publikacja jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym zawiera kompleksową analizę problematyki sądowej kontroli legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej. Autor omawia cechy aktów wydawanych przez unijne organy oraz reguły kontroli legalności tego rodzaju aktów przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Indywidualne rozstrzygnięcia o charakterze administracyjnym są wydawane przez Unię w wielu tak różnorodnych dziedzinach, jak: konkurencja, pomoc państwowa, ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych i po cenach dumpingowych, prawo żywnościowe, prawo dotyczące produktów leczniczych i chemikaliów, bezpieczeństwo lotnicze, energetyka, znaki towarowe, nadzór finansowy, ochrona danych, dostęp do informacji, działalność partii politycznych na poziomie UE, jak również w zakresie rozliczeń finansowych funduszy europejskich, zamówień publicznych czy służby publicznej.

Europejski nakaz zapłaty to dobry sposób na odzyskanie zapłaty od kontrahentów z UE – poznaj jego zalety - Skonieczna Małgorzata

Europejski nakaz zapłaty to dobry sposób na odzyskanie zapłaty od kontrahentów z UE – poznaj jego zalety - Skonieczna Małgorzata

Z e-booka dowiesz się między innymi: Co daje europejski nakaz zapłaty? Kiedy możesz skorzystać z tego sposobu? Co musisz umieścić w pozwie? Kiedy sąd może odrzucić pozew? Ile sąd ma czasu na wydanie nakazu? Jak możesz zrealizować nakaz zapłaty? Jak pozwany o zapłatę może się bronić? Jakie są zalety europejskiego nakazu zapłaty?.

Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia - Szuszakiewicz-Idziaszek Agnieszka

Przedsiębiorco, sięgnij po euro z PO Polska Wschodnia - Szuszakiewicz-Idziaszek Agnieszka

Celem Programu Polska Wschodnia jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej, kształtowanie warunków do powstawania innowacyjnych MŚP oraz tworzenia nowych modeli biznesowych w celu umiędzynarodowienia otoczenia biznesowego. Sprawdź, jakie szanse na pozyskanie eurodotacji ma Twoja firma lub gmina, w której mieszkasz!.

Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym - Srogosz Tomasz

Uti possidetis w prawie międzynarodowym publicznym - Srogosz Tomasz

Monografia jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją poświęconą uti possidetis - instytucji recypowanej z prawa prywatnego, nieomówionej dotąd w polskiej doktrynie prawa międzynarodowego. Pojęcie uti possidetis pojawia się zarówno w dyskusjach na temat dekolonizacji, jak i w publikacjach poświęconych zmianom terytorialnym zachodzącym z innych przyczyn, w szczególności dotyczących rozpadu państw federacyjnych (np. Jugosławii) lub secesji jego części składowych (np.

Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy - Wojnicki Jacek

Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy - Wojnicki Jacek

Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz lokalnych. Autorami tekstów są pracownicy naukowo-dydaktyczni z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z UE - Podgórska Małgorzata, Pogorzelska Agnieszka, Sawicka Paulina, Toczyńska Joanna

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z UE - Podgórska Małgorzata, Pogorzelska Agnieszka, Sawicka Paulina, Toczyńska Joanna

Aby osiągnąć sukces rozumiany jako uzyskanie dofinansowania, niezbędne jest w jak największym stopniu wpisanie się w kryteria oceny stosowane dla danego konkursu. W ebooku zostały omówione cztery zasady, które zapewnią Ci sukces, o ile będziesz się ich trzymał!.

Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów - Opracowanie zbiorowe

Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów - Opracowanie zbiorowe

Każdy, kto chce z powodzeniem przygotować, organizować i zarządzać projektem unijnym, koniecznie powinien zajrzyjeć do książki pt. „Kluczowe zasady realizacji projektu unijnego. Kompendium dla beneficjentów”.

Studium porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego pracowników administracji publicznej oraz instytucji Unii Europejskiej - Kaleta Paweł

Studium porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego pracowników administracji publicznej oraz instytucji Unii Europejskiej - Kaleta Paweł

Autor przedstawia aktualny stan ubezpieczeń społecznych pracowników administracji publicznej w wybranych państwach członkowskich UE i odnosi do nich ubezpieczenie społeczne pracowników instytucji Unii Europejskiej (Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady UE, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału Obrachunkowego) poprzez analizę ewolucji rozwiązań prawnych w omawianym zakresie. Praca koncentruje się wokół podstawowej hipotezy, że ubezpieczenie społeczne pracowników instytucji Unii Europejskiej jest, prawnie rzecz biorąc, podobne systemom istniejącym w państwach członkowskich UE, z których wyrasta. Książka jest skierowana przede wszystkim do: pracowników naukowych polskich uczelni zajmujących się polityką społeczną, zabezpieczeniem społecznym, ubezpieczeniami społecznymi, prawem porównawczym, prawem zabezpieczenia społecznego, prawem ochrony zdrowia, prawem urzędniczym), pracowników administracji publicznej, w tym w szczególności polskich pracowników instytucji Unii Europejskiej, praktyków w zakresie zabezpieczenia społecznego, studentów polskich uczelni zgłębiających prawo pracy, politykę społeczną, ubezpieczenia społeczne, prawo zabezpieczenia społecznego, prawo Unii Europejskiej.

3 pomysły na ochronę powietrza dzięki funduszom UE - Pokrzycka-Walczak Magdalena

3 pomysły na ochronę powietrza dzięki funduszom UE - Pokrzycka-Walczak Magdalena

Zanieczyszczenie powietrza stało się w Polsce poważnym wyzwaniem. Wsparciem w walce ze smogiem są też zewnętrzne dotacje m.in.

Dotacje dla nauki i biznesu - Szuszakiewicz-Idziaszek Agnieszka

Dotacje dla nauki i biznesu - Szuszakiewicz-Idziaszek Agnieszka

Dzięki dofinansowaniu unijnemu naukowcy i przedsiębiorcy zyskali nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych. Efekty tej kooperacji mogą stać się kołem zamachowym rozwoju poszczególnych firm, a nawet całych gałęzi gospodarki. Sięgnij po poradnik, w którym poznasz najważniejsze zagadnienia projektów B+R współfinansowanych przez UE.

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej - Stoczkiewicz Marcin

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej - Stoczkiewicz Marcin

"Recenzowana praca jest wartościowa, tak w sensie poznawczym, jak i praktycznym. W tym pierwszym dlatego, że podejmuje ważny problem badawczy pojęcia "pomocy państwa" (..

Logowanie
Rejestracja