Przewodnik po świecie aniołów - Krzan Katarzyna

Przewodnik po świecie aniołów - Krzan Katarzyna

Anioły od wieków pełnią niezmiernie ważną rolę nie tylko w religiach, ale także w kulturze. Pojawiają się w różnych formach, przybierając postać pulchnych cherubinków, groźnych aniołów zemsty, opiekuńczych aniołów stróżów czy złowieszczych aniołów Sądu Ostatecznego. Anioł stał się także popularnym motywem w sztuce, literaturze i kulturze masowej.

Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II - Dymek Katarzyna

Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Jana Pawła II - Dymek Katarzyna

Coraz częściej mówi się o kryzysie małżeństwa, polegającym na redefiniowaniu jego istoty, a co za tym idzie, także nie docenianiu roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Zadanie rodziny polega na kształceniu i wychowywaniu nowych pokoleń obywateli. Tymczasem coraz mniej uwagi poświęca się zapewnieniu rodzinie właściwych warunków nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim duchowych.

Proroctwo królowej Saby - Michalda

Proroctwo królowej Saby - Michalda

Królowa Saby, nosząca czasem miano trzynastej Sybilli, wspomniana jest w trzech starożytnych źródłach pisanych: Biblii, Koranie i Kebra Nagast czyli Chwale Królów Abisynii. W europejskiej tradycji przyjęło się nazywać ową królową Saby imieniem Michalda, Arabowie z kolei mówią o niej Bilkis, podczas gdy jej autentyczne abisyńskie imię brzmi Makeda. Proroctwo Michaldy opowiada między innymi o nadchodzących dniach ostatecznych, znakach końca świata i podje wskazówki jak je rozpoznać.

Teksty piramid. Z piramidy Unisa - Opracowanie zbiorowe

Teksty piramid. Z piramidy Unisa - Opracowanie zbiorowe

Teksty Piramid starożytnego Egiptu to ogromny i najstarszy na świecie zbiór inskrypcji o treści religijnej wyrytych hieroglifami na wewnętrznych kamiennych ścianach piramid faraonów V i VI dynastii. Teksty owe zawierają fragmenty mitów i legend, odniesień historycznych, astronomicznych, geograficznych, kosmologicznych, religijnych, starodawnych rytuałów pogrzebowych, systemów teologicznych, czy wreszcie rytuałów magicznych. Teksty Piramid dostarczają nam niezliczonych informacji, zapewne z czasów, gdy formowała się dopiero egipska państwowość, a być może z czasów jeszcze wcześniejszych? Pisane są językiem nie do końca wszakże zrozumiałym, nawet dla tych egipskich skrybów, którzy wykuwali je na wapiennych płaszczyznach ścian piramid.

Czciciele ognia, czasu i szatana. Religie Iranu - Sarwa Andrzej

Czciciele ognia, czasu i szatana. Religie Iranu - Sarwa Andrzej

Czciciele Ognia, Czasu i Szatana to opracowanie historii religii Iranu oraz ich wierzeń, w tym także dotyczących rzeczy ostatecznych człowieka i świata. Zaratusztrianizm, anahityzm, mitraizm, manicheizm, mazdakizm, mazdaznanizm, jazydyzm..

Mahabharata. Epos indyjski - Vyasa

Mahabharata. Epos indyjski - Vyasa

Mahabharata - najbardziej obszerny oraz jeden z najstarszych poematów epickich znanych ludzkości, powstały w starożytnych Indiach i zapisany w sanskrycie. Mahabharata liczy sto tysięcy ślok (dwu- i czterowierszy), jest osiem razy dłuższa od Iliady i Odysei razem wziętych. Epos ten opowiada o współzawodnictwie pomiędzy rodami Pandawów i Kaurawów zakończonym osiemnastodniową, wyniszczającą bitwą na polach Kurukszetry, świętego miejsca pielgrzymek w środkowych Indiach.

Życie przed życiem, życie po życiu? Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - Sarwa Andrzej

Życie przed życiem, życie po życiu? Zaświaty w tradycjach niebiblijnych - Sarwa Andrzej

Opracowanie dziejów oraz wierzeń dotyczących rzeczy ostatecznych człowieka i świata w tradycjach niebiblijnych. Książka omawia takie m.in.

Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - Sarwa Andrzej

Syn zatracenia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji katolickiej - Sarwa Andrzej

Syn zatracenia - w książce opisane są dzieje i wierzenia dotyczące zaświatów w nauce Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów katolicyzujące, czyli rodziny Kościołów starokatolickich, Kościoła palmariańskiego i Kościoła mariawickiego..

Porwanie kościoła. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji protestanckiej - Sarwa Andrzej

Porwanie kościoła. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji protestanckiej - Sarwa Andrzej

Porwanie Kościoła - opracowanie historii oraz wierzeń dotyczących rzeczy ostatecznych człowieka i świata Kościołów tradycji protestanckiej..

Dni Mahdiego. Zaświaty w wierzeniach Islamu - Sarwa Andrzej

Dni Mahdiego. Zaświaty w wierzeniach Islamu - Sarwa Andrzej

Dni Mahdiego, to dni eschatologiczne, nadchodzącego końca świata i sądu ostatecznego. Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej - pojedynczego człowieka - jak i kosmicznej - całego świata. Zajmuje się więc zagadnieniem sensu śmierci oraz istotą przyszłego życia, a także kwestiami końca dziejów i obrazem nowego świata.

Nie wszyscy pomrzemy. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji orientalnej - Sarwa Andrzej

Nie wszyscy pomrzemy. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji orientalnej - Sarwa Andrzej

Opracowanie historii Kościołów orientalnych oraz ich wierzeń dotyczących rzeczy ostatecznych człowieka i świata. Tytuł książki nawiązuje do słów św. Pawła: Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni.

Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji bizantyjskiej - Sarwa Andrzej

Ósmy dzień tygodnia. Zaświaty w wierzeniach kościołów tradycji bizantyjskiej - Sarwa Andrzej

Ósmy dzień tygodnia to koniec czasów, odnowienie wszechświata i odpoczynek ludzkości w szczęściu i miłości w nowej rzeczywistości. To czas eschatologiczny. Eschatologia jest częścią doktryny religijnej, która odnosi się do rzeczy ostatecznych w perspektywie indywidualnej - pojedynczego człowieka - jak i kosmicznej - całego świata.

Logowanie
Rejestracja