Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów - Gmurzyńska Ewa

Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów - Gmurzyńska Ewa

„Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów”. Tytuł niniejszej pracy wskazuje na to, że dotyczy ona roli prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, ale w rzeczywistości wychodzi poza tę tematykę. Jest próbą odpowiedzi na szersze pytania dotyczące usytuowania zawodów prawniczych i roli prawników oraz przekształcenia stosunków klient – prawnik we współczesnym świecie.

Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne - Stankiewicz Rafał

Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne - Stankiewicz Rafał

Monografia jest naukową analizą problematyki dostępu produktu leczniczego do obrotu, zwłaszcza w aspekcie rozwoju innowacyjności oraz spojrzenia na dostęp produktu leczniczego poprzez pryzmat prawa ochrony konkurencji. Niniejsza praca została zainspirowana brakiem na polskim rynku odrębnej monografii odnoszącej się do problematyki kształtowania zakresu dostępu do produktu leczniczego. Zagadnieniem całkowicie pomijanym w polskiej literaturze jest problematyka innowacyjności w sektorze farmaceutycznym, jej cech swoistych, jej znaczenia dla kształtowania dostępu do produktu oraz możliwego wpływu jej kształtowania poprzez pryzmat przepisów prawa konkurencji.

Czego rodzice mogą wymagać od szkoły. Rodzice uczniów i ich uprawnienia - Krysztofiak Teresa

Czego rodzice mogą wymagać od szkoły. Rodzice uczniów i ich uprawnienia - Krysztofiak Teresa

Publikacja przeznaczona dla rodziców, których dzieci rozpoczną naukę we wrześniu. Podpowiada, jak pracować na rzecz szkoły, jaki status i uprawnienia ma rada rodziców i jaki wpływ mają rodzice na pracę dyrekcji szkoły i nauczycieli. Pokazuje, jak zgodnie z przepisami dokonywać wyboru do rady rodziców, w jakich sprawach interweniować i zabierać głos w sprawach dotyczących własnych dzieci, a także całej społeczności szkolnej.

Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze - Maciejewska-Szałas Maja

Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze - Maciejewska-Szałas Maja

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej studium prawnoporównawcze formy pisemnej i elektronicznej czynności prawnych. Książka kompleksowo przedstawia wskazaną problematykę w aktach międzynarodowych i wspólnotowych oraz państwach ius civile i common law. Rozważania koncentrują się na elementach konstrukcyjnych formy pisemnej, tj.

Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji - Szafrański Adam

Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji - Szafrański Adam

Monografia "Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji" stanowi kompleksowe przedstawienie regulacji prawa energetycznego. Autor w przystępny sposób stara się wyjaśnić, czym jest współczesne prawo energetyczne.

Naprawa dachu – jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia - Hryc-Ląd Agata

Naprawa dachu – jak bezbłędnie przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia - Hryc-Ląd Agata

Lato i początek jesieni to najlepszy okres na roboty polegające na naprawie dachu budynku. Jednak często przy tego typu inwestycjach mogą powstać wątpliwości, jak przeprowadzić postępowanie. Tym bardziej, że tematyka projektów, instalacji czy technologii może być nieznana specjaliście ds.

Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - Michalak Damian

Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - Michalak Damian

Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. A jego działania często podlegają kontroli.

Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19 października 2014 r. - Opracowanie zbiorowe

Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19 października 2014 r. - Opracowanie zbiorowe

Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą:.

Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej - Spyra Marcin

Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej - Spyra Marcin

Inwestycje specyficzne to nakłady, które mogą być efektywnie wykorzystane wyłącznie w relacji umownej ze ściśle określoną osobą. Zaangażowanie zasobów w takie inwestycje ma konsekwencje dla swobody, z jaką strona zaangażowana może uczestniczyć w grze rynkowej. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku, w którym inwestycja specyficzna jest realizowana przed zawarciem umowy, od której zależy jej ekonomiczna efektywność (inwestycje przedkontraktowe).

Umowa o zamówienie publiczne wraz z orzecznictwem - Saja-Żwirkowska Klaudyna

Umowa o zamówienie publiczne wraz z orzecznictwem - Saja-Żwirkowska Klaudyna

Z publikacji tej dowiesz się, jakie obowiązkowe elementy powinna zawierać umowa o zamówienie publiczne oraz jak zabezpieczyć się przed niepowodzeniami przy realizacji inwestycji. Jednakże oprócz wskazówek i wyjaśnień ekspertów w zakresie zamówień publicznych nieocenione jest także stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej. Dzięki niemu poznasz nie tylko właściwą wykładnię zawiłych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również uzyskasz cenne argumenty niezbędne do przedstawienia swoich racji podczas ewentualnego sporu.

Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji - Michalak Damian

Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowoczesna forma realizacji inwestycji - Michalak Damian

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej: PPP) można zdefiniować jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej.

10 trendów w zarządzaniu placówką medyczną. Dobre praktyki na 2015 rok - Atłachowicz Janusz, Miadziołko Piotr, Nowak Marek, Pokrzycka-Walczak Magdalena

10 trendów w zarządzaniu placówką medyczną. Dobre praktyki na 2015 rok - Atłachowicz Janusz, Miadziołko Piotr, Nowak Marek, Pokrzycka-Walczak Magdalena

W e-booku przedstawiamy 10 sprawdzonych przykładów rozwiązań, które doświadczeni menedżerowie ochrony zdrowia wdrożyli z sukcesem w swoich placówkach. Zaprezentowane w poradniku dobre praktyki wyznaczają główne trendy w zarządzaniu na 2015 rok. Na skuteczne zarządzanie placówką medyczną wpływa wiele elementów.

Logowanie
Rejestracja