Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - Stabryła Adam

Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - Stabryła Adam

Dostosowanie struktury organizacyjnej do sytuacji gospodarczej warunkiem sukcesu Książka zawiera studium teoretyczno-porównawcze oraz prezentację wyników badań empirycznych, których celem była analiza efektywności klasycznych i współczesnych rozwiązań strukturalnych w gospodarce opartej na wiedzy. Przedstawiono w niej również uniwersalną koncepcję strategii restrukturyzacji organizacyjnej, złożoną z programu zmian strukturalnych oraz projektu systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami i zilustrowane studiami przypadków.

Psychologia w skutecznym zarządzaniu - Klein Hans-Michael, Kolb Christian

Psychologia w skutecznym zarządzaniu - Klein Hans-Michael, Kolb Christian

W dzisiejszych czasach skuteczni menedżerowie wyrózniają się nie tylko zawodową wiedzą, ale przede wszystkim psychologicznie sprawnym i empatycznym stylem zarządzania. Psychologia w skutecznym zarządzaniu to poradnik dla wszystkich, którzy poprzez wykorzystanie technik psychologicznych chcą ułatwić sobie wymagajacą pracę menedżera i zoptymalizowac ją. Ta książka pomoże: poznać podstawowe prawa psychologii i skutecznie je stosować, poznać i właściwie ocenić samego siebie, poznać motywy działania innych ludzi oraz sterować ich zachowaniem, skutecznie wykorzystać psychologię w zarządzaniu relacjami ze współpracownikami: przełożonymi, podwładnymi i kontrahentami.

Small Talk - Watzke-Otte Susanne

Small Talk - Watzke-Otte Susanne

Czy zdarzało się Wam, że musieliście prowadzić swobodną rozmowę z kolegami czy partnerami biznesowymi i chcieliście zrobić na nich dobre wrażenie? Ta książka pokazuje, jakich technik rozmowy należy użyć, by osiągnąć zamierzony cel i jak za pomocą mowy ciała udoskonalić swój wizerunek. Ponadto można w niej znaleźć informacje o konwencjach, jakich należy przestrzegać podczas prowadzenia rozmów towarzyskich..

Marketing-Mix - Zollondz Hans-Dieter

Marketing-Mix - Zollondz Hans-Dieter

Marketing mix, zwany także „kompozycją marketingową”, to zestaw reguł i koncepcji marketingowych, których znajomość umożliwia skuteczne zaspokajanie potrzeb nabywców. Z książki „Marketing mix” dowiecie się, jak się robi „prawdziwy marketing”. Publikacja prezentuje cztery klasyczne instrumenty marketingu: produkt, cenę, promocję i dystrybucję oraz niezbędne dla rynku usług trzy instrumenty uzupełniające: ludzi, procesy i świadectwo materialne.

Negocjacje Handlowe - Heeper Astrid, Schmidt Michael

Negocjacje Handlowe - Heeper Astrid, Schmidt Michael

Pracujecie w handlu zagranicznym i chcecie zoptymalizować swoje zdolności negocjacyjne? Z tej książce dowiecie się, jak osiągnąć ten cel i dobrze przygotować się do negocjacji z zagranicznym partnerem handlowym i jak radzić sobie w sytuacji, kiedy napotkacie opór ze strony kontrahenta. W poradniku wyjaśnione są też techniki stawiania pytań i taktyki negocjacyjne..

Dodejmowanie decyzji - Laufer Hartmut

Dodejmowanie decyzji - Laufer Hartmut

Codziennie musimy podejmować decyzje. W wielu sprawach i w różnych sytuacjach. Niestety najczęściej dopiero później stwierdzamy, że mogliśmy być bardziej przewidujący… Książka pokazuje, że tak nie musi być.

Pozyskiwanie klientów - Harter Gitte

Pozyskiwanie klientów - Harter Gitte

Ten, kto się lepiej prezentuje, lepiej się też sprzedaje. Akwizycja, to coś więcej niż tylko telefonowanie i pisanie listów reklamowych. Istotnym aspektem akwizycji jest planowe działanie, przekonanie o własnej wartości i jakości swoich usług oraz odpowiednia prezentacja firmy na zewnątrz.

Kształtowanie Dobrych Relacji z Klientami - Kenzelmann Peter

Kształtowanie Dobrych Relacji z Klientami - Kenzelmann Peter

Na naszym rynku produkty i usługi stają się coraz bardziej wymienne, a pozycja klientów umacnia się. Dlatego najważniejszym celem przedsiębiorstw staje się rozpoznanie potrzeb klientów..

Jak Prowadzić Działalność Gospodarczą? Aspekty Prawne - Barowicz Marek

Jak Prowadzić Działalność Gospodarczą? Aspekty Prawne - Barowicz Marek

Kompleksowy poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą! Jakie koszty trzeba ponieść w sądzie rejestrowym? Który przepis określa warunki preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne? Jak ustalić okresy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym? Jak wybrać bank oferujący najkorzystniejszą ofertę? Oraz 12 innych wymogów, których spełnienie może okazać się niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Książka, jako jedna z nielicznych na rynku, podejmuje również ważny problem uregulowań dotyczących zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej oraz wymagań w zakresie oznakowania CE i systemu HACCP. Na końcu książki zamieszczono słowniczek pojęć, wykaz aktów prawnych oraz wzory i druki najczęściej występujących dokumentów, takich jak: umowy, wnioski i zawiadomienia.

Jak Wypromowano Bestseller - Frołow Jakub

Jak Wypromowano Bestseller - Frołow Jakub

Książka zawiera teksty publikowane na łamach dwutygodnika „Biblioteka Analiz” , które ukazały się w dziale „Jak wypromowano bestseller”. Opisane są w niej rozmaite sposoby promowania książek (m.in.

Długowieczność z Gwarancją - Baszanowska Anna, Ossowska Jolanta

Długowieczność z Gwarancją - Baszanowska Anna, Ossowska Jolanta

Pogoda ducha, optymistyczny stosunek do świata to jeden z podstawowych warunków dobrego samopoczucia, a w konsekwencji - zdrowia. Autorki książki w takiej właśnie, pogodnej tonacji dopełnionej rysunkami Zbigniewa Jujki, wprowadzają czytelników w krąg spraw fundamentalnych dla zdrowia. Felietonowa forma nie umniejsza wagi zagadnień, lecz uprzystępnia medyczną wiedzę.

Ubezpieczenia w Zarządzaniu Ryzykiem Działalności Gospodarczej - Kwiecień Ilona

Ubezpieczenia w Zarządzaniu Ryzykiem Działalności Gospodarczej - Kwiecień Ilona

Publikacja jest poświęcona problemowi wykorzystania ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem przez podmioty gospodarcze – klientów zakładów ubezpieczeń. Autorka w sposób kompleksowy omówiła następujące kwestie: pojęcie i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej, proces zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych, jego konstrukcję, etapy oraz stosowane narzędzia i metody, ubezpieczenie jako metodę możliwą do wykorzystania w tym procesie, aspekty prawne i ekonomiczne tego procesu, miejsce ubezpieczeń w koncepcjach zintegrowanego procesu zarządzania ryzykiem, konstrukcję programu ubezpieczeń – aspekty organizacyjne i przedmiotowe związane z oceną oferty rynkowej, proces likwidacji szkód. Książka stanowi kompilację zagadnień teoretycznych i praktycznych oraz ekonomicznych i prawnych, co czyni ją użyteczną zarówno dla studentów ekonomii, prawa, menedżerskich studiów podyplomowych, jak i dla praktyków działających w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, menedżerów ryzyka, pośredników ubezpieczeniowych, doradców finansowych oraz osób z działu zarządzania, planowania finansowego.

Logowanie
Rejestracja