O marzeniu sennym - Freud Sigmund

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
O marzeniu sennym - Freud Sigmund

„O marzeniu sennym” to jedno z pierwszych dzieł Freuda, które można nazwać rewolucyjnymi. W przeciwieństwie do poprzedników zajmujących się zjawiskiem snu Freud nadał mu kontekst psychologiczny, zagłębiając się w obszary podświadomości, o jakich nie śniło się wcześniejszym badaczom. Na podstawie doświadczeń podczas pracy z pacjentami, wyznającymi swoje niepokoje na słynnej kozetce w wiedeńskim gabinecie, a także na przykładzie treści własnych snów, Freud ukazał zależność między marzeniami sennymi a naszym ukrytym życiem psychicznym.

Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym - Smykowska Dorota

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym - Smykowska Dorota

Przedmiotem publikacji jest współdziałanie szkoły specjalnej i rodziny w zaspokajaniu potrzeb rozwoju biologicznego, psychospołecznego i kulturalnego dziecka lekko upośledzonego umysłowo. Zbadanie i ukazanie tego problemu w dzisiejszych warunkach życia dzieci upośledzonych umysłowo i ich rodzin wydaje się zasadne poznawczo i wskazane z terapeutycznego punktu widzenia. Podjęte w publikacji badania stanowiły próbę odpowiedzi na następujące pytanie: Jakie są realne możliwości stymulowania rozwoju biopsychosocjokulturalnego dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim w obecnych warunkach społecznych i oświatowych poprzez optymalizację współdziałania szkoły specjalnej i rodziny? Opracowanie składa się z części teoretycznej, metodologicznej i empirycznej.

Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa - Zasępa Ewa

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa - Zasępa Ewa

Monografia podejmuje problematykę osób z zespołem Downa − trisomią 21 − najczęstszą aberracją chromosomową występującą u człowieka. Życie psychospołeczne tych osób scharakteryzowane jest w niej z uwzględnieniem stanu współczesnej wiedzy, osiągnięć różnych dziedzin nauki, które dotyczą właściwości ich funkcjonowania, a także trudności, których te osoby i ich rodziny doświadczają. Omówione są problemy związane z rozwojem niemowląt i małych dzieci, adolescentów, młodych dorosłych oraz osób starszych.

Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - Kaczmarek Bogusława Beata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:37 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa - Kaczmarek Bogusława Beata

Wśród pozycji wydawniczych poświęconych problematyce rozwoju i jego wspomagania u dzieci z zespołem Downa proponowana książka będzie pozycją szczególną. Obejmuje bowiem nie tylko aspekty medyczne, psychologiczne oraz społeczne odnoszące się do tego zespołu zaburzeń rozwoju, ale także ujmuje je w perspektywie terapeutycznej, ukonkretnionej opisem wybranych metod postępowania. Ponadto znajdziemy w książce wypowiedzi rodziców wychowujących dzieci z zespołem Downa, wypowiedzi samych dzieci, jak też informacje pomocne w poszukiwaniu miejsc, w których znaleźć można pomoc terapeutyczną oraz społeczne wsparcie.

Rozwód. Jak go przeżyć? - Jabłoński Jakub

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:38 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Rozwód. Jak go przeżyć? - Jabłoński Jakub

Rozwód to jedna z najtrudniejszych sytuacji życiowych; rodzi żal, ból, stres, strach, złość. Jak sobie poradzić z tak trudnymi emocjami? Jak przeżyć tak silny wstrząs psychiczny? I jak o tym, co się dzieje między rodzicami, rozmawiać z dziećmi? Poradnik Kuby Jabłońskiego odpowiada na te i inne pytania. Daje wskazówki, jak postępować, żeby nie zwiększać niepotrzebnie cierpień związanych z rozpadem rodziny i nie pogłębiać urazu po tak traumatycznym przeżyciu, jak się zachowywać podczas rozprawy sądowej.

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji - Błeszyński Jacek

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:39 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji - Błeszyński Jacek

Dzięki podejmowaniu przez coraz większe grono specjalistów problemów komunikacji, mowy i języka, jak również praktycznego działania zmierzającego do wsparcia osób do niedawna określanych jako niekomunikujące/niekomunikatywne następuje zmiana w spojrzeniu na niepełnosprawność, która wcale nie musi oznaczać marginalizacji i depersonizacji. Prezentowany tom, poruszający zagadnienie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu wybitnych specjalistów, praktyków i teoretyków takich dziedzin, jak komunikacja interpersonalna, neuropsychologia, logopedia oraz komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC). Ważnym przesłaniem publikacji jest przekazanie skutecznego instrumentu rehabilitacji psychologicznej.

Uzależnienie od nowych mediów - Seweryn Joanna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:40 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Uzależnienie od nowych mediów - Seweryn Joanna

Jednym z problemów wychowawczych, z jakim spotykają się rodzice i nauczyciele w opiece nad dzieckiem jest uzależnienie dzieci i młodzieży od współczesnych narzędzi komunikacji. Współczesne środki komunikacji wywierają ogromny wpływ na rozwój psychiczny człowieka. Internet, komputery, telewizja oraz telefony komórkowe coraz częściej uzależniają od siebie.

Trening interpersonalny - Jedliński Krzysztof

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:40 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Trening interpersonalny - Jedliński Krzysztof

Trening interpersonalny - Krzysztof Jedliński Na czym polega trening interpersonalny i czym właściwie różni się od tradycyjnej terapii? Czy jest to propozycja skierowana do ściśle określonej grupy osób? Co przemawia za przeprowadzeniem treningu w formie niedyrektywnej? Na te i inne pytania odpowiadają autorzy pracy zbiorowej Trening interpersonalny. Psychoterapeuci i trenerzy psychologiczni wprowadzają w arkana tej specyficznej formy uczenia się i nabywania nowych umiejętności, tj. werbalizacja własnych emocji, wchodzenie w interakcje z innymi czy praca w zespole.

Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie - Turska Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:42 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie - Turska Małgorzata

Praca Małgorzaty Turskiej ukazuje rolę rodziny w rehabilitacji dziecka niewidomego w wieku przedszkolnym. Rodzina pełni zasadniczą rolę w wychowaniu, szczególnie we wczesnym okresie życia. Dziecko niepełnosprawne wymaga wyjątkowej opieki ze strony rodziców, która powinna być wsparta elementami rehabilitacji.

Percepcja siebie i własnej sytuacji przez wychowanków domu dziecka - Turska Małgorzata

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:42 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Percepcja siebie i własnej sytuacji przez wychowanków domu dziecka - Turska Małgorzata

Wychowankowie domów dziecka, niezależnie od przyczyn dla których znaleźli się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stają się ofiarami traumatycznych przeżyć, które w znaczącym stopniu wpływają na ich postrzeganie siebie, świata i własnej sytuacji życiowej. Na podstawie przeprowadzonych badań, Małgorzata Turska pokazała, jaki jest stosunek wychowanków domu dziecka do siebie, jak postrzegają oni swoje szanse w dorosłym życiu, jak radzą sobie z problemami codziennymi. Wnioski z badań mogą wielu z nas zaskoczyć i zmienić potoczne wyobrażenie o sytuacji w domach dziecka.

Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży - Wrzesień Marzena

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:42 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania agresji młodzieży - Wrzesień Marzena

Agresja stanowi poważny problem społeczny. Przejawia się ona w różnych formach w każdej niemal sferze życia. Szczególnie niepokojące dla rodziców, wychowawców i pedagogów są zachowania agresywne przejawiane przez najmłodszych.

Być kobietą i nie zwariować - Pawluczuk Monika, Miller Katarzyna

 • Dodał: administrator
 • Data: 22:42 03-11-2018
 • Kategoria: Psychologia
Być kobietą i nie zwariować - Pawluczuk Monika, Miller Katarzyna

Jak być kobietą szczęśliwą? Jak być pewną siebie? Jak nie być ofiarą? Takie pytania zadaje sobie wiele współczesnych kobiet. Bo nie jest łatwo być kobietą w świecie, w którym ciągle jeszcze mężczyźni mają przewagę. W świecie, w którym nadal utrzymuje się wyraźny podział na to, co męskie, i na to, co kobiece.

Logowanie
Rejestracja