Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego) - Brzozowski Adam

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:17 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego) - Brzozowski Adam

„Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego)” stanowi monograficzne, systematyczne opracowanie niniejszego podtypu umowy o dzieło. Podjęta w pracy próba rekonstrukcji jej treści na podstawie art.

Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym - Markiewicz Krystian

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:46 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym - Markiewicz Krystian

Rozprawa jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad orzekania w postępowaniu nieprocesowym rozumianym, jako reguły, którymi sąd ma się kierować wydając orzeczenie co do istoty sprawy. Po omówieniu zagadnień orzeczeń oraz innych czynności sądu podejmowanych w trybie nieprocesowym zostały wyróżnione zasady dotyczące przedmiotu, podstaw i czasu orzekania. Podejmując omówienie zasad przedmiotu orzekania wskazano granice orzekania przez sąd w poszczególnych rodzajach spraw, w tym dopuszczalność orzekania wstępnego, częściowego i uzupełniającego.

Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski - Beksiak Janusz

 • Dodał: administrator
 • Data: 02:46 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski - Beksiak Janusz

Autorzy książki stawiają przed sobą dwa zadania: Po pierwsze chcą znaleźć odpowiedź na pytanie, czy okresowe zmiany aktywności gospodarki kapitalistycznej, falowanie tej gospodarki w czasie, tradycyjnie rozpatrywane jako cykle koniunkturalne lub kryzysy gospodarcze, to jest choroba kapitalizmu czy zjawisko normalne, a nawet w jakimś stopniu korzystne. Drugie zadanie to zanalizowanie, jak wspomniane zjawisko kształtowało się w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat. Książka stanowi udane, kompleksowe studium mechanizmów i przyczyn zmian aktywności gospodarczej.

Jak napisać testament. Poradnik praktyczny - Kosecka Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:03 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Jak napisać testament. Poradnik praktyczny - Kosecka Ewa

Codziennie troszczysz się o swoich bliskich. Dbasz o ich komfort i bezpieczeństwo. Dlatego już dziś zadbaj o swoja ostatnią wolę.

Prawo udziałowe w spółce z o.o. - Zdanikowski Paweł

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:14 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Prawo udziałowe w spółce z o.o. - Zdanikowski Paweł

Książka w całości poświęcona jest problematyce udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedstawiono w niej m.in.

Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne - Darłak Tomasz

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:14 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne - Darłak Tomasz

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli wolnych zawodów wykonujących lub zainteresowanych wykonywaniem wolnego zawodu w formie spółki partnerskiej. Omawia podstawowe zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem spółki partnerskiej oraz praktyczne aspekty funkcjonowania spółki partnerskiej. Książka zawiera również wzory wniosków i pism procesowych niezbędnych w prowadzeniu spółki partnerskiej.

Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń - Grzelińska Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:14 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń - Grzelińska Joanna

Publikacja zawiera analizę zagadnień związanych z obowiązkiem alimentacyjnym, władzą rodzicielską oraz opieką nad małoletnim dzieckiem, jak również omówienie treści obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, grup podmiotów zobowiązanych do alimentacji i kolejności wykonywania obowiązku alimentacyjnego przez podmioty do tego zobowiązane. Ponadto omówione zostały: zagadnienia związane z władzą rodzicielską problematyka rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwestie związane z opieką przesłanki jej ustanowienia a także jej sprawowanie. W treści opracowania znajdują się odwołania do obowiązującego orzecznictwa sądowego, a także wzory najbardziej przydatnych pism procesowych oraz formularzy.

Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma - Strugała Radosław

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:15 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma - Strugała Radosław

Monografia analizuje znaczenie prawne wybranych klauzul umownych standardowo wykorzystywanych w praktyce obrotu. Stanowi źródło informacji o możliwych skutkach zastrzegania tych klauzul w umowach podlegających prawu polskiemu, czyniąc podejmowanie decyzji o ich zastosowaniu bardziej świadomym. Książka jest zatem kierowana przede wszystkim do osób zajmujących się sporządzaniem dokumentów umownych: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz prawników wewnętrznych (in-house lawyers).

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:20 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne - Opracowanie zbiorowe

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień dotyczących tejże spółki, wiele miejsca zostało poświęcone na przybliżenie praktycznego aspektu jej funkcjonowania. Autorzy przedstawili wybrane skutki prawno-podatkowe omawianych zagadnień.

Kodeks spółek handlowych z komentarzem - Poręcki Paweł, Poręcki Dominik

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:32 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Kodeks spółek handlowych z komentarzem - Poręcki Paweł, Poręcki Dominik

Praktyczne ujęcie dla kadry zarządzającej. Wstęp do Kodeksu spółek handlowych ma wyjaśnić ogólny kierunek zmian ze wskazaniem na przepisy, które zostały wprowadzone w 2013 roku. We wstępie przybliżony jest nowy stan prawny w kontekście przepisów kodeksowych już istniejących.

Współczesne prawo kontraktów. Wybrane zagadnienia - Łolik Marcin

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:34 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Współczesne prawo kontraktów. Wybrane zagadnienia - Łolik Marcin

Współczesne prawo kontraktów – wybrane aspekty autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu prawa prywatnego, adwokata dr Marcina Łolika jest naukową analizą, która przedstawia i poddaje ocenie najważniejsze instytucje owego współczesnego prawa kontraktów, które coraz częściej występują w polskim obrocie gospodarczym. Postępująca międzynarodowa wymiana gospodarcza jak również procesy integracyjne z innymi systemami prawnymi powoduje, że na gruncie prawa polskiego możemy dzisiaj zaobserwować nowy system instytucji prawa kontraktów określanych mianem in statu nascendi. Wybór omawianych instytucji dokonany jest w oparciu o kryterium częstotliwości występowania owej konstrukcji w praktyce obrotu oraz okoliczności czy dana instytucja ma już uregulowaną praktykę w realiach polskiego obrotu prawnego.

Kasy fiskalne 2014 z omówieniem ekspertów - Opracowanie zbiorowe

 • Dodał: administrator
 • Data: 03:38 04-11-2018
 • Kategoria: Cywilne
Kasy fiskalne 2014 z omówieniem ekspertów - Opracowanie zbiorowe

Eksperci z kancelarii CMS Cameron McKenna specjalnie dla nas przygotowali opis nowości w zakresie ewidencji w kasach rejestrujących, które obowiązują od początku 2013 r. i które zostały w trakcie roku wprowadzone. Opiszą także problemy, które pojawiły się w praktyce przy używaniu kasy oraz wskażą na możliwości ich rozwiązania.

Logowanie
Rejestracja