Realizm mistyczny Siemiona L. Franka - Czardybon Barbara

  • Dodał: administrator
  • Data: 22:31 03-11-2018
  • Kategoria: Filozofia
Realizm mistyczny Siemiona L. Franka - Czardybon Barbara

Ocena: 10 | Odsłon: 351

Na gruncie polskim idee filozoficzne Siemiona L. Franka (1877-1950) do niedawna by?y s?abo znane. Pierwsza polska monografia dotycz?ca my?li Rosjanina ukaza?a si? w 2003 roku. Autorem pracy My?lenie z wn?trza Objawienia... jest pracownik Uniwersytetu Jagiello?skiego - Leszek Augustyn. Janusz Dobieszewski, recenzuj?c t? prac?, wyrazi? przekonanie, i? zainteresowanie filozofi? Franka to kwestia przysz?o?ci. W s?owach tych tkwi?a - jak si? niebawem mia?o okaza? - niema?a prekognicja. I tak, w czerwcu 2005 roku, na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, obroniona zosta?a rozprawa doktorska s. Teresy Obolevitch, po?wi?cona zagadnieniu konkordyzmu wiary i wiedzy w my?li W?odzimierza S. So?owjowa oraz - w?a?nie - w my?li Franka. Autorka Problematycznego konkordyzmu... nied?ugo potem prze?o?y?a na j?zyk polski jedno z wa?niejszych dzie? Franka - traktat Nieposti?ymoje... Praca Barbary Czardybon pt.: Realizm mistyczny Siemiona L. Franka stanowi dog??bn? analiz? pogl?dów wy?o?onych przez rosyjskiego my?liciela m.in. w dzie?ach: Priedmiet znanija..., Dusza cze?owieka..., Absolutnoje, Nieposti?ymoje... Rozdzia? pierwszy dotyczy ontognoseologii Franka, czyli - u?ywaj?c s?ów Leszka Augustyna - "wewn?trznej, intymnej wi?zi bytu i poznania". Rozdzia? drugi po?wi?cony jest Frankowskiej wersji intuicjonizmu. Opieraj?c si? na fundamentalnym dziele Priedmiet znanija..., autorka przedstawia tutaj krytyk? wiedzy abstrakcyjnej, a nast?pnie charakteryzuje ide? wiedzy ?ywej. W rozdziale trzecim autorka pochyla si? nad Franka rozumieniem filozofii i religii. W rozdziale kolejnym przedstawia Frankowskie uj?cie do?wiadczenia religijnego. Omawia nadto antropologi? teandryczn? Rosjanina. Przedmiotem rozwa?a? rozdzia?u pi?tego s? wybrane problemy filozofii Miko?aja z Kuzy. Rozdzia? ten ma za zadanie uzmys?owi? ogromny wp?yw, jaki niemiecki filozof wywar? na sposób filozofowania czo?owego przedstawiciela tzw. "Srebrnego Wieku" kultury rosyjskiej. Praca Realizm mistyczny Siemiona L. Franka ko?czy si? krytyk? my?li Rosjanina.

Format: PDF UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Kopiowanie: bez ograniczeń
Rozmiar 1,6 MB
Tytuł: Realizm mistyczny Siemiona L. Franka
Drukowanie: bez ograniczeń
Język wydania: polski
Liczba stron: 173
Data premiery: 2010-04-21
Rok wydania:2008
Indeks: 60111173
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Wydawnictwo:E-bookowo
Autor:Czardybon Barbara
Zarejestruj się aby pobierać pliki, komentować, dodawać książki do ulubionych oraz dyskutować!
Rejestracja jest darmowa i bardzo szybka! Kliknij tutaj aby założyć konto. Trwa to tylko 15 sekund!.

Komentarze, recenzje i oceny użytkowników

Nikt jeszcze nie napisał recenzji ani nie ocenił książki Realizm mistyczny Siemiona L. Franka - Czardybon Barbara

Dodaj komentarz

Pliki, komentarze oraz ocenianie dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników, zarejestruj się!
Rejestracja jest darmowa i bardzo szybka! Kliknij tutaj, aby założyć konto. Trwa to tylko 15 sekund!.

Inni książkomaniacy czytali również książkę Realizm mistyczny Siemiona L. Franka - Czardybon Barbara oraz Krajobrazy mojej duszy. Księga 6. Codex Gigas - Bzoma Jarosław . Książkę Realizm mistyczny Siemiona L. Franka poleca 89% naszych czytelników.

Podobne ebooki do Realizm mistyczny Siemiona L. Franka - Czardybon Barbara

Agent Handlowy - Regulacje Polskie i Europejskie - Rott-Pietrzyk Ewa

Książka ta jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym literatury prawniczej stanowiącą tak obszerne i kompleksowe studium dotyczące regulacji umowy agencyjnej i sytuacji prawnej agenta handlowego w prawie polskim i europejskim. W pracy tej autorka...

Zasada równości stron w procesie cywilnym - Góra-Błaszczykowska Agnieszka

Niniejsza monografia poświęcona jest zasadzie równości stron w procesie cywilnym. Mimo że zasada równości nie została sformułowana wprost w KPC, została powszechnie i bez wątpienia przyjęta w literaturze przedmiotu za obowiązującą zasadę postępowania...

Jakość życia w perspektywie pedagogicznej - Daszykowska Jadwiga

Dążenie do podwyższania jakości wszystkich aspektów życia człowieka to podstawowe zadanie zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki naukowej. Dla pedagogiki jest to nowe wyzwanie. W tym kontekście analiza problemu ma duże znaczenie z punktu widzenia...

Kartki z białego zeszytu - Raduńska Sonia

Kartki z białego zeszytu to dziennik intymny dojrzałej kobiety. Zawiera wpisy, które Sonia Raduńska publikowała na łamach miesięcznika „Zwierciadło”. Bohaterka felietonów i zarazem ich autorka - podchodzi do życia refleksyjnie, z wielką szczerością o...

Przewodnicy w świecie ciszy - Domeradzka-Kowalkowska Joanna

Książka zawiera wskazówki przydatne rodzicom w pracy rewalidacyjnej z ich dziećmi. Na podstawie fachowej literatury przedmiotu oraz własnych doświadczeń i obserwacji pracy surdopedagogów autorka zamieściła w niej najistotniejsze z punktu widzenia rod...

Erotyka twoja i moja - Gołąbek Katarzyna

Kobieta nie jest ciałem - Jest kolorami i wyobraźnią Przedstawiamy Państwu debiut poetycko - malarski Katarzyny Gołąbek z Bielska - Białej. Pan Jerzy Koperski Prezes Fundacji Sztuki na rzecz "Integracji", gdzie poetka przed kliku laty planowała wydać...

Logowanie
Rejestracja